En tidligere grænsebetjent skriver om Europol

Wikimedia

Når man hører de politiske ledere udtale sig om afstemningen den 3. dec. om forbeholdene, er det Europol som er blevet temaet. Alle politikerne er enige om, at vi bør være tilknyttet Europol.

 

Det Europol som vi idag er tilknyttet, er et mellemstatsligt samarbejde, hvorimod det fremtidige Europol-samarbejde bliver på det overstatslige område. Her skal man gøre sig klart, at et overstatslig samarbejde betyder, at medlemslandene sammen med Europa-Parlamentet kan vedtage regler som har direkte virkning i de enkelte medlemslande.

 

Europa-Kommissionen kan også på særlige områder lave regler og træffe afgørelser, der påvirker direkte i medlemslandene. Reglerne kan vedtages med kvalificeret flertal i Ministerrådet og med simpelt flertal i Europa-Parlamentet. Nogle EU-regler vil dog fortsat kræve enighed blandt alle EU-medlemslandene. Kilde: Justitsministeriet, NEC, Europol.

 

Jeg synes ikke politikerne og specielt dem fra JA-siden har oplyst ret meget om disse forhold. Og det burde de, såfremt man skal kunne tale om reel valgagitation. Man hører kun om alt det gode som Europol giver til Danmark.

 

Når man hører interviewede personer udtale sig i tv om afstemningen, giver rigtig mange udtryk for nervøsitet ved afgivelse af endnu mere suverænitet til EU. En holdning som jeg i øvrigt selv deler.

 

Jeg er fortsat forundret over, at Statsministeren ikke sendte spørgsmålet om Europol til afstemning særskilt. Så havde han været 99% sikker på det ja han så kraftigt agiterer for. Men det kom sikkert bag på ham, at JA-et ikke var så sikkert alligevel.  Og derfor har JA-siden spændt Europol for valgvognen og håber så at den kan trække de øvrige 22 forbehold hjem.

 

Men ro på nu, kære læser, vi har intet at frygte fordi: Unionen er stendød. Vi kan sagtens tro på vore politikere – eller kan vi?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…