Det er ikke småting, naboerne til Sandholm må finde sig i

Den Korte Avis fortalte i november 2012 om, hvordan naboer til Sandholmlejren dagligt generes af uhensigtsmæssige forhold omkring lejren.

 

Det handlede blandt andet om personer, som brugte naboens grund til at springe over hegnet for at komme ind i lejren:

 

Skrald som for eksempel askebægre, bleer, bildele og reservedele, der bliver smidt overalt, fordi Røde Kors ikke tør opstille skraldespande af hensyn til brandfare.

 

Biler, der parkeres ulovligt, fordi besøgende og ansatte ikke gider bruge den parkeringsplads, der ligger på Ellebjergvej – 50 meter væk og med direkte adgang til lejren.

Justitsministeren i samråd

I januar var justitsministeren så indkaldt til samråd om de kritisable forhold, og det blev oplyst, at der nu var taget initiativ til forskellige foranstaltninger.

 

Ifølge justitsministeren er ”indsatsen løftet til et nyt niveau.” Det betyder blandt andet, at afviste kriminelle asylansøgere, der venter på udvisning, ikke længere huses sammen med de almindelige asylansøgere; at der ansættes to professionelle vagter, som skal rundere i området mellem kl. 16:00 og 08:00, og at politiet vil være hyppigere til stede. Der er også initiativer i gang omkring Røde Kors’ egenkontrol.

 

Ny indsats – lille effekt

Ifølge centerleder, Michael Ehrenfels, mener man allerede at kunne se effekten af de forskellige tiltag i form af mindre kriminalitet. Men hvordan kan centerlederen egentlig vide det, når man ikke tidligere har været vidende om kriminalitetens omfang? Manden siger jo selv, at man er blevet meget overraskede over kriminalitetens omfang?

 

Det er naturligvis fint, at man nu overvejer at beskytte de almindelige asylansøgere fra de kriminelle, der venter på at blive udvist, men som Martin Henriksen (DF) påpeger, så kan de jo stadigvæk bevæge sig frit omkring i det øvrige samfund!

 

Og det er da også udmærket, at der nu er ansat to vagter til at rundere i området. Imidlertid må man spørge, om det overhovedet vil have nogen effekt på antallet af dem, der trænger ulovligt ind i lejren – dem der springer over hegnet? For hvorfor skulle man risikere at blive afsløret i at springe over hegnet efter mørkets frembrud, når det er helt uden risiko for at blive opdaget, hvis man gør det i dagslys?

 

Læs også
Tyskerne er blevet mere kritiske over for asylansøgere – de stoler ikke på dem

Det militære øvelsesområde, der omkranser Sandholmlejren, blev åbnet for offentligheden i sommeren 2012, så enhver naturelsker nu kan nyde det smukke område.

 

Ifølge naboerne til Sandholmlejren er netop dét, at man har lov til at opholde sig i området op til og langs hegnet, en af grundene til, at man har set en tiltagende trafik over det, og som de kunne dokumentere så omfattende, at der ligefrem er dannet stier til formålet.  Nu hvor der ligger sne, er det især meget tydeligt, hvad der foregår.

Dialogpædagogik virker ikke

”Men der er dog stadig mennesker som benytter vores grund til transit, og hvis vi henvender os til dem, så giver de os bare fuck-fingeren,” fortæller naboerne, der med rette ikke er særligt imponerede over de nye foranstaltninger.

 

For selvom der nu er udstationeret en politimand til at opholde sig i lejren fire timer dagligt på hverdage, og politiet oftere svinger ind omkring lejren, så har man åbenbart valgt at se stort på det omfattende parkeringskaos, som nu har varet i syv år.

 

Det bevirker, at det til tider er umuligt med varetransport til Per Ove Poulsens firma, ”Unit One”. Politiet vil simpelthen ikke uddele bøder, men foretrækker at gå den dialogiskpædagogiske vej og beder pænt besøgende og ansatte flytte deres biler hen på den tomme parkeringsplads.

 

Imidlertid er det ikke kun politiet der har valgt at gå den dialogiskpædagogiske vej, også det lokale busselskab har valgt at følge politiets metoder. Rikke Bindslev, som er nabo til lejren, fortæller at det er ganske almindeligt, at man som asylansøger ikke indløser billet, når man skal til og fra lejren. Hvad bliver det næste, at man som asylansøger heller ikke behøver at indløse billet til biografen eller betale for varerne i supermarkedet?

Læs også
Stramninger var hårdt påkrævet: På blot fire år har asylansøgere kostet samfundet over tretten milliarder kroner

 

Som man kan se på Per Ove Poulsens billeder, parkeres der i stor stil hvor der både er standsnings- og parkeringsforbud, og politiet gør ingenting!

 

Mangler videoovervågning

Centerleder Michael Ehrenfels håber på en bevilling til videoovervågning på ”strategiske” steder for at komme den ulovlige indtrængen til livs.

 

Centerlederen fortæller til TV2 Nyhederne: ”Det, jeg forestiller mig med hegnet, er at man strategisk placerer nogle videoovervågningskameraer, men også i porten håber jeg på mere sikkerhed. Den kontrol og sikkerhed, der er i forvejen, bliver nu, fra beboernes synspunkt, gjort nemmere ved at man bruger sit id-kort, så det rent faktisk har en funktion. Som det er nu bliver der forsøgt lavet fusk med det og alt muligt.”

 

Mon ikke det vil blive en meget dyr løsning, for der skal vel være nogen til at holde øje med kameraerne, og det er vel også sandsynligt, at de vil blive udsat for hærværk? Alt andet lige, må der jo være store interesser på spil, når det anslås at hen ved 30-40 personer dagligt opholder sig ulovligt i lejren. Mon ikke den billigste og mest effektive løsning ville være det ”gammeldags” pigtrådshegn?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…