Ét spørgsmål kan fælde Morten Bødskov

Jakob Scharf har taget sin afsked som chef for PET. Man kan roligt slå fast, at ingen har forsøgt at overtale ham til at blive.

 

Scharfs position var blevet fuldkommen uholdbar efter afsløringer i Ekstra Bladet.

 

Samarbejdet med de ansatte i PET lå i ruiner, og han havde samlet flere belastende sager i bagagen. Herunder dyre hotelophold og luksusmiddage i strid med reglerne og påstande om upassende adfærd over for kvindelige ansatte.

 

Især én af sagerne fik mistilliden til ham til at brede sig blandt politikere på Christiansborg. Dansk Folkeparti nåede at rejse kravet om, at han gik af, og andre dele af oppositionen raslede med sablerne.

 

Efter at Scharf har bebudet sin afgang, vokser presset nu mod hans politiske chef, justitsminister Morten Bødskov.

 

Ét spørgsmål kan føre til, at Bødskov bliver fældet som minister.

 

Pia Kjærsgaards kalender

Det drejer sig om PET’s forsøg på at forhindre, at Pia Kjærsgaard deltog i et besøg på Christiania sammen med Folketingets retsudvalg i foråret 2012. Motivet til at holde Kjærsgaard væk skulle være sikkerhedstruslen.

 

I en klage til Rigspolitichefen hævder politifolk i PET, at Scharf ville have dem til at kigge i Kjærsgaards kalender for at finde ud af, om der var tidspunkter, hvor hun ikke kunne deltage i et sådant besøg for eksempel på grund af udlandsrejse. Så kunne man lægge besøget netop dér – uden Kjærsgaard.

 

Svømmende dementi

Scharf har hidtil benægtet den slags overvejelser. Men i den redegørelse, som han netop har afleveret til Bødskov, erkender han, at PET-folk blev bedt om at fortælle, hvad de havde af viden om Pia Kjærsgaards planer.

 

Læs også
Video fra Sverige: Muslimske piger tvinges til at gå ind bagerst i bussen, drengene skal have de forreste pladser

Han fastholder dog, at det aldrig kom til, at PET direkte spionerede i Kjærsgaards kalender. Men det sker i temmelig svømmende vendinger:

 

”Nej, det er jeg ikke bekendt med. Det var drøftelser, vi havde. Ingen af scenarierne blev gennemdrøftet eller iværksat, så jeg er ikke bekendt med oplysninger om perioder, hvor Pia Kjærsgaard har været ude af landet.” (Berlingske)

 

Spørgsmålet til Bødskov

Under alle omstændigheder er Scharfs bekendelse særdeles belastende. PET er altså gået bag ryggen på en toppolitiker, som man skulle beskytte, og man har forsøgt at blande sig i hendes politiske arbejde. Det er fuldkommen uhørt.

 

I redegørelsen hedder det, at man ikke kunne afsløre de oplysninger, man havde fået om en sikkerhedstrussel, over for Pia Kjærsgaard.

 

Men man kunne da have sagt til hende, at der var en sådan trussel, som gjorde det problematisk at gennemføre besøget. Det gjorde man ikke. PET opererede fuldstændig uden om Pia Kjærsgaard.

 

Her kommer så det altafgørende spørgsmål i forhold til justitsministeren:

Læs også
SIDSTE NYT: Den formodede gerningsmand til terrorangreb på seks franske soldater er blevet skudt i sin mørke BMW og anholdt

 

Hvornår fik Morten Bødskov kendskab til, at dette fandt sted?

 

Bødskovs orientering

I en orientering til Folketingets retsudvalg i går skriver han:

 

”Justitsministeriet har drøftet med PET, om et scenarie, der ville indebære, at et arrangement øges placeret på et tidspunkt, hvor et medlem af Folketinget med personbeskyttelse ikke vil kunne deltage, fremadrettet bør indgå i efterretningstjenestens overvejelser.”

 

Og videre:

 

”Jeg har på den baggrund meddelt PET, at et sådant scenarie ikke for fremtiden bør indgå i efterretningstjenestens overvejelser om, hvordan man gennemfører personbeskyttelsesopgaver, uden at det pågældende folketingsmedlem er orienteret herom.”

 

Læs også
Skandale: 50 familier i indvandrerghettoen Tingbjerg modtager hver for 600.000 kroner i sociale ydelser om året

Men det afklarer ikke spørgsmålet: Blev Bødskov i sin tid orienteret om PET’s planer om at forsøge at forhindre Kjærsgaards deltagelse i Retsudvalgets besøg på Christiania?

 

En ulden forklaring

Han kom i går med følgende vage forsikring:

 

”Jeg vil godt gøre det helt klart, at jeg ikke er blevet orienteret om de konkrete scenarier PET arbejdede med i forbindelse med planlægningen af Retsudvalgets og Pia Kjærsgaards besøg på Christiania. Jeg orienteres heller ikke sædvanligvis som justitsminister om efterretningstjenestens konkrete overvejelser i forbindelse med personbeskyttelsesopgaver.” (Berlingske)

 

Bemærk, at Bødskov kun taler om, at han ikke var informeret om konkrete scenarier og overvejelser.

 

Han siger derimod ikke, at han intet vidste om, at PET overvejede, hvordan Retsudvalgets besøg kunne times, så Kjærsgaard ikke kom med.

 

Han siger heller ikke noget om, hvorvidt han selv var involveret i overvejelserne om at lave en sådan timing af besøget.

Læs også
Et aktuelt eksempel demonstrerer, hvordan de etablerede medier producerer falske nyheder på stribe

 

Bødskov kan ryge

Hvis Bødskov har kendt til, at PET bag om Pia Kjærsgaards ryg forsøgte at gribe ind i hendes politiske arbejde, må han gå af.

 

Særlig graverende er det selvfølgelig, hvis han selv har deltaget i overvejelserne om, hvordan man kunne holde Kjærsgaard væk, uden at hun vidste det.

 

Det er en alvorlig sag, hvis en efterretningstjeneste tiltager sig en sådan skjult politisk rolle med justitsministeren som medvider eller ligefrem aktiv deltager.

 

Så nu samler al interessen sig om dette spørgsmål til Bødskov: ”Hvad vidste og gjorde du hvornår i denne sag?”

 

Hvis han ikke kan give et tilfredsstillende svar, kan det meget vel tænkes, at de borgerlige partier kan få Enhedslisten med på at kræve justitsministerens afgang.

 

Læs også
Dagbladet Politiken, politiserende embedsmænd og røde politikere kæmper for at få ram på Inger Støjberg og den stramme udlændingepolitik

Eller måske nok så sandsynligt: Han vælger selv at gå.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…