Had til Israel – UNRWA og UNHRC er de lysende eksempler på, at vi skal have en revideret FN pagt

Gaza, skærmprint fra CNN på Youtube
Getting your Trinity Audio player ready...

Ikke en eneste krone til FN

FNs arbejde for fred og menneskerettigheder har i Danmark siden 1947 nydt stor folkelig opbakning. FN var om nogle ”the good guys”, hvis arbejde for international fred og universelle menneskerettigheder var omgærdet med respekt.

 

Men nu er ”the honeymoon period” forbi, og det i en sådan grad, at mange ikke mere vil betale til store dele af FNs arbejde.

 

FN, palæstinensiske flygtningelejre og Israel

Det er især FNs forhold til staten Israel og de palæstinensiske flygtninge, der i stadigt stigende grad har skabt en syrlig stemning omkring FNs arbejde. FNs tab af uskyld kommer klart til udtryk i FNs dæmonisering af staten Israel som modsvares af dets glorificering af palæstinenserne.

 

Det er lidt paradoksalt det med Israel. For det var faktisk et flertal i FNs Generalforsamling, der med Resolution 181 i 1947 vedtog oprettelsen af en jødisk stat på Palæstinas jord. Jøder og palæstinensere skulle dele området mellem sig. Israel skylder således både sin tilblivelse og sin legitimitet som stat til FN. Alligevel har forholdet mellem Israel og FN fra 1948 og frem til i dag været præget af en stadigt tiltagende gensidig mistro og fjendtlighed.

 

Jeg skal spare læserne for en lang og detaljeret historisk redegørelse, der blot vil få øjnene til at falde blytungt i. I stedet vil jeg tage udgangspunkt i 2 af FNs organisationer: UNRWA (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) og UNHRC (United Nations Human Rights Council), hvis ageren udstiller og motiverer det dybe modsætningsforhold, der i dag er mellem Israel og FN.

 

UNRWA:

I 1949 oprettede FN UNRWA, der skulle tage sig af de oprindeligt ca 700.000 palæstinensiske flygtninge, der efter 1948 krigen blev bosat i flygtningelejre i Israels frontliniestater. FN garanterede gennem UNRWA deres underhold (lægehjælp, undervisning mm).

 

UNRWAs holdning til de palæstinensiske flygtninge var fra dag 1 baseret på:

Flygtningenes ”right to return”.

Flygtningenes ret til erstatning.

Flygtningenes ret til Palæstina betød iflg UNRWA og Den Arabiske Liga, at de ikke kunne søge om statsborgerskab i en anden stat. De var derfor, indtil Israel blev smidt i havet, fastholdt i deres status som flygtninge i flygtningelejrenes helvede.

 

700.000 bliver til 5,3 millioner

I dag udgør de oprindeligt 700.000 flygtninge en gigantisk gruppe på 5,3 millioner ”flygtninge”, der ganske vist for det store flertals vedkommende aldrig så meget som har været i Israel, men iflg UNRWA er de alligevel fortsat palæstinensere, for de har på mystisk vis arvet deres forældres eller bedsteforældres status som palæstinensiske flygtninge og med en deraf følgende ”right to return” til Palæstina.

 

UNRWA og Israel

Meget betegnende har UNRWAs i sit undervisningsmateriale og andre steder ikke noget bud på, hvordan man skal løse problemet, når de 5,3 millioner palæstinensiske flygtninge udnytter deres ”right to return” til Israel, hvor der altså i dag bor 8 millioner jøder. Forklaringen er, at  iflg UNRWA er jøderne ikke noget problem, for de bliver er smidt i havet. I UNWRA synger de glade med på palæstinensernes slogan: From the river to the sea, Palestine will be free.

 

Anklager mod UNRWA

Der har gennem tiden lydt mange kritiske røster om, at UNRWA politiserer og at alt, hvad der kommer fra UNRWA har karakter af et partsindlæg. Det har ikke skortet på klager fra lande som f.eks USA, England og Schweiz for UNRWAs ensidige stillingtagen til fordel for palæstinenserne. Her har kritikken bl.a gået på, at UNRWAs skoler har anvendt lærebogsmaterialer mm, der er så gennemsyret af had til Israel og glorificeringen af flygtningelejrenes mujahedins, der som martyrer giver sig selv i kampen mod Israel.

 

Terrorangrebet på Israel 7.10

Men nu det så oven i blevet klart, at UNRWAs medarbejdere helt bogstaveligt har deltaget i Hamas terrorangreb på Israel 7.10. Oplysningerne stammer fra UNWRA selv, hvor man i første har fyret 12 medarbejdere, der havde stillet sig til rådighed med hjælp til terrorangrebet.

 

UNRWA er dybt kompromitteret. USA, England, Schweiz m. fl nægter at betale til UNRWA og Israel kræver organisationens leder Philippe Lazzarini fyret.

 

Det er fint, at der kommer en reaktion på UNRWAs påståede arbejde som en upartisk humanitær organisation. Den burde være kommet for længe siden, for UNRWAs bedrag og forudindtagethed har været åbenlys siden 1949. Og det har kompromitteret hele FN. Også pga at UNHRCs (United Nations Human Rights Council) rapporter om menneskerettighedssituationen i verden er så dybt konfronterende, fordi UNHRC i alvor rapporterer, at det i verden næsten kun er Israel, der forbryder sig imod de universelle menneskerettigheder.

 

UNRWA og UNHRC er de lysende eksempler på, at vi skal have en revideret FN pagt. Et FN version 2.0 anno 2024, hvor lande som f.eks Palæstina, Kongo, Cuba, Iran, Saudi-Arabien og Iran aldrig ville kunne optages.

Svend Lindhardt

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…