Dansk tegnsprog er nu et selvstændigt sprog

Dansk Døves Landsforbund

Der var en munter stemning i hele folketingssalen. Tilhørerpladserne var fyldt til sidste plads. De konservatives formand Lars Barfoed var på talerstolen og takke for, at hele Folketinget bakkede om om et forslag, partiet havde stillet. Stine Brix fra Enhedslisten var også på talerstolen og takke for det gode samarbejde. Hun sluttede af med at foreslå at Folketinget klappede.

 

Klappe? Det er ellers strengt forbudt. Men der skulle også klappes på en helt særlig måde, der er lydløs. Alle skulle række hænderne i vejret og vifte med dem.

 

Det er den måde, de døve klapper på.

 

Og pludselig bredte der sig en hvislende lyd, da hele salen og alle tilhørerne viftede med hænderne.

 

De døve tilhørere, der havde tolke med, klappede i flere omgange, som det ses på billedet.

 

De døve var begejstrede, fordi deres tegnsprog nu blev anerkendt som et selvstændigt sprog.

 

Sprogeksperter har længe været enige om, at dansk tegnsprog ikke bare er et hjælpemiddel. Det er et selvstændigt sprog med egen syntaks, kultur og historie. (Kristeligt Dagblad)

 

Der er godt 4000 døve, tolke og pårørende i Danmark, der bruger tegnsproget, der er 200 år gammelt. Det består af flere tusinde tegn og har sin helt egen grammatik.

 

“Det er et stort og vigtigt skridt, at tegnsprog nu anerkendes af den store talende majoritet. Det betyder meget for døves selvfølelse og oplevelse af ligeværd,” siger Janne Boye Niemelä, der er formand for Danske Døves Landsforbund. (Kristeligt Dagblad)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…