Den radikale Zenia Stampe mangler viden – men bedreviden har hun nok af

Det radikale folketingsmedlem Zenia Stampe har skrevet et blogindlæg på Politikens netavis. Det bærer overskriften: ”Jeg gider ikke diskutere på DF’s niveau længere”.

 

Ifølge artiklen er ”DF’s niveau” for Zenia Stampe ensbetydende med uvidenhed, proportionsforvrængning og fordomme i forhold til muslimer. Den side af sagen overlader vi til Dansk Folkeparti.

 

Men artiklen giver samtidig et interessant indblik i den verden, som Zenia Stampe og med hende mange andre politisk korrekte mennesker færdes i.

 

Specielt får man indtryk af en udpræget modvilje mod ubekvemme kendsgerninger. Som god radikal synes Stampe at tage for givet, at hun er bedre og ved bedre end andre.

 

Ser man nærmere efter, viser det sig, at afgørende påstande i hendes indlæg simpelt hen er forkerte. Hun har ikke sat sig ind i vigtig foreliggende viden. Måske har hun slet ikke lyst til at sætte sig ind i denne viden, fordi den kunne ryste hendes politisk korrekte udgangspunkt.

 

Videnskabelig undersøgelse

Stampes artikel er særlig interessant, fordi den kommer kort tid efter, at en omfattende videnskabelig undersøgelse har føjet væsentlig ny viden til billedet af europæiske muslimers holdninger. Bag undersøgelsen står WZB, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

 

Konkret afdækker forskerne, hvor udbredte fundamentalistiske holdninger er blandt muslimerne sammenlignet med europæiske kristne. Samtidig belyser de, hvad der ligger bag disse holdninger.

 

Den Korte Avis har omtalt undersøgelsen – både dens definition på fundamentalisme og dens resultater (21. januar 14 – ).

 

Vi påpegede dengang, at resultaterne dementerer en række af de helt centrale påstande, som indgår i det politisk korrekte standardarsenal. Derfor kaldte vi vores artikel: ”Syv ting, som de politisk korrekte ikke vil vide om muslimers holdninger”.

 

Stampes påstande

Læs også
Dansk Folkeparti opruster: Udvalg, der skal skærpe partiets nationalkonservative profil med Martin Henriksen som formand

Intet tyder på, at Zenia Stampe kender noget til denne skelsættende undersøgelse. Hun gentager i hvert fald en række af de påstande, som forskernes resultater afliver.

 

Det er ikke, fordi at alt, hvad hun skriver, er forkert. Ind imellem rummer artiklen korrekte oplysninger. Men dens grundlæggende påstande udspringer mere af radikal ønsketækning end af kendsgerninger.

 

Hovedpostulatet lyder: ”Danskere med muslimsk baggrund kommer til at ligne danskere med kristen baggrund mere og mere.” Og denne udvikling vil gå så hurtigt, at der om 20 år ikke vil være nogen nævneværdig forskel.

 

Muslimer vil til den tid være lige så sekulariserede, som kristne danskere er i dag, mener Stampe.

 

Vel vil der, ifølge hende, fortsat findes mindretal af praktiserende religiøse muslimer, nogle af dem med radikale holdninger. Men det vil være meget små grupper, som det vil være absurd at generalisere ud fra.

 

Som hun formulerer det: ”Vi kunne (…) aldrig få den tanke at generalisere fra de excentriske kristne mindretal til alle kristne danskere. Eller fra Hell’s Angels til alle tykke mænd med fuldskæg”

 

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

Mangler historisk viden

Tilsyneladende ved Zenia Stampe ikke, at den muslimske verden faktisk har været meget mere sekulariseret, end den er i dag.

 

For 40-50 år siden gik langt de fleste egyptiske kvinder uden tørklæde, i dag bærer langt de fleste tørklæde. Dengang kunne man også se kvinder i smarte moderne kjoler og håret frit i Afghanistans hovedstad Kabul. I dag er det utænkeligt.

 

Udviklingen blandt verdens muslimer, herunder de europæiske, er altså ikke gået i retning af sekularisering, men den modsatte vej: i retning af mere religiøse og radikale holdninger.

 

Den omtalte videnskabelige undersøgelse viser, hvor stærkt dette mønster er i dag.

 

Forskernes resultater

Forskerne slår følgende fast:

 

Læs også
Pludselig sagde imamen sandheden

Mellem 60 og 75 procent af europæiske muslimer deler mindst én ud af tre fundamentalistiske opfattelser. 44 procent tilslutter sig dem alle tre og er altså konsekvente fundamentalister. Langt, langt flere end blandt de kristne.

 

Fundamentalistiske holdninger er lige så udbredte blandt de unge muslimer som blandt de ældre, mens unge kristne er langt mindre fundamentalistiske end de ældre.

 

Fremmedfjendtligheden (målt på forskellige udsagn) er klart stærkere blandt muslimer end blandt kristne. Muslimer er således mere fjendtlige over for kristne end omvendt.

 

Hverken sociale problemer eller diskrimination giver nogen forklaring på forskellene mellem muslimers og kristnes holdninger. Også dette er stik imod Zenia Stampes tilgang.

 

Fremtidsfantasi

Man skal ikke udelukke noget. Principielt skal man således heller ikke udelukke, at Zenia Stampes fremtidsfantasi er blevet til virkelighed om 20 år. Men det er meget usandsynligt.

 

Den foreliggende viden tyder på, at en bred gruppe af europæiske muslimer til den tid vil have andre holdninger, end den radikale politiker forestiller sig.

Læs også
Mette Frederiksen taler om stram udlændingepolitik – men Morten Østergaard og Pernille Skipper vil have mere islam

 

Kultursammenstødene og integrationsproblemerne stikker væsentligt dybere, end hun giver indtryk af. Og der er en betydelig risiko for, at udviklingen tværtimod går den gale vej – mod voksende opsplitning og stigende spændinger.

 

Men Zenia Stampe er påfaldende ligeglad med viden. Hun klarer sig med bedreviden.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…