Danmark er magtesløs: Udviste kriminelle strømmer tilbage

Udenlandske kriminelle koster de danske skatteborgere dyrt.

 

I 2012 sad der hver dag i gennemsnit 1.042 udenlandske fanger i danske fængsler og arresthuse. Det svarer til lidt over en tredjedel af samtlige indsatte, og blot i fængselsudgifter kostede de 560 millioner kroner

 

Heraf tegnede de østeuropæiske kriminelle sig alene for cirka 200 millioner kroner.

Udvist tre gange

Et helt frisk eksempel er en mand af afrikansk afstamning, som har opholdstilladelse i Portugal.

 

Han er to gange blevet udvist af Danmark, fordi han har været narko-pusher og solgt kokain. Men nu er han altså tilbage igen mindre end seks måneder efter sin seneste udvisning. Og bliver højst sandsynligt igen, vurderer hans forsvarsadvokat, Ervin Birk over for BT. Han fortsætter:
“Det er slet ikke enestående det her. De vælter ind på trods af, at de har indrejseforbud. Vi ser dem gang på gang i dommervagten”.

 

Ervin Birk mener, at han igen får en fængselsdom og bliver udvist. Men:
“Han er her igen en måned efter, han har afsonet”.

 

Udvisning helt til grin

Sådan er det med stort set alle dømte udlændinge. Efter endt afsoning vil de alle blive udvist.

 

Men mange af dem vender ligesom SS tilbage og fortsætter deres kriminelle løbebane, og antallet er stigende. Det gælder især de kriminelle fra Østeuropa.

 

I 2007 blev 171 udenlandske kriminelle grebet i at overtræde et indrejseforbud.

 

Året efter i 2008 var antallet nået op på 203.

 

I 2012 var det steget til over det dobbelte, nemlig 407.

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

 

For de første tre kvartaler af 2013 er antallet 326.

 

Rumæneren i Hjørring Arrest

Som nævnt udgør østeuropæiske kriminelle en stor del af de udviste, der overtræder indrejseforbuddet.

 

Således havde Nordjyllands Politi alene i de første ti måneder af 2013 fanget ikke færre end 13 østeuropæere, der havde overtrådt indrejseforbuddet.

 

En af dem var den 47-årige rumæner Varsile Murariu, og det var nu tredje gang, han havde overtrådt et indrejseforbud og var blevet arresteret for tyveri.

 

Den 12. november sidste år talte TV2 Nord med ham i arresten i Hjørring, hvor han blandt andet sagde:

 

Læs også
 Det er politiets fornemste opgave at beskytte truede personer – ikke at lukke munden på dem

”Jeg bliver aldrig boende i Rumænien. Levestandarden er for lav. Det er som i middelalderen. I de år, jeg har levet i Vesten, har jeg vænnet mig til en højere levestandard. Jeg vil være der, hvor der er godt at være.”

 

Udvist kriminel var asylansøger i Center Sandholm

Natten til søndag den 1. september sidste år forsøgte tre asylansøgere at røve en 40-årig mand, der kort forinden havde hævet penge i en automat. De sprøjtede blandt andet peberspray i ansigtet på ham.

 

Straks efter røveriforsøget fik politiet imidlertid fat i dem, og de blev om søndagen fremstillet i grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg.

 

Her viste det sig, at den ene af dem, en 22-årig asylansøger fra Marokko, to dage forinden var kommet til Danmark og var blevet indkvarteret i Center Sandholm.

 

Den ene af de to andre, en 20-årig asylansøger fra Libyen, havde ifølge Ekstra Bladet siddet i fængsel i Danmark fra december 2011 til maj 2013 med to domme for brandstiftelse, vold og hæleri.

 

Begge domme var med udvisning. Men på trods af det opholder han sig nu i Center Sandholm som asylansøger.

