Det omtridte center for afviste asylansøgere på Sjælsmark Kaserne er fortsat ikke blevet til noget

artilleriet.dk

Sjælmark Kaserne skal være nyt udrejsecenter for afviste asylansøgere i såkaldt ´udrejseposition´, det blev resultatet af asylaftalen fra efteråret 2012, indgået mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance.

 

Centret skal have 700 pladser og skulle have åbnet allerede 1. januar 2014, men det lader vente på sig.

 

Argumenterne for et særligt udrejsecenter

Formålet med udrejsecentret er at lette presset på Center Sandholm, som med regeringens lempelser af asylloven, har været ved at drukne i afviste asylansøgere. Desuden skal centret have det formål at beskytte nytilkomne ansøgere mod dem, som venter på at blive sendt ud af landet. Endelig skal det medføre at der bliver  arbejdet mere målrettet med at motivere de afviste til at rejse hjem.

 

I 2013 blev 1.915 asylansøgere sigtet for kriminalitet. En stigning i forhold til 2012, hvor det skete  1.767 gange. Ikke alle kriminelle handlinger bliver opdaget, så gad vide hvor mange der er tale om, er det mon halvdelen eller mere?

 

Mange afviste asylansøgere er altså kriminelle, og desværre også ofte truende og mere eller mindre voldelige, deres tilstedeværelse i asylcentrene er grund til mange problemer blandt centrenes øvrige beboere. Derfor giver det god mening at huse dem for sig selv.

 

Men ingen vil have centret som nabo

Spørgsmålet er blot hvad der er den bedste beliggenhed for et udrejsecenter for afviste asylansøgere, hvoraf mange er kriminelle?

 

Sjælsmark Kaserne ligger kun 1,5 km fra Center Sandholm.  Meget taler for, at det vil blive for stor en belastning for lokalsamfundet, men også en beliggehed blot 25 minutters kørsel fra København er jo som at sige værsgo, bare tag for jer, rige lommer er her mange af. En afvist asylansøger har oftest intet at miste, så hvorfor ikke få lidt med hjem?

 

Sandholmlejren giver allerede nu store problemer

Center Sandholm hvor der er plads til 700 mennesker, er mildest talt en udfordring for naboerne.

 

Som Den Korte Avis har skrevet om, er der fx foregået en livlig trafik til og fra centret udenom de almindelige adgangsveje, naboernes grunde er simpelthen blevet brugt som transit, af folk som springer over hegnet i lyssky ærinder. Men der er også problemer med indbrud, hærværk og verbal chikane.

Læs også
Så mange asylansøgere i Danmark blev sidste år dømt overtrædelser af straffeloven – herunder for drab og voldtægter

 

Når man bor som nabo til et asylcenter så gælder det om at passe på sine ting.

 

En Facebook-debat illustrerer tilstanden:

”For ca. 2 år siden fik jeg et asylcenter som nabo: I dag er stort set alle baggårde og cykelskure bag hegn, lås og slå. Tilfældigt?”

”Vi har også kun fået stjålet tre cykler og haft indbrud i kælderen, efter de nye naboer kom til, så det er nok tilfældigt”

”Jeg bryder mig egentlig ikke om min egen tankegang… Helt ærligt! Det er bare meget påfaldende, at så mange har taget disse skridt, for at beskytte dét der er deres – netop nu. Og jeg ved heller ikke hvor mange midler asylansøgere har når de kommer til landet – jeg kan bare se, at flere af dem kører i biler, jeg ikke har råd til. Men det er nok tilfældigt det hele.“

“Ærligt talt, så var her mindre berigelseskriminalitet før vi fik et asylcenter. Ægget eller hønen. Hvad ved jeg? Jeg lever blot med konsekvenserne.”

“Jeg kender dem ikke – jeg kan bare se, hvad der er sket i mit nabolag, efter de er kommet til. Og det er sgu sørgeligt.”

 

To millioner til en forebyggende indsats på Center Sandholm

Det er slet ikke sjovt at være nabo til et stort asylcenter og myndighederne er godt klar over at endnu et stort center, med plads til 700 fritgående mere eller mindre kriminelle personer, 1,5 kilometer fra Center Sandholm, ikke bliver uden problemer for naboerne. Man har derfor afsat to millioner kroner til forebyggende indsatser med henblik på at øge trygheden i lokalområdet.

