De åbne grænser: Siden 2010 er antallet af illegale indvandrere eksploderet

Ligesom Danmark ligger blandt top fem som asylansøgernes foretrukne land, strømmer også illegale indvandrere ind i landet.

 

 

Det præcise antal kendes ikke. Det formodes, at der var under 15.000 illegale indvandrere i Danmark i 2010, og det antal var sidste år skønsmæssigt steget til over det dobbelte, nemlig omkring 33.000. Det skriver Rockwool Fondens Forskningsenhed i en netop offentliggjort rapport, ”Den illegale indvandring til Europa – og til Danmark”.

 

 

Af rapporten fremgår det således, at Danmark huser illegale indvandrere fra ikke færre end 147 lande.

 

 

Halvdelen kommer fra asylansøgerlande

For det første er der tale om afviste asylansøgere, som aldrig kommer ud af landet. For det andet drejer det sig om personer, der blot er rejst ind uden nogen for kontakt med myndighederne. Analyserne viser, at omkring halvdelen af de illegale indvandrere kommer fra asylansøgerlande.

 

 

En stor del af disse er afviste asylansøgere. Det er især folk fra Syrien, Libanon, Somalia og Sri Lanka, for slet ikke at tale om Rusland (primært folk fra Tjetjenien, red.), Pakistan og Kosovo.

 

 

Listen over flygtningeproducerende lande omfatter ifølge rapporten omkring 30 nationaliteter plus de flygtninge, der er statsløse eller ikke oplyser hjemlandet.

 

 

Cirka en tredjedel arbejder illegalt – tre gange så mange som for seks år siden

Læs også
Dybt kriminelle udlændinge har frit spil – over to hundrede udviste kriminelle er gået under jorden i Danmark

Blandt de skønsmæssigt 33.000 illegale indvandrere, der sidste år opholdt sig i Danmark, arbejdede omkring 10.000 illegalt.

 

 

I 2008 var det kvalificerede bud på omfanget af illegal arbejdskraft i Danmark helt nede på 2.800 personer. Det vil sige, at tre gange så mange sidste år arbejdede illegalt i Danmark i forhold til for seks år siden.

 

 

”Og det er vel at mærke i en periode, hvor det danske arbejdsmarked har været inde i en krise med faldende beskæftigelse blandt danskerne og har haft tilstrømning af legal arbejdskraft fra de nye EU-lande,” præciserer Rockwool Fondens Forskningsenhed i sin netop udkomne rapport.

 

 

Især nigerianere og kinesere arbejder sort

Ifølge rapporten har politiet gennem en årrække gennemført kontrolaktioner af illegalt arbejde, og det viser sig, at nigerianere er dem, der oftest blive registreret.

 

Læs også
Video: Asylansøgere syntes ikke, at der var godt nok i Finland – nu bliver de rigtig vartet op i Sverige

 

I 2013 var således næsten 17 procent af samtlige registrerede fra Nigeria, medens kinesere udgjorde knap 12 procent af de illegale arbejdere, det sidste år lykkedes for politiet at registrere. Men også russere og pakistanere fylder godt op i statistikkerne over de nationaliteter, der bliver grebet i at arbejde illegalt i Danmark.

 

 

Ansættes hos arbejdsgivere af anden etnisk oprindelse

Ifølge rapporten ”er der en tendens til, at de illegale kan finde ansættelse i storbyvirksomheder, hvis ejere kommer fra etniske minoriteter, eller eventuelt selv starter en virksomhed.”

 

 

Det arbejde, de illegale udfører, er de såkaldte 3-D-Jobs – Dirty, Dangerous and Degrading. Altså jobs, der er beskidte, farlige og nedslidende eller nedværdigende. Typisk er lønnen lav, ansættelsen ret tilfældig og tit kort, hedder det i rapporten fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

 

 

Her konkluderes det, at de illegales arbejdsmarked er presset af østudvidelsen af den enkle grund, at der nu er flere, der konkurrerer om at løse de samme opgaver.

Læs også
Pinlig afsløring tvinger Justitsministeriet til at indrømme, at volden er steget – men nu giver man en ny søforklaring

 

 

Men hvad så med de over 20.000, der ikke arbejder?

Som nævnt skønner Rockwool Fondens Forskningsenhed i sin rapport, at der sidste år befandt sig omkring 33.000 illegale indvandrere i Danmark, hvoraf de omkring 10.000 arbejdede.

 

 

Men hvad så med de måske over 20.000, der ikke arbejder? Deres eksistensgrundlag beskæftiger Forskningsenhedens rapport sig desværre ikke med.

 

 

Disse omkring 20.000 illegale indvandrere uden arbejde må jo leve af et eller andet. Have tag over hovedet og få brød på bordet. Hvordan bærer de sig ad med det?

 

 

Læs også
Merkel forsvarer sin asylpolitik, der skabte en enorm tilstrømning til Europa – hun benytter sig af to grove usandheder

En analyse af deres eksistensgrundlag ville dog have været ulig mere interessant end en rapport, der om 10.000 illegale indvandreres arbejde blot konkluderer:

 

 

”Der er altså ikke noget, der tyder på, at danske arbejderes job er truet af netop de illegale indvandrere.”

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…