I løbet af ti år er den danske befolkning kun øget med 17.000 personer – samtidig er antallet af ikke-vestlige vokset voldsomt

Parallelsamfund i Toveshøj ved Aarhus (Arkivfoto: Privat)
Getting your Trinity Audio player ready...

Små to hundrede tusinde personer.

 

Så meget er den ikke-vestlige befolkning i Danmark steget med i perioden 1. januar 2014 til og med 1. januar 2024.

 

I samme periode er den etniske del af den danske befolkning steget med blot 17.000 personer.

 

Medregner vi vestlige indvandrere og efterkommere betyder det, at den danske andel af befolkningen faldt fra 88,9 procent den 1. januar 2014 til 84,2 procent den 1. januar 2024.

 

Der dør flere, end der fødes

Medens der målt over en tiårig periode samlet set har været en beskeden fremgang i antallet af etniske danskere, er det ved at være slut.

 

Siden 1. januar 2022 og til og med 1. januar 2024 er antallet af danskere faldet med små otte tusinde fra 5.026.379 personer i 2022 til 5.018.183 personer i 2024.

 

Årsagen er enkel. Der dør flere end der fødes.

 

Desværre opdeler Danmarks Statistik ikke antallet af døde i etnisk og national oprindelse, men oplyser blot, at i alt 58.384 personer med bopæl i Danmark afgik ved døden i 2023.

 

Samme år blev der i Danmark født i alt 57.469 børn, hvor af de 44.868 var etniske danskere.

 

Da både vestlige og ikke-vestlige indbyggere i slutningen af 2023 udgjorde lidt over 15 procent af indbyggerne, vil det være rimeligt at antage, at langt hovedparten af de afdøde var etniske danskere.

 

Nu er hver tiende indbygger ikke-vestlig

Denne udvikling har betydet, at den ikke-vestlige andel af befolkningen er steget fra 7,2 procent i 2014 til i alt 9,9 procent i 2024.

 

Sagt med andre ord, så har hver tiende indbygger i Danmark i dag ikke-vestlig oprindelse.

 

Stor forskel på ikke-vestlige indandrere

Nu er ikke-vestlige indvandrere og efterkommere som bekendt et vidt begreb.

 

En del af dem som for eksempel indere, thailændere og sydamerikanere med flere udgør grupper, man aldrig hører om.

 

De glider generelt stille og roligt problemløst ind i den danske befolkning med respekt for danske sæder og skikke.

 

Antallet af ikke-vestlige indvandrere ville således ikke være alarmerende, med mindre langt hovedparten af dem kommer fra harcore muslimske lande.

 

Og det gør de.

 

Udgør næsten tre hundrede tusinde

En gennemgang, som Den Korte Avis på grundlag af tal fra Danmarks Statistik har udarbejdet over ikke-vestlige indvandreres oprindelseslande, viser et alarmerende resultat.

 

Ikke færre end små tre hundrede tusinde indvandrere fra alene ni muslimske lande havde bopæl i Danmark den 1. januar 2024.

 

Det gælder blandt andet 66.738 tyrkere og 45.121 syrere for slet ikke at tale om 34.800 irakere og 28.226 libanesere.

 

De øvrige fem i gruppen består af 27.238 pakistanere og 25.993 iranere samt 21.635 afghanere.

 

Plus 21.416 somaliere og 12.243 marokkanere.

 

Alt i alt 283.410 personer med baggrund i muslimske lande, der har bopæl i Danmark.

 

Det er groft sagt personer som af tidligere udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er blevet stemplet som overrepræsenterede blandt kriminelle, uintegrerbare og på fuld offentlig forsørgelse.

 

Skruen uden ende – hvad venter politikerne på?

Og antallet stopper ikke her. Det er indvandrere, der som gruppe føder mange børn. fordi der er en stor overvægt af unge i den fødedygtige alder. Desuden kommer der fortsat flere ind i landet.

 

Det virker som skruen uden ende.

 

Børnefødsler kan ikke stoppes, men det kan tilgangen ude fra i form af såkaldt flygtninge og familiesammenførte.

 

Der er ikke nogen konvention, der forhindrer Danmark i at afvise personer, der søger asyl, da langt hovedparten af dem kommer fra et sikkert land som Tyskland.

 

Det har selv Institut for Menneskerettigheder erkendt.

 

Problemet er i den forbindelse Dublin-aftalen, men den kan Danmark melde sig ud af.

 

Så hvad venter politikerne på?

 

Kilder til denne artikel:

https://www.statistikbanken.dk/20024 (Tabelkode: Folk2)

 

https://www.statistikbanken.dk/DOD

 

https://www.statistikbanken.dk/20017 (Tabelkode: Fodie)

https://menneskeret.dk/udgivelser/afvisning-asylansoegere-ved-danske-graense

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…