Det er på tide med ældreoprør

Foto: Colourbox

De ældre i Danmark behøver ikke at finde sig i at blive tilsidesat. Gruppen udgør – hvis den vil – en politisk magtfaktor, som kan tvinge politikerne til en meget mere ældrevenlig politik.

 

Der er en million ældre fra 65 år og derover i Danmark, og kan denne store gruppe vælgere ellers blive enige om tiltag, der gør livet lettere for de ældre, så er kræfterne til stede.

 

Se efter om den/de politikere, som du stemte på ved forrige valg til Folketinget, nu også gør noget for ældregruppen. Hvis ikke, så tag fat i dem og stil krav.

 

Nej til aldersdiskriminering

Et af de krav, der  skal stilles til politikerne er, at der ikke aldersdiskrimineres i dette land.

 

Vi har i den seneste tid været vidner til flere eksempler på aldersdiskrimination af ældre, rejseforsikringsbøvl, kravet om at ældre skal have fornyet deres kørekort, når de bliver 70 år og senest Danmarks Radios massefyringer, hvor 11 ud af 15 fyrede journalister er 50 år og derover.
Hvis ikke dette stoppes, vil diskriminationen fortsætte og blive endnu større,  hvis de ældre resignerer.
(De har jo ført, de kampe, der skal føres igennem et langt liv, og er måske blevet trætte af “at slå i dynen” uden at opnå synlige resultater. )

 

Men kære ældre. Kampen hører ikke op, før vi dør.

 

Vi kan lige så godt tage for os af ”retterne” NU, hvor vi kan benytte os af den politiske magt, de mange stemmer giver.

 

Ældre i Danmark repræsenterer alle samfundslag lige fra arbejdsmænd til direktører, jurister, læger, politikere og mediefolk. Hvis vi bruger vor fælles erfaring og viden i kampen for bedre ældrevilkår, disponerer vi over en intellektuel styrke, der kan gøre indtryk på Borgen.

 

Ældre Sagen kæmper for os

Det har Ældre Sagen (650.000 medlemmer) vist ved flere lejligheder. Foreningen kæmper bravt for at få overbevist politikerne om, at aldersgrænsen for fornyelse af kørekort på 70 år, bør ændres til 75 år, fordi de ældre er voksne, forsigtige og gode trafikanter. Og der er intet videnskabeligt belæg for, at ældre skulle være til større fare i trafikken end andre grupper.

 

Tværtimod!

Læs også
Video fra Sverige: Muslimske piger tvinges til at gå ind bagerst i bussen, drengene skal have de forreste pladser

 

Derfor var det helt forkert, da et snævert flertal på o t t e folketingsmedlemmer stemte nej til et beslutningsforslag fra “Blå Blok” om i det mindste at frede til ældre til de fylder 75 år, før kørekort skal fornyes. Det er diskutabelt, om der overhovedet bør være nogen grænse?

 

69 af Tingets medlemmer var fraværende, da det lille flertal sagde nej til de ældre og nej til at overholde Menneskerettighedskonventionen, der bebuder lige ret for alle uanset køn, hårfarve, seksuel observans og alder m.v. Gad vide, om afstemningsresultatet var blevet anderledes, hvis de 69 fraværende medlemmer havde været til stede og havde stemt?

 

Det er helt utilstedeligt, at ansvarlige folkevalgte medlemmer af Tinget stemmer imod de ældre og Menneskerettighederne – især da den danske regering og Folketinget har godkendt disse åbenlyse internationale rettigheder. Det er både utroværdigt og flovt og bør få politiske konsekvenser for de medlemmer, der stemte imod at lempe reglerne og som ikke lever op til deres ansvar som menneske og politikere.

 

Ældregruppen bør derfor forlange, at politikerne genoverveje beslutningen. (Hvis ellers Tingets medlemmer behager at være til stede og passe deres arbejde.)
Det er muligt at få udleveret navnene på de medlemmer af Tinget, der stemte imod de ældres rettigheder og Menneskerettighederne. Bed om at få udleveret forslaget (B31 af 20. december 2013) og se, hvad hvert enkelt medlem stemte og kontroller, om det medlem/parti, som du normalt giver Din stemme til fortsat fortjener til loyalitet!

 

Og til Ældre Sagen: Rejs sagen igen.

 

Jeg er sikker på, at det høje Ting næste gang vil nå frem til et andet og bedre resultat til gavn for hele samfundet og de ældre? Og hvis ikke, så brug nogle af Ældre Sagens mange midler til et sagsanlæg mod Regeringen ved Menneskerettighedsdomstolen.

 

Læs også
Afrikaner vandt en sag ved Menneskerettighedsdomstolen – det betyder, at danske familier bliver hårdt ramt

Jørgen Mejrup, Svendborg

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…