Muslimer truer borgmester med retssag, fordi han kalder dem islamister

pr-tegning

Folkene bag den nye moské på Rovsinggade på Nørrebro vil ikke kaldes islamister og truer nu den nye kultur- og fritidsborgmester i København, Carl Christian Ebbesen, med en retssag for at blive fri for at blive kaldt islamister.

 

Men hvis organisationen Dansk-Islamisk Råd ikke er islamistisk. Hvad kan man så kalde en forening, der er Det Muslimske Broderskabs afdeling i Danmark?

 

Dansk-Islamisk Råd er ikke meget for betegnelsen ”islamistisk”, men det handler formentlig mere om foreningens ry og rygte i Danmark end det handler om en egentlig afstandtagen fra en ideologi, som de fleste i Danmark vil være enige om at karakterisere som islamistisk.

 

Det Muslimske Broderskab

Dansk-Islamisk Råd gør nemlig ikke noget stort nummer ud af at skjule sit tilhørsforhold til Det Muslimske Broderskab – i hvert fald ikke, hvis man ved, hvad man skal søge efter.

 

Af foreningens hjemmeside fremgår det nemlig, at Dansk-Islamisk Råd er medlem af den europæiske paraplyorganisation ”Unionen af de Islamiske Organisationer i Europa”, der er Det Muslimske Broderskabs aflægger i Europa. Unionen af de Islamiske Organisationer i Europa har nedsat Rådet for Fatwa og Forskning, hvis øverste sharia-lærde er den islamistiske svovlprædikant og åndelige overhoved for Det Muslimske Broderskab Yussuf al-Qaradawi.

 

Selv beskriver Dansk-Islamisk Råd sig som ”moderat”. ”Vi mener, islam skal tilpasse sig det sted, man er, det er ikke det samme i Danmark som i Egypten”, sagde Dansk Islamisk Råds medieudvalgsformand Mohamed al-Maimouni således til Nørrebro Nord-Vest Bladet den 7. august 2013

 

Rådet for Fatwa og Forskning

Det skal man dog ikke uden videre stole på. Således har Rådet for Fatwa og Forskning, der, som navnet indikerer, udlægger Islams trosgrundlag for medlemsorganisationerne – herunder altså Dansk-Islamisk Råd, bl.a. i fatwaer slået fast, at sharia står over demokratiet, at mandens værdi er højere end kvindens og at frafaldne muslimer skal straffes for deres frafald. Det åndelige overhoved Yussuf al-Qaradawis udfald mod i særdeleshed jøder er velkendte. Al-Qaradawi har bl.a. betegnet Holocaust som en guddommelig straf over jøderne og opfordret til at begå terror mod jøder.

 

I efteråret vakte det stor bestyrtelse blandt københavnske politikere, at Dansk-Islamisk Råd havde indgået en aftale med Hamas’ tv-station al-Aqsa om anvendelse af tv-studier i den nye moské. Hamas er på den ene side optaget på EU’s liste over terrororganisationer, men organisationen er på den anden side også identisk med Det Muslimske Broderskab i de palæstinensiske selvstyreområder.

 

Men det burde ikke være kommet bag på de københavnske politikere. Moskéen i Rovsinggade er finansieret af Qatar, der er i tæt alliance med Det Muslimske Broderskab – og har overført anseelige beløb til Det Muslimske Broderskabs organisationer i Egypten, Tunesien, Qatar og Syrien. Der udfolder sig i disse år en kamp om magt og indflydelse i den arabiske verden mellem Saudi-Arabien på den ene side og det stenrige emirat Qatar på den anden. Et opgør som også udfolder sig i den arabiske medieverden, idet Al-Arabiyah finansieres af Saudi-Arabien, mens al-Jazeera finansieres af Qatar. al-Jazeera får i lighed med Hamas-tv-stationen al-Aqsa også til huse hos Dansk-Islamisk Råd i den nye moské på Rovsinggade.

 

Læs også
Pludselig sagde imamen sandheden

International enighed

Såvel internationalt som nationalt er der total enighed om at betegne Det Muslimske Broderskab som islamister. Selv notoriske islam-apologeter som Jakob Skovgaard Petersen og Jørgen Bæk Simonsen betegner uden videre Det Muslimske Broderskab som islamister, så er det vanskeligt at se, hvad Dansk-Islamisk Råd vil hægte et sagsanlæg mod kultur- og fritidsborgmesteren op på.

 

Det hele synes ganske enkelt at være et spil om ord, hvor Det Muslimske Broderskabs danske afdeling forsøger at true sig til at blive betragtet som moderat i kontrast til den gængse opfattelse af Broderskabet. Men det er næppe et projekt, der vil blive kronet med stort held – dertil er argumenterne for at betegne som Dansk-Islamisk Råd som islamister trods alt for tungtvejende.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…