Fem mænd dømt for indsmugling og salg af over 20 tons doping – fik konfiskeret ti millioner kroner

Jacob Norbeck Hansen idømt 10 års fængsel (Foto: Privat via TVsyd)
Getting your Trinity Audio player ready...

Tirsdag er der ved Retten i Kolding faldt der dom i, hvad der er blevet kaldt Danmarks største dopingsag om indsmugling af 20,5 tons doping og narko.

 

Dommen faldt ved retten i Kolding, hvor en 40-årig mand blev straffet med fængsel i 10 år for gennem en længere årrække at have indsmuglet mindst 20,5 tons doping, lægemidler og narkotika fra udlandet, herunder blandt andet fra Indien. Den 40-årige er tillige dømt for at have været i besiddelse af mere end seks millioner dopingenheder, omkring 300.000 tramadol tabletter, cirka 148.000 zopiclone tabletter og godt 629.000 lægemidler.

 

Retten lagde ved fastsættelsen af straffen blandt andet vægt på, at den 40-årige handlede i forening med de øvrige tiltalte, hvor han var lederen. Derudover lagde retten vægt på, at han i forening med ukendte medgerningsmænd under særdeles skærpende omstændigheder drev omfattende og organiseret handel i Danmark og det øvrige Europa med doping, narkotika og lægemidler, samt at han i den forbindelse var mellemleder i den internationale organisation.

 

Udover den 40-årige er fire mænd dømt for at have bistået den 40-årige med at drive den omfattende og organiserede handel med doping. Mændene er dømt for på forskellig vis at stå for pakning, distribution og afhentning af forsendelserne med doping, lægemidler og narkotika, og for at have hjulpet med at vedligeholde et lager med doping, lægemidler og narkotika.

 

En 36-årig mand er idømt tre års fængsel og er udvist af Danmark med et indrejseforbud i seks år, en 38-årig mand er idømt et års fængsel, en 47-årig mand er idømt otte måneders fængsel, hvoraf to måneder er gjort betinget og en anden 47-årig mand er idømt fire måneders fængsel.

 

De store mængder doping og lægemidler blev fundet, da Syd- og Sønderjyllands Politis udlændingekontrolafdeling UKA Vest i juni og juli 2023 i samarbejde med Sydøstjyllands Politi og det tyske toldvæsen gennemførte ransagninger på flere adresser, herunder ransagning af et lager i Kolding.

 

”Der er tale om en sag, som politi og anklagemyndighed har investeret betydelige ressourcer i, og det er selvsagt tilfredsstillende, at Retten i Kolding i dag har afsagt en dom, som på alle væsentlige punkter afspejler vores syn på sagen,” siger advokaturchef Jannie Nøhr fra Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

 

Retten konfiskerede som en del af dommen 10 millioner kroner i skønsmæssigt udbytte og omkring 265.000 kroner og diverse valuta hos den 40-årige.

 

”Den 40-årige mand har foruden den lange fængselsstraf fået konfiskeret anseelige beløb som en del af dommen, hvilket vi er godt tilfredse med,” siger advokaturchef Jannie Nøhr.

 

Alle de dømte udbad sig betænkningstid med hensyn til eventuel anke. Den 40-årige og den 36-årige er fortsat fængslet, mens den 38-årige blev løsladt efter domsafsigelse.

Hovedmanden, den 40-årige Jacob Nordbeck Hansen er blevet idømt ti års fængsel, medens den 36-årige tyske statsborger Kevin Mathiesen er blevet idømt tre års fængsel og udvisning.

 

Desuden er en 38-årig mand er idømt et års fængsel, medens en 47-årig mand er idømt otte måneders fængsel, hvoraf to måneder er gjort betinget og en anden 47-årig mand er idømt fire måneders fængsel.

 

Disse mænd er dømt for på forskellig vis at stå for pakning, distribution og afhentning af forsendelserne med doping, lægemidler og narkotika, og for at have hjulpet med at vedligeholde et lager med doping, lægemidler og narkotika.

 

Seks millioner dopingenheder

Den 40-årige Jacob Nordbeck Hansen indkasserede sine ti års fængsel for gennem en længere årrække at have indsmuglet mindst 20,5 tons doping, lægemidler og narkotika fra udlandet, herunder blandt andet fra Indien.

 

Han er desuden dømt for at have været i besiddelse af mere end seks millioner dopingenheder, omkring 300.000 tramadol tabletter, cirka 148.000 zopiclone tabletter og godt 629.000 lægemidler.

 

Retten lagde ved fastsættelsen af straffen blandt andet vægt på, at Jacob Nordbeck Hansen handlede i forening med de øvrige tiltalte, hvor han var lederen.

 

Derudover lagde retten vægt på, at han i forening med ukendte medgerningsmænd og under særdeles skærpende omstændigheder drev omfattende og organiseret handel i Danmark og det øvrige Europa med doping, narkotika og lægemidler, samt at han i den forbindelse var mellemleder i den internationale organisation.

 

Konfiskerede ti millioner kroner

Retten konfiskerede som en del af dommen ti millioner kroner i skønsmæssigt udbytte og omkring 265.000 kroner og diverse valuta hos den 40-årige.

 

”Der er tale om en sag, som politi og anklagemyndighed har investeret betydelige ressourcer i, og det er selvsagt tilfredsstillende, at Retten i Kolding i dag har afsagt en dom, som på alle væsentlige punkter afspejler vores syn på sagen,” siger advokaturchef Jannie Nøhr fra Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

 

”Den 40-årige mand har foruden den lange fængselsstraf fået konfiskeret anseelige beløb som en del af dommen, hvilket vi er godt tilfredse med,” siger advokaturchef Jannie Nøhr.

 

Alle de dømte udbad sig betænkningstid med hensyn til eventuel anke. Den 40-årige og den 36-årige er fortsat fængslet, mens de øvrige blev løsladt efter domsafsigelse.

 

Kilder til denne artikel:

https://domstol.dk/kolding/aktuelt/2024/7/organiseret-handel-med-bla-dopingmidler/

 

https://politi.dk/syd-og-soenderjyllands-politi/nyhedsliste/dom/2024/07/09

 

https://www.tvsyd.dk/dopingsagen/40-aarig-skal-i-faengsel-i-10-aar-og-faar-konfiskeret-millionbeloeb-i-dopingsag

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…