Bengnaveri er usundt for folkestyret

Foto: Colourbox

Vi har lige været igennem et pressemøde, hvor en måske kommende statsminister måtte gå bodsgang for folket for alt i form af et næsten fire timer langt pressemøde. Her beklagede han en tvivlsom omgang med offentlige midler. Juridisk har han ikke gjort noget galt, men hans adfærd har til gengæld brudt med nogle fundamentale moralske principper.

 

Det har han med god grund beklaget, så jeg skal ikke trætte læserne med at tvære mere i den sag, men blot konstatere, at ikke så meget sagen i sig selv som den sygdom i vores politiske system, den er et symptom på, er rystende.

 

Bengnaveri er usundt for folkestyret

Det underbygges af en omtale, Nordjyske Stiftstidende forleden havde af, hvad visse nordjyske borgmestre oppebærer af biindtægter i form af diverse gode ben – ja, bengnaveriet har i nogle tilfælde et omfang, der giver nogle borgmestre lige så meget eller mere ved at gnave ben, end de får i borgmestervederlag.

 

Og det er næppe et isoleret nordjysk fænomen, men kan givetvis udbredes til resten af det kommunale landskab i det ganske land. Det er en både demokratisk betænkelig og syg tilstand.

 

Vi står lige nu over for et kommunalvalg, så det kunne være en passende anledning til at få en helt nødvendig diskussion af, om vi har indrettet eksempelvis vores måde at honorere kommunalpolitikere på, på en hensigtsmæssig måde. Det er således en kendt sag, at borgmesteren typisk bliver aflønnet væsentligt dårligere end kommunaldirektøren og forvaltningscheferne.

 

Var det ikke bedre at give borgmesteren et vederlag, der svarer til det ansvar og den arbejdsbyrde, denne tillidspost indebærer og så til gengæld indføre en regel om, at enhver form for ”ben” for en borgmester skal være vederlagsfrit?

 

Det vil gøre det hele mere gennemskueligt og fjerne enhver mistanke om, at nogle forsøger at købe sig til politisk indflydelse. Jeg siger ikke, at det sker i dag, men det er og bliver uheldigt, at politikere henter indtægter her og der i diverse bestyrelser m.v. Det gælder i kommunalpolitik, og det gælder i landspolitik.

 

Et politisk fuldtidsjob giver logisk set ikke plads til ”ben”

Man hører tit argumentet, at det at være borgmester, minister eller folketingsmedlem er mere end et fuldtidsjob. Det er uden tvivl rigtigt, hvis den enkelte politiker skal leve op til det ansvar og den berettigede forventning om et 100% engagement, der følger med et folkevalgt tillidshverv.

 

Derfor ligger det da også i logisk forlængelse heraf, at det burde være en umulighed for folk med de pågældende tillidsposter at påtage sig andre jobs, der giver en indtægt, der i nogle tilfælde nærmer sig eller endog overstiger det vederlag, der følger med det politiske hverv. Misforstå det ikke. Der er ikke noget fordækt i, at folk tjener penge, overhovedet ikke. Af alle love er Janteloven den værste og mest usympatiske, der findes! Så det er ikke den smålige misundelse og forargelse, jeg taler til.

 

Læs også
Kommunalvalget er først og fremmest et lokalvalg – men der er to vigtige landspolitiske signaler i resultatet

Pligt til at forvalte demokratisk arv

Vi skylder derimod Grundlovens fædre, der grundlagde vores folkestyre og gav os frihedens gave, at vi forvalter denne værdifulde demokratiske arv på bedste vis. Den tiltagende politikerlede hænger uløseligt sammen med, at politik for mange er blevet et levebrød. Derfor er det en presserende demokratisk opgave at få gjort op med levebrødspolitikken og det moralske forfald, der følger med og forårsager politikerlede. Det er ødelæggende for vores folkestyre.

 

Lad os derfor få en debat om, at vi skal have genskabt respekten for det politiske arbejde, og hvordan det kan ske. Det kan vi bl.a. gøre ved at give vore politikere et rimeligt vederlag og så til gengæld forlange af dem, at de ikke bruger deres politiske tillidshverv til at gå ud i byen og hente sig alle mulige ekstraindtægter. Den praksis må stoppes, så vi kan få genskabt et sundt og gennemskueligt folkestyre uden ”evighedspolitikere”, der har gjort politik og bengnaveri til deres erhverv.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…