Læs også
Tre modbydelige sager om voldtægt og drab har skabt international debat om indvandring og kriminalitet

 

”Men de to millioner kroner gør os ærlig talt mere utrygge, for det er jo myndighedernes blåstempling af, at der faktisk også er noget at være bange for, siger Michael Ring, der købte gården, som ligger lige op til Sjælsmark Kaserne.” tv2.dk

 

I dag er der mange uroligheder indenfor hegnet af Center Sandholm, og udrykninger til stedet forekommer i en lind strøm, så man kan godt forstå at naboerne er bekymrede , efter alt at dømme vil det formodentlig mere end fordoble problemerne og utrygheden i området.

 

Ifølge Michael Vinter som er centerleder af et andet asylcenter med fokus på udrejse, Auderød i Nordsjælland, ”er det alt andet lige et hårdere belastet sted, når vi har mange beboere til udrejse, og vi må oftere bede om assistance fra politiet.” Halsnæs Avis

 

Naboerne til Center Sandholm har dog ikke hørt noget til ´tryghedsskabende foranstaltninger, men de kan fortælle, at der nu er opsat varmefølsomme kameraer, og skiltning derom, langs hegnet omkring centret. Men spørgsmålet er om det hjælper, for der er stadig trafik over hegnet!

 

Hørsholm Kommune kæmper imod

I Hørsholm Kommune er man især frustrerede over, at normale procedurer for borgerinddragelse er tilsidesat, samt at Justitsministeriet på intet tidspunkt har lagt op til, at der skal foregå en dialog om sagen.

 

Læs også
Nye tal: Medens kriminaliteten falder generelt, stiger volden og antallet af voldtægter dramatisk – men det snakkes der helst ikke om

Derudover er man uforstående overfor, at der i forbindelse med et udrejsecenter på Sjælsmark Kaserne er forhold som tilsyneladende slet ikke er belyst. Hvad er fx planen med Sjælsø Skydebane som, i sagens natur, støjer ud over de tilladte 50 decibel?

 

Ifølge Forsvaret har anlægget for nylig gennemgået en omfattende renovering af blandt andet hele det elektriske system og anlægget er således teknisk fremtidssikret de næste 20-30 år, men det skal måske også flyttes for at give plads til det nye udrejsecenter?

 

Planerne for Sjælsmark Kaserne – Skydebanen, forureningen

Og hvilke planer er der angående den omfattende kemiske forurening som forefindes på grunden til Sjælsmark Kaserne?

 

Ifølge Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste er der givet overslag på mellem 4-10 millioner kroner for oprensning af Sjælsmark Kaserne, men det kunne nemt blive langt dyrere – ingen ved reelt hvad det koster før det er gjort.

 

I asylcenter Auderød i Nordvestsjælland er der plads til 700 personer og siden åbningen i 2010 er der brugt 70 millioner kroner på indretning af centret, som i dag har henved 100 ansatte. Imidlertid er det besluttet at det skal lukke 1. september 2014!

 

Hvorfor ikke beholde Auderød?

Læs også
Politikerne skulle vise pressen, at der var kommet styr på kriminaliteten – så skete det eneste, der ikke måtte ske

Spørgsmålet er om det ikke er mere hensigtsmæssigt at fastholde Auderød som udrejsecenter, i stedet for at bruge endnu et 2-3 cifret millionbeløb på at sætte Sjælsmark Kaserne i stand?

 

Desuden er Auderøds beliggenhed mere end dobbelt så langt væk fra København og ligger meget hensigtsmæssigt yders på en tange i Arresø. Man kan altså nemt holde øje med de mange kriminelle i udrejseposition.

 

I Justitsministeriet mener man at der er store fordele ved at modtage- og udrejsecentrene ligger i umiddelbar nærhed samt at udrejsecentret ligger tæt på Kastrup Lufthavn. Den eneste fordel som er til at få øje på, er at man sparer nogle kilometer i transport, men det er åbenbart vigtigere end at man ødelægger et lokalområde som i forvejen er belastet samt at man nedlægger henved 100 arbejdspladser i et område som ellers har stærkt brug for dem.

 

Hørsholm Kommune har sagt eftertrykkeligt nej tak til endnu et asylcenter indenfor et snævert geografisk område, så sagen er nu overgået til Miljøministeriet, hvorunder Landskabsloven giver mulighed for at omgå besværlige kommuner som siger nej til Justitsministeriets planer.

 

I Hørsholm venter man derfor på en høringsfase, som loven foreskriver, skal være på plads før landplansdirektivet realiseres.

 

Ifølge Miljøministeriet skulle den være lige om hjørnet. Det var planen, at Sjælsmark Kaserne allerede fra nytår skulle huse flere hundrede i udrejseposition, men det er ikke sket, så hvem ved om Justitsministeriet har ændret planer?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…