Skatteministeren styrker indsatsen mod de kriminelles rådgivere

Skatteminister Jeppe Bruus (Foto: Wikipedia))
Getting your Trinity Audio player ready...

Den i forvejen markante indsats mod organiseret økonomisk kriminalitet styrkes nu med et skærpet fokus på advokater og andre rådgivere, der bistår bander og organiserede kriminelle.

 

Indsatsen mod de kriminelles rådgivere – herunder advokater og revisorer – og den skatteøkonomiske
kriminalitet helt generelt skal nu styrkes yderligere.

 

”Vi skal både gå efter banderne og i endnu højere grad også efter dem, som hjælper bagmændene med at få lyssky aktiviteter og skatteunddragelse til at se legitimt ud. Der er allerede i dag fokus på de organiserede kriminelle og deres rådgivere. Men der skal gøres mere. Derfor igangsætter vi nu en omfattende kontrolindsats og sætter turbo på at anskaffe os nye it-værktøjer, og strammer dermed grebet om de kriminelle yderligere,” siger skatteminister Jeppe Bruus.

 

Dette er de to initiativer, som skatteministeren nu igangsætter:

 

1. Skattestyrelsen igangsætter nu en omfattende kontrolindsats, der er direkte målrettet advokater og facilitatorer, der spiller en nøglerolle i økonomisk kriminalitet. Skattekontrollen mod de professionelle aktører har til formål at forebygge og bekæmpe den komplekse og samfundsskadelige økonomiske kriminalitet i vores samfund, som fx hvidvask. Desuden vil Skattestyrelsen også indgå i et fælles efterforskningshold på tværs af myndigheder, som Regeringen allerede i forbindelse med Bandepakke 4 har
taget initiativ til at oprette. Også her skal der føres målrettet kontrol med advokater, revisorer og andre rådgivere, som bistår bander og økonomisk kriminelle.

 

2. Skattekontrollen anvender allerede i dag avancerede it-værktøjer mod bl.a. skatteøkonomisk kriminalitet, og der arbejdes løbende på at udvikle og styrke anvendelsen af relevante og moderne it-værktøjer til forebyggelse og bekæmpelse af skatteøkonomisk kriminalitet. Der skal nu sættes mere turbo på at anskaffe it-værktøjer, der på tværs af datakilder og store datamængder kan se mønstre og sammenhænge, der tyder
på organiseret kriminalitet som hvidvask, fakturafabrikker og momskarusseller, og som vil understøtte og styrke kontrolindsatsen yderligere.

 

Skattemyndighederne har allerede i dag – i samarbejde med andre myndigheder – skarpt fokus på at opdage, standse og sanktionere rocker- og bandekriminelles skatte- og momssvig med bla. fakturafabrikker og hvidvask af penge. Myndighederne samarbejder også om såkaldte svigsfacilitatorer, dvs. rådgivere, der hjælper de kriminelle miljøer med at begå og sløre økonomisk kriminalitet. Det er altså en i forvejen markant indsats, som skatteministeren og regeringen ønsker at styrke yderligere.

 

”Regeringen har allerede styrket indsatsen mod bandekriminelle og mod hvidvask ad flere omgange. Og vi har allerede opnået gode resultater med at forfølge bagmænd i forhold til fx Panama Papers og på udbytteområdet – lad mig i den sammenhæng nævne dommen mod Bech-Bruun i udbytte-sagen. Her har vi med succes rejst erstatningskrav mod dem, som har hjulpet med at facilitere bagmænds formodede svindel med udbytteskat”, siger Jeppe Bruus, der heller ikke afviser, at der måske skal ses på skrappere sanktioner over for rådgivere.

 

Den forstærkede indsats kommer ovenpå, at skattemyndighederne allerede gennemfører en meget omfattende kontrolindsats mod såvel rocker- og bandemiljøet og mod hvidvask og kædesvig.

 

• Der er de seneste år oprustet med 1.000 nye medarbejdere til den samlede kontrolindsats i Skattestyrelsen, herunder også styrkelser til at slå ned på den organiserede kriminalitet. Siden 2018 har Skattestyrelsen foretaget over 10.000 kontroller inden for rocker- og bandemiljøet. Der er afsløret svindel i stor skala og sendt skatteopkrævninger ud på over 1 mia. kr.

 

• I samme periode har Skattestyrelsen gennemført godt 9.000 kontroller mod hvidvask og sendt opkrævninger ud for ca. 2,1 mia. kr.

 

• Der er lavet ca. 14.200 kontroller rettet mod kædesvig, herunder fakturafabriker og deres kunder, og udsendt opkrævninger for ca. 4,7 mia. kr.

 

• Endelig har Skattestyrelsen foretaget mere end 2.800 kontroller rettet mod momskarruseller, hvilket har resulteret i opkrævninger for knap 2,4 mia. kr.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…