Læs også
Omvendt grænsekontrol: De kriminelle fik et chok og politiet kunne gnide sig i hænderne over fangsten

 

Udviste kriminelle koster millionbeløb

Når en udvist kriminel bliver grebet på fersk gerning sættes det sædvanlige retsmaskineri i gang, og det koster dyrt.

 

Ifølge forsvarsadvokat Ervin Birk, som BT har talt med, vil alene retshandlingen og politiets forudgående arbejde inklusive varetægt og transport af arrestanten samt forsvarsadvokatens honorar på 6.000 kroner løbe op i 24 millioner kroner for de 400 udviste kriminelle, som man kalkulerer med, at politiet har pågrebet i hele 2013.

 

Tallene for sidste kvartal mangler stadig, men forudsat, at disse 400 udviste kriminelle får en fængselsdom på 60 dage har BT beregnet, at udgifterne til ophold i et åbent fængsel vil løbe op i 24 millioner kroner.

 

Altså en slutregning på 50 millioner kroner for 400 udviste kriminelle, der i forvejen har kostet samfundet dyrt i form af tidligere fængselsophold.

 

EU-ekspert: de åbne grænser har skylden

Debatten om udviste kriminelle, der vender tilbage og fortsætter deres kriminelle løbebane i Danmark, er ikke af ny dato. Den blusser op, hver gang Rigspolitiet offentliggør antallet af de udviste kriminelle, der påny er blevet pågrebet.

Læs også
Dansk Folkeparti stiller krav til ny regering om fast grænsekontrol – det er der meget gode argumenter for

 

Således også i 2009, hvor lektor og EU-ekspert Marlene Wind påpegede, at de åbne grænser i Europa gør det nemt for de udviste kriminelle at vende tilbage og begå ny kriminalitet.

 

”Men det behøver man nu ikke at være forsker for at kunne sige. Når der ikke er nogen grænsekontrol, så er det jo ret let,” sagde hun dengang til Jydske Vestkysten.

 

Antallet af udenlandske kriminelle er eksploderet efter Schengen

I en rapport, ”Etniske minoriteter i Kriminalforsorgen”, fra maj 2000, opgør Kriminalforsorgen blandt andet antallet af indsatte per 2. maj 2000 i landets fængsler og arresthuse.

 

Opgørelsen viser, at ud af de 3330 indsatte, som den 2. maj 2000 var anbragt i landets fængsler og arresthuse, var de 96 udlændinge uden tilknytning til Danmark. Det svarer til 2,9 procent af samtlige indsatte.

 

En tilsvarende opgørelse foretaget den 11. december 2012 viser, at ud af 3.970 indsatte i danske fængsler og arresthuse var de 1.127 udlændinge uden tilknytning til Danmark. Det svarer til 28,4 procent af samtlige indsatte.

 

Læs også
Under en stor razzia kæmpede politiet med en aggressiv araber – da de fandt ud af, hvem de havde fat i, blev de rystede

I mellemtiden havde Danmark med virkning fra den 25. marts 2001 tilsluttet sig Schengensamarbejdet og dermed fjernet grænsekontrollen og lagt landet pivåbent for statsborgerne fra ikke blot de ti østeuropæiske lande, der tre år senere den 1. januar 2004 blev medlemmer af EU, men også for statsborgere fra hele verden.

 

I alt 43 forskellige nationer var repræsenteret i danske fængsler og arresthuse

Det kan blandt andet tydeligt aflæses af antallet af udenlandske fanger i danske fængsler og arresthuse den 11. december 2012, hvor ikke færre end 43 forskellige nationer plus statsløse og en gruppe ”Øvrige lande” var repræsenteret.

 

Bortset fra gruppen af ”Øvrige lande” med 107 fanger, udgjorde rumænerne den suverænt største enkeltgruppe med 103 personer med Litauen på en andenplads med 68 personer og Polen på en tredjeplads med 60 personer.

 

Efter strafafsoning bliver de i alle i princippet udvist med indrejseforbud, men med de åbne grænser kan de frit vende tilbage og fortsætte deres kriminelle løbebane.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…