Tyske skoler underviser i islam – med lærere, der er gennemsyrede af sharia og jødehad

Getting your Trinity Audio player ready...

I tyske skoler kan muslimske børn blive undervist i islam. Nogle lærere er blevet uddannede til at varetage denne opgave.

 

Det er i sig selv opsigtsvækkende, at lærere i tyske skoler bliver sat til at undervise i islam. Man skulle ellers mene, at de tyske skoler havde rigeligt at se til med at give eleverne de nødvendige skolefærdigheder i læsning, matematik, europæiske sprog og den slags.

 

I Pisa-undersøgelser falder elevernes færdigheder i de grundlæggende fag. Især elever med indvandrerbaggrund har problemer.

 

Men med den enorme vækst i antallet af muslimske børn i Tyskland som følge af masseindvandringen er der altså i Tyskland skabt skoler, hvor islam og islamiske værdier spiller en stor rolle.

 

Her taler vi vel at mærke om værdier, der er gennemsyrede af islamisme, antisemitisme og had til vestlig frihed og vestlig tolerance.

 

De rabiat frihedsfjendske, antivestlige, antisemitiske og voldsdyrkende holdninger er nu blevet afdækket i en undersøgelse af islam-undervisningen i tyske skoler.

 

Ny undersøgelse

Undersøgelsen, der er den første af sin art, er omtalt i den store avis BILD. Heraf fremgår det, at mange af de lærere, der skulle forestille at levere viden og oplysning til eleverne, i stedet pumper islamistisk hadpropaganda ind i hovedet på selvsamme elever.

 

Mange af de muslimske skoleelever er allerede hjemmefra stærkt indoktrinerede. Men ifølge undersøgelsen kommer der yderligere kraftige skud islamistisk hadpropaganda til gennem skoleundervisningen. Resultatet i hovederne på de hjernevaskede elever er stærkt alarmerende.

 

Fundamentalistisk islamiske holdninger hos skolelærere

Hver fjerde af de adspurgte lærerstuderende i undersøgelsen omtales som “personer med en omfattende fundamentalistisk verdensanskuelse”. De tilslutter sig blandt andet følgende holdninger:

 

“For mig er det vigtigere at følge min religions forskrifter end lovene i den stat, hvor jeg lever.”

 

“Kun islam er i stand til at løse vor tids problemer.”

 

“Muslimerne skal bestræbe sig på at vende tilbage til en samfundsorden som den, der var gældende på profeten Muhammeds tid.”

 

Det foregår altså midt i Tyskland. Her og nu.

 

De lærerstuderendes egne kommentarer giver et klart indtryk af, at en stor del af dem repræsenterer massiv indoktrinering med rabiate islamistiske synspunkter.

 

Hver anden af de lærerstuderende frakender således Israel retten til at eksistere som stat. Hver tredje tilkendegiver, at jøderne har for meget magt – i pagt med velkendte antisemitiske sammensværgelsesteorier.

 

Ud fra de jødehadende svar i undersøgelsen, kunne man få det indtryk, at den var gennemført i et islamistisk land.

 

Men de fleste af de adspurgte personer er indvandrere, der kommer ud fra tyske uddannelsesinstitutioner – i dette tilfælde er det først og fremmest Universitetet i Münster. De er studerende i islamisk religionspædagogik og islamisk teologi.

 

I undersøgelsen indgår 252 studerende. De er født og/eller opvokset i Tyskland,  men en betydelig del af dem lyder altså, som om de kom fra et rabiat islamistisk land. Og de er i gang med at uddanne sig til at vise den islamiske vej for kommende generationer.

 

Svaghed og skyldfølelse i Vesten

Det bør give kuldegysninger, at fjender af demokratiet kan få så frit spil til at forme nye generationer af islamister. Det er konsekvensen af et samfund, som har været og fortsat er alt for svagt og eftergivende over for totalitære islamiske kræfter.

 

En væsentlig faktor i den forbindelse er den skyldfølelse, som folk i Vesten har en hang til at give sig hen i. Islamister og andre fjender af frihed og demokrati kører løs på denne skyldfølelse, og så begynder vestlige røster at acceptere, at de er skyld i alt muligt.

 

Den slags skaber medløbere. Man løber i halen på den islamistiske propaganda og dyrker sin vestlige skyldfølelse.

 

Det er et kæmpesvigt af de nye generationer, der har brug for klare værdier og fast grund under fødderne. De har ikke brug for skvat. De har brug for folk, der tager klart og utvetydigt afstand fra den islamisme, som truer den frihed og kritiske tænkning, som er grundlaget for vores samfund.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…