Mindedagen for faldne soldater er blevet en kæmpemanifestation for værdier som pligtfølelse, fædrelandskærlighed og respekt for historien

Polfoto

Remembrance Day blev indstiftet til minde for de soldater, som faldt under 1. verdenskrig. De bliver husket med røde valmuer, som et minde om de marker, hvor soldaterne faldt.

 

Røde papir valmuer bliver solgt overalt i landet for at samle penge ind til veteraner og andre, der har deltaget i en krig for Storbritannien.

 

 

I år fik Remembrance Day og de røde valmuer en særlig stærk betydning på grund af den forhøjede terrortrussel. Og senest anholdelsen af fire mænd sigtet for terror sandsynligvis mod Dronningen på netop Remembrance Day.

 

Et tæppe af røde valmuer

Der var under alle omstændigheder lagt op til en særlig mindehøjtidelighed, fordi det i morgen er årsdagen for 1. verdenskrigs afslutning – eller rettere sagt: for at krigshandlingerne stoppede.

 

1. verdenskrig begyndte 1. august 1914 og sluttede 11. november 1918.

 

Samtidig er der lavet et helt særlig kunstnerisk initiativ ved den historiske borg Tower of London.

 

Det blev besluttet for nogle måneder siden, og har derefter udviklet sig til en enorm folkelig manifestation.

 

Omkring Tower of London er der “plantet” 888.246 valmuer lavet af keramik. Det er en valmue for hver eneste bitiske soldat, som faldt under 1. verdenskrig.
Omkring 30.000 frivillige har deltaget i at lave de mange valmue i ler, der er favet røde og brændt. Derefter er de færdige valmuer blevet plantet i et massivt rødt tæppe rundt om Tower. Den sidste bliver plantet i morgen.

 

Kunstneren kaldet det “Blood swept Land og Seas of Red”. Det var de ord en soldat ønskede skulle stå på hans gravsten i Flanderen.

 

Læs også
Catalonien: Var der en afstemning om uafhængighed?

En manifestation for fædrelandet og de værdier det bygger på

Men Remembrance Day har udviklet sig til en en enorm folkelig manifstation for Storbritannien og de værdier, det bygger på.

 

Briterne er i meget stort tal strømmet til valmuemarken omkring Tower of London. De har meldt sig som frivillige og i den grad taget kunstværket til sig.

 

Robert Hardman skriver i Daily Mail, at der ikke siden 1747 har været en større og stærkere folkelig manifestation ved Tower of London.

 

Anledningen er en anden men det er samme stærke intensitet og samling om det nationale symbol: Kronen.

 

Valmue marken er ikke længere kun til ære for de faldne soldater.

 

Det er blevet et monument over den måde britterne ser dem selv: Pligtopfyldende, tålmodige, originae, lidenskabelige, respektfulde overfor historien.

Læs også
Han begravede sin bedste ven på en mark med valmuer og skrev et digt, som lever stærkere end nogensinde

 

Lige meget hvad der nu sker med valmuerne, så er der skabt et folkeligt sammenhold omkring Storbritannien, nationen og de værdier den bygger på.

 

Folket er for alvor igen ved at blive sig bevidst som folk og værdien af at det er sådan.

 

De britiske politikere og meningsdannere, der massivt har hyldet globaliseringen og multikulturen på bekostning af nationalstantens betydning, er nu ved at ændre signaler.

 

De tog Remembrance Day særdeles alvorligt og mødte talstærkt op overalt og besøgte sammen med mange britter valmue marken ved Tower of London.

 

Se den her:

 

Læs også
Det handler om danskernes ret til at bestemme over deres land

 

Læs mere:

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2826566/David-Cameron-plants-ceramic-poppy-Tower-London-Remembrance-display-announcing-emotive-artwork-remain-end-month.html

 

http://www.telegraph.co.uk/history/world-war-one/11190262/Poppy-Appeal-Artwork-commemorates-the-fallen-soldiers-of-First-World-War.html

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…