Vælgerne sender barsk besked til Socialdemokraterne

Collage: Asger Bonnevie

Partierne får ofte et vist løft i meningsmålingerne, når de har holdt landsmøde. Om ikke af andre grunde, så fordi de får en del medieopmærksomhed, mens de demonstrerer sammenhold og hylder deres leder.

 

Endnu er det for tidligt at sige, om De Konservative vil opleve denne effekt efter deres første landsråd med Søren Pape i spidsen.

 

Til gengæld tyder noget på, at Socialdemokraternes kongres i sidste weekend blev en fuser hos vælgerne. Det samme kan i øvrigt siges om den radikale regeringspartner, der holdt landsmøde samme weekend.

 

Varsler ilde

I en meningsmåling fra sidste uge står Socialdemokraterne stille. Og det vel at mærke på et meget lavt niveau, nemlig 20,9 procent. (Megafon/TV2 og Politiken)

 

I denne måling overhales partiet af Dansk Folkeparti, der står til 21,5 procent.

 

Når selv en kongres, der foregik i en ret fordragelig stemning, ikke hjælper noget, varsler det ilde for partiet i forhold til det kommende valg.

 

Vælgerne sender en barsk besked til Socialdemokraterne.

 

Dagpengene

Den miserable måling hænger formentlig sammen med to store politiske spørgsmål, som plager partiet.

 

Det ene er dagpengene.

 

Læs også
Inger Støjberg vraget – både Venstre og Socialdemokratiet glider nu væk fra den stramme udlændingepolitik

Helle Thorning forsøgte på kongressen at lægge en linje i forhold til dagpengene, der skulle virke mere offensiv.

 

Hun slog hårdt på, at Socialdemokraterne går til valg på at lave dagpengesystemet om. Og hun bebudede, at den kommission, der skal komme med forslag til et nyt system, vil fremrykke sine konklusioner.

 

Denne linje gav hende en vis fred på selve kongressen. Men vælgerne har åbenbart ikke ladet sig imponere af den.

 

Varm luft

I substansen er der da heller ikke meget i Thornings nye linje, og det har vælgerne åbenbart på fornemmelsen.

 

Hun siger ganske vist tydeligere end før, at hun vil lave dagpengesystemet om. Men hun siger intet om, hvordan hun vil lave det om, og med hvem hun vil lave det om.

 

Socialdemokraternes faste makker, De Radikale, gør det klart, at det i hvert fald ikke bliver med dem. Så hvis Socialdemokraterne igen skulle komme i regering, har de ingen udsigt til at levere varen.

Læs også
De Radikale angriber Socialdemokratiets udlændingepolitik og sender Mette F. i krise

 

Det er selvfølgelig også derfor, Thorning ikke vil fortælle, hvad ændringerne skulle gå ud på. For så hænger hun på, hvad hun har sagt, når det ikke bliver til noget.

 

Thorning tilbød kun varm luft, og det vil vælgerne ikke belønne hende for. De vil i det mindste have klar besked. Det samme gælder fremrykningen af dagpengekommissionens forslag. Forslagene skal stadig først komme efter næste valg, og så kan det jo være det samme.

 

Asylansøgere strømmer til

Den anden store sag, som holder vælgerne væk fra Socialdemokraterne, er den voldsomme tilstrømning af asylansøgere – især fra Syrien.

 

Sidste år kom der cirka 7.500 asylansøgere til Danmark. Nu taler man om 20.000 for 2014, og tallet kan sagtens nå at vokse yderligere.

 

Regeringen er kommet med et udspil for at vise handlekraft i forhold til problemerne:

 

Læs også
Udlændingespørgsmålet er nøglen til dansk politik – derfor står Morten Østergaard og fryser i kulden

Når asylansøgere ikke er personligt forfulgte, kan de i første omgang kun få en midlertidig opholdstilladelse på et år – så skal deres situation revurderes.

 

Denne nye regel vil gælde for langt de fleste, som strømmer hertil fra Syrien. De får ikke asyl, fordi de er personligt forfulgte, men alene, fordi de er ramt af borgerkrigen.

 

Men regeringens forslag vil næppe få større praktisk betydning.

 

Der vil gå år, før borgerkrigen i Syrien stopper. I den periode vil stadig flere asylansøgere strømme til Danmark. Og når de først har været her i en årrække, tyder intet på, at en rød regering er parat til at sende dem hjem igen.

 

I dag er der mulighed for at hjemsende flygtninge efter fem år. Men det sker ikke.

 

Vælgerne kræver stramninger

Tilsyneladende har regeringens forslag heller ikke haft nogen beroligende effekt på vælgerne.

Læs også
Aftalen om finansloven mellem regeringen og Dansk Folkeparti er historisk skelsættende

 

En ny meningsmåling viser, at der er et klart flertal for at stramme asylreglerne yderligere.

 

55 procent ønsker dem strammet, 24 procent ønsker dem uændrede, og 14 procent ønsker dem lempede. (Megafon/TV2 og Politiken)

 

En anden måling viste for nylig det samme mønster. (Wilke/Jyllands-Posten)

 

Kan føre til vælgerskred

Alt tyder på, at vælgerne har ringe tillid til den røde regering, når det gælder udlændingepolitikken. Og intet tyder på, at Socialdemokraterne og De Radikale kan komme med fælles udspil, som vil ændre på det.

 

For regeringspartierne er der tværtimod en risiko for, at asyltilstrømningen, der er helt ude af kontrol, kan skabe et decideret vælgerskred.

 

Læs også
De tyske vælgere siger eftertrykkeligt nej til Angela Merkels planer om at blive siddende på magten

Kongressen sidste weekend gav Socialdemokraterne en platform for at nå de kritiske vælgere. Men det blev ved løs snak om dagpengene og tavshed om asyltilstrømningen.

 

Vælgerne reagerer derefter.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…