Er sommerhuse omfattet af lejeloven, og kan jeg risikere, at lejer kræver huslejen sat ned?

colourbox

Advokat Søren Vasegaard Andreasen besvarer spørgsmål om lov og ret. Har du et spørgsmål, du ønsker besvaret, kan du sende det til [email protected]. Udvalgte spørgsmål vil i anonymiseret form blive besvaret her i avisen.

 

 

Spørgsmål:

Jeg læste for nylig, at sommerhuse er omfattet af lejeloven. Er det virkelig rigtigt? Og kan jeg så, når jeg udlejer mit sommerhus risikere at lejerne bagefter kommer og kræver lejen sat ned?

 

 

Svar:

Det er korrekt, at udlejning af sommerhuse er omfattet af lejeloven. Sådan har det været i rigtig mange år, men det har været en velbevaret hemmelighed, for der er ikke mange, der har været klar over det.

 

Imidlertid har et flertal i Folketinget for nylig besluttet en række ændringer til lejeloven, som vil medføre, at udlejning af sommerhuse fremover vil være undtaget fra lejeloven. Ændringerne skal dog først udarbejdes og vedtages, før de kan træde i kraft, så indtil videre gælder lejeloven også for sommerhuse.

 

Det betyder bl.a., at reglerne om fastsættelse af husleje også gælder for sommerhuse. For sommerhuse der er opført efter 1. januar 1992 kan lejen fastsættes frit, men for ældre sommerhuse gælder de almindelige regler om fastsættelse af huslejen ud fra reglerne om det lejedes værdi. Det vil sige, at man sammenligner med tilsvarende ejendomme i området af samme størrelse, stand, indretning m.m. Da lejeloven ikke skelner mellem helårsboliger og sommerhuse, vil der kunne sammenlignes med huslejen for helårsboliger. Lad mig illustrere med et eksempel:

 

Sommerhus Helårsbolig
Størrelse 100 m2 100 m2
Husleje pr. uge 5.000
Husleje pr. måned 7.000
Husleje pr. år 260.000 84.000
Husleje pr. m2 pr. år 2.600 840

 

 

Regnestykket forudsætter, at sommerhuset kan udlejes hver uge til 5.000 kr., men i forhold til en klage over huslejen til Huslejenævnet, vil nævnet alene kigge på den aftalte leje for den uge, hvor sommerhuset reelt er udlejet. Forestiller man sig, at lejen for helårsboligen er rimelig, så skal lejen for sommerhuset reduceres tilsvarende. En rimelig ugentlig husleje for sommerhuset vil i dette eksempel derfor være 1.615 kr. Lejer i det konkrete eksempel vil altså kunne få 3.385 kr. tilbagebetalt i for meget betalt husleje. Og lejer kan vel at mærke vente med at klage, til man har forladt sommerhuset igen.

 

Folketinget har fundet, at bl.a. af ovennævnte grunde bør sommerhuse undtages fra de almindelige regler i lejeloven. Hvad der så kommer til at gælde for sommerhusudlejning fremover må tiden vise.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…