EU-partierne vil fjerne retsforbeholdet – hvordan vil de forhindre, at dansk udlændingepolitik undergraves?

Colourbox

EU-partierne går nu til angreb på Danmarks retsforbehold, den håndfæstning som danskerne aftvang EU efter først at have stemt nej til Maastrichtttraktaten i 1992.

 

EU-partierne påstår, at vi efter 2015 ikke længere kan være med i EUROPOL

Det har EU-partierne længe villet, men de har taget nyt mod til sig med udsigten til, at Lissabontraktaten automatisk lukker Danmark ude af EU’s politisamarbejde, EUROPOL fra 2015.

 

Fra da af – får vi at vide – vil dansk politi famle i blinde: pædofile netværk, narko- og våbensmuglere og andre kriminelle grupper vil herefter operere frit henover Danmarks åbne grænser, og dansk politis skærme går i sort, når vi fra den dag vil søge dataoplysninger fra de andre EU-lande, som – må man forstå – også afviser informationer den anden vej, fra dansk politi.

 

For at hævne sig, eller hvad? Og lyder det sandsynligt?

 

Nej, naturligvis kan Danmark beholde retsforbeholdet og finde en plads i EUROPOL. Er Norge mere måske hærget af kriminalitet og indvandring end Danmark? Men både Venstre og Socialdemokraterne har nu et tungt ansvar for at have vanskeliggjort Danmarks placering i EUROPOL, for de har intet gjort for at bane vej for en parallelaftale. Det ligner faktisk obstruktion.

 

EU-valget

Op til EU-valget aflirede Ulla Tørnæs ved enhver lejlighed Venstre-spindoktorernes remse om, at retsforbeholdet ville gøre Danmark til et kriminelt slaraffenland fra 2015, dog uden at vælgerne blev skræmt. Tværtimod: den 25. maj om aftenen kunne Danmark  iagttage et rystet, ligblegt og svedigt Venstre, som var blevet åreladet for EU-skeptiske vælgere af Dansk Folkeparti.

 

Alligevel har skræmmekampagnen med tiden gjort flere danskere ængstelige. Flere meningsmålinger viser et stadig større flertal for at afskaffe hele retsforbeholdet, hvis dét er prisen for, at Danmark ikke ender i et utrygt mørke uden for EUROPOL.

 

Dog – lige så stabilt i meningsmålingerne er det flertal, som på den anden side fastholder, at når det kommer til indvandring, udlændinge og asyl, så skal Danmark bestemme selv. Danskerne vil gerne samarbejde tæt med fransk, tysk og belgisk politi, men de vil ikke løbes over ende af folkevandringer, som er skabt af stammekrige, ødelagte stater og nedbrudte grænser.

 

Venstres kringlede løsning

Hvordan forsøger Venstre at løse netop dén gordiske knude? Ja, da Venstre hverken har mod eller styrke til at hugge knuden over, vælger Venstre at binde den endnu mere indviklet.

 

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

Venstres forslag er, at EU-flertallet, som består af Venstre, Socialdemokraterne, De Radikale, Konservative og Socialistisk Folkeparti, skal love hinanden, at når de – efter at have afskaffet retsforbeholdet bid for bid – vedtager at overdrage dele af dansk selvstændighed til EU – den såkaldte tilvalgsordning, eller ”opt-in” – så skal der være ét område, hvor et enkelt parti kan nedlægge veto: udlændingepolitik og asyl.

 

Danskerne skal altså lægge deres skæbne i hænderne på fem EU-begejstrede partier, hvoraf de to måske slet ikke sidder i Folketinget efter næste valg? Og hvoraf de fire med et tab på over 328.000 blev straffet af de vælgere, som gjorde Dansk Folkeparti til det største parti med 605.000 stemmer.

 

Men i de kredse forstår de åbenbart ikke et vift med en flagstang, for så ville de ydmygt fortolke resultatet derhen, at nok er vælgerne nogenlunde trygge i EU; men de ønsker ikke mindre Danmark.

 

Oven i købet afviser SF at give et enkelt EU-parti en evig vetoret, så den fidus har vist ingen gang på jorden. Så hvad gør Venstre nu? Hvordan vil Venstre og Socialdemokraterne så give danskerne garanti for, at Danmarks politik for indvandring og asyl ikke bliver lagt i hænderne på EU-kommissionen og EU-parlamentet?

 

Hvordan vil de garantere, at EU ikke en dag dikterer, hvor mange immigranter som Danmark skal tage imod, hvilke retskrav de har, og hvordan de skal modtages, indkvarteres og forplejes? Det kan de ikke. Med et farvel til retsforbeholdet er Helvedes porte åbne.

 

Vi skal beholde retsforbeholdet

Den eneste nogenlunde troværdige garanti, som EU-partierne kan give danskerne, er, at de som del af en folkeafstemning om retsforbeholdet samtidig foreslår, at ethvert spørgsmål om at ændre på dansk indvandrings- og asylpolitik altid skal sendes til folkeafstemning. Men det vil de ikke.

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

 

Derfor er retsforbeholdet danskernes bedste værn imod at blive løbet over ende af masseindvandring. Hvis vi skal have svenske tilstande, skal vi i det mindste beslutte det selv.

 

Morten Messerschmidt er medlem af Europa-parlamentet for Dansk Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…