FN’s klimapanel foreslår kernekraft – men ved de, at der findes en fantastisk form for ufarlig kernekraft?

Foto: Colourbox

 

FNs klimapanel IPCC anbefaler i sin seneste rapport, at vi skal droppe vor afhængighed af kul og olie, bruge vedvarende energi og benytte atomkraft i forsvarlige mængder.

 

Det er første gang, at IPCC foreslår kernekraft for at reducere udledningen af CO2.Vi bør følge anvisningen – ellers bliver klimaet værre og mere ekstremt.

 

Det er dog det modsatte af, hvad man vil gøre i Tyskland, hvor man stopper med kernekraft (2022) og vil bruge vedvarende energi samt mere kul og især gas fra Rusland, som landet bliver afhængig af! Det vil øge udledningen af CO2.

 

Klimapanelet bør gøre opmærksom på, at der findes en anden og helt enestående form for kernekraft med thorium, som om få år vil kunne tages i brug i mange lande.

 

Fossile brændsler giver katastrofale følger

Videnskabsfolk, der forsker i klimaet, har længe advaret om katastrofale følger af den ubegrænsede brug af fossile brændstoffer. Alligevel bruges de endda i stigende grad, og af økonomiske årsager opfordrer regeringer ligefrem olieselskaber til at søge efter mere olie og gas i undergrunden, selvom de godt ved, at det er med til at forstærke den globale opvarmning.

 

Forbruget af kul er ikke aftaget, og sod ved afbrænding indeholder giftige stoffer som cadmium, arsenik, uran o.a. og kan via luften bevæge sig helt fra Polen og andre steder fx til Grønland og være med til at forstærke smeltning af indlandsisen. Desuden var luftbåren forurening fra kul, industri o.a. skyld i over 7 millioner menneskers død i 2012.

 

Løsningen er ikke CO2-kvoter

Vi ved alle, at klimaet er ved at løbe løbsk, og indtil nu har politikerne ikke for alvor reageret – undtagen med snak om, at der bør gøres noget. Politikerne taler om tilpasning med større kloakker o.l., men det stigende forbrug af  kul, olie og gas med mere udledning af CO2 gør det hele værre.

 

EUs klimakommissær Connie Hedegaard anbefaler stadig handel med CO2- kvoter. Det er som at flytte rundt med dækstolene på Titanic! Man reducerer udledningen af CO2 et sted, så man kan udlede mere et andet sted. Det har givet anledning til svindel, og det er ren manipulation med tal.

 

Kernekraft med thorium

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

Klimaminister Rasmus Helveg Petersen mente efter første udmelding fra IPCC, at Danmark var i førerposition pga. vindkraften, men det er en naiv illusion, og forhåbentlig vil ministeren genstarte den danske forskning og udvikling af kernekraft (med thorium), som findes i store mængder i Grønland. Der ligger ca. 93.000 t thorium, og det vil være tilstrækkeligt til mange tusind års energiforbrug i Grønland og Danmark.

 

Thorium er et grundstof på linie med uran men mindre radioaktivt. Det blev udviklet i en reaktor i USA i 1970’erne med gode resultater, og det anvendes næsten 100%, hvorimod uran kun anvendes ca. 2%. Derfor er der ingen affaldsproblemer. Thorium kan ikke nedsmelte eller eksplodere, og der er mere thorium i verden end kul, olie, gas og uran tilsammen.

 

Genstart Risø

Vindkraft kan efter klimaministerens mening i 2020 dække 50% af vor strømforsyning – imponerende? Han glemmer at fortælle, at elenergi kun er 20% af al energi (transport, varme o.a.), så vindkraft vil i 2020 kun dække 10% af hele energibehovet.

 

Hvad med de 90%? Vindmøller, som er til gene for mange mennesker, genererer mange arbejdspladser og betragtes vist som Danmarks hovedenergiform.

 

Tilsvarende kan man sige i Kina, at kulminer giver arbejde til hundredtusinder af mennesker. Men thorium er på vej i Kina som i andre lande med billig, rigelig og ren energi. I Indien vil man starte et thorium kraftværk i 2016, og mange andre lande – bl.a. Norge – er på vej.

 

Når vi med et par milliarder kroner kan støtte European Spallation Source (ESS) i Lund i Sverige,  hvor man vil bygge Nordens mest avancerede forskningsanlæg for en neutronkanon, kan man også genstarte Risø, så Danmark som før med Niels Bohr igen kan komme i en førerposition indenfor kernefysik.

Læs også
Danmark underskrev Marrakesh-pagten om afrikanske migranter – nu begynder presset

 

Stop de farlige klimaændringer

Hvis vi fortsætter med det store forbrug af fossile brændstoffer med store udledninger af CO2, vil klimaet sandsynligvis gå helt amok med mere ekstremt vejr overalt på jorden.

 

Politikerne skal vågne op og handle for at stoppe de farlige klimaændringer, inden det går helt galt. Hvis vi følger anbefalingen fra IPCC om vedvarende energi samt kernekraft (med thorium) – kan vi skabe vækst og velstand og hjælpe fattige lande ud af deres elendighed.

 

Vi kan igen med god samvittighed skrue op for varmen, rejse på ferie med fly, gå på cafe og restaurant og leve livet. Dækstolene fra Titanic kan flyttes på land, så vi rolig kan sætte os til rette og nyde tilværelsen.

 

Jonna Vejrup Carlsen, www.global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…