Tysklands forsvarsminister har et skræmmende budskab til blandt andet Danmark: ”Vi har fem til otte år til at forberede os på en krig med Rusland”

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius (Foto: Forbundsregeringen)
Getting your Trinity Audio player ready...

Putins Rusland optræder i stadig mere aggressiv stil. Ikke bare i forhold til Ukraine, men i forhold til Vesten i det hele taget – specielt Europa.

 

Putin sender stadig mere truende meldinger til de baltiske stater og til lande som Georgien og Moldavien.

 

Samtidig har han droppet den samarbejdslinje, som Rusland i en årrække har praktiseret over for Tyskland.

 

Tyskland, der ellers under Angela Merkel dyrkede meget venskabelige relationer til Putin, må nu se i øjnene, at Putins Rusland har fjendtlige hensigter i forhold til Tyskland og Europa mere generelt.

 

Merkels svage politik hjalp Putin på vej. Nu siger han: ”Tak for hjælpen” og skruer op for en aggressiv russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

 

Den giver sig udslag i en kraftig russisk oprustning. Den er i høj grad rettet mod Ukraine, men ikke kun det. Hele Europa, herunder Tyskland, er kommet under kraftigt russisk pres.

 

Russisk oprustning

Ifølge den nye tyske forsvarsminister, Boris Pistorius, foregår der en voldsom russisk oprustning, som man i den grad må tage alvorligt i Tyskland og det øvrige vestlige Europa.

 

Boris Pistorius gør det klart, at Rusland i øjeblikket øger sin rustningsproduktion ganske betragteligt. Det russiske ’parlament’, Dumaen, har vedtaget en stigning i rustningsproduktionen på mere end 60 procent.

 

Det udløser kraftige advarsler fra Pistorius. Han understreger, at NATO og Tyskland nu må følge trop med en markant udbygning af sit forsvar.

 

Mest populære politiker

Længe har den slags budskaber om militær fasthed været upopulære i den tyske befolkning. Så meget mere opsigtsvækkende er det, at Boris Pistorius i dag er Tysklands mest populære politiker!

 

Befolkningen har stor tillid til ham. De tror på hans advarsler mod en aggressiv Putin. Og de lytter til hans opfordringer til at tage truslen fra Rusland meget alvorligt.

 

Den populære forsvarsminister siger nu rent ud til sine landsmænd, der på grund af Tysklands frygtelige fortid længe har lidt af militærforskrækkelse:

 

“Vi har nu fem til otte år”

”Vi har nu omkring fem til otte år til at få overvundet vores efterslæb – det gælder både i militæret og i industrien og samfundet.” (BILD)

 

Pistorius bringer en ny alvor og kampberedthed ind i tysk politik. Hårdt tiltrængt efter årevis med en smiskende tysk holdning til Putin, som Merkel grundlagde.

 

I modsætning til Merkel-regeringen lader han ikke de europæiske lande, som er truet af Putin, sejle deres egen sø. Pistorius vil trodse Putin og styrke oprustningen sammen med de andre europæiske lande.

 

Her er ikke nogen indforstået og eftergivende snak med den russiske diktator og hans håndgangne folk.

 

Tyskerne tager altså godt imod deres nye forsvarsminister og hans direkte, kampberedte budskaber – jævnfør, at han konsekvent topper listen over de tyske ministres popularitet.

 

Den nye tyske forsvarsminister optræder på ingen måde aggressivt, men han optræder bestemt. Der skal ikke herske nogen tvivl om Tysklands vilje til at tage konfrontationen med Putins tyranniske regime.

 

Stort efterslæb

Pistorius er klar over situationens alvor. Og han er klar over, at truslen fra Rusland ikke kan håndteres med et indsmiskende samarbejde som det, Merkel praktiserede.

 

Han taler for en robust og realistisk kurs: I lyset af, at Ruslands rustningsproduktion stiger med mere end 60 procent, har Tyskland og andre europæiske lande et stort efterslæb, der skal indhentes.

 

Med Pistorius’ formulering:

 

”Vi har nu omkring fem til otte år, hvor vi må indhente vores efterslæb – det gælder både de væbnede styrker, industrien og samfundet i øvrigt.”

 

Her er ikke noget kissemisse med Putin, som der var hos Merkel.

 

Han formulerer sig med en robust realisme.

 

I lyset af fortidens erfaringer er det opsigtsvækkende at høre en tysk forsvarsminister sige den slags. Mindst lige så opsigtsvækkende er det, at tyskerne synes at acceptere budskabet – ja, ikke nok med det:

 

De er begejstrede for deres nye forsvarsminister, der taler lige ud af posen om tysk ansvar og nødvendig tysk oprustning for at kunne modstå truslen fra Putin.

 

Nato har ikke brug for et konfliktsky Rusland

Der er ingen grund til at frygte, at Tyskland igen er på vej til at blive en aggressiv militærmagt som i fortiden. Intet tyder på det.

 

Til gengæld er der grund til at frygte et Tyskland, der er så ivrigt efter at smiske for Rusland, at man sælger ud af ikke bare tyske, men europæiske sikkerhedsinteresser.

 

NATO har ikke brug for et Tyskland, der er så konfliktsky, at det giver efter for Putin.

 

NATO har brug for et Tyskland, der tager kampen mod tyrannen Putin, mod hans forfærdelige regime og mod hans våbenarsenal.  Sammen med resten af Vesten.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…