Kræver advokat sat bag tremmer: Momssvig og bedrageri plus narko og hacking – i alt over tredive forhold

Getting your Trinity Audio player ready...

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har rejst tiltale mod en 60-årig advokat for blandt andet en lang række tilfælde af skatte- og momssvig.

 

Advokaten er tiltalt for i alt 32 forhold, herunder en samlet unddragelse af skat og moms på i alt ca. 6,9 millioner kroner.

 

Tiltalen er rejst efter tæt samarbejde med Skattestyrelsen.

 

Skattesvigen er ifølge anklageskriftet blandt andet foregået ved at advokaten uberettiget har fratrukket tab på udlån til klienter og andre, ligesom han har undladt at medtage forskellige indtægter fra klienter og salg af kunstgenstande.

 

Endvidere har han undladt at betale skat af en lejlighed beliggende i det centrale København, som var stillet til hans rådighed i en årrække.

 

Narko og forsøg på hacking

Herudover er advokaten tiltalt for forsøg på hacking af erhvervshemmeligheder og besiddelse af narkotika.

 

Dertil kommer bedrageri begået over for retterne i Sønderborg og Esbjerg i forbindelse med afregning af kørselsgodtgørelse.

 

Desuden er han tiltalt for medvirken til socialt bedrageri, idet han på en klients vegne søgte om boligtilskud og i den forbindelse angav en fiktiv adresse på klienten i en ejendom ejet af advokaten.

 

Har udnyttet sine klienter

Specialanklager ved NSK, David Schmidt Hvelplund, siger:

 

”Den tiltalte har efter vores opfattelse begået forskellige former for grov økonomisk kriminalitet ved i vidt omfang at have udnyttet sine kontakter til klienter i advokatvirksomheden til at begå kriminaliteten, ligesom han i et tilfælde endda har faciliteret andres kriminalitet,” forklarer David Schmidt Hvelplund og fortsætter:

 

”Hvis han dømmes efter tiltalen, har han efter anklagemyndighedens opfattelse udvist en adfærd der gør ham uværdig til den agtelse og tillid, der må kræves for at virke som advokat. Derfor vil vi i retten, ud over fængselsstraf og tillægsbøde, påstå ham frakendt retten til at virke som advokat.”

 

Fakta om NSK

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er en landsdækkende specialenhed i politiet og anklagemyndigheden. NSK håndterer de mest komplekse og alvorlige sager om økonomisk kriminalitet, organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet. NSK har egen anklagemyndighed, der fører enhedens straffesager.

 

NSK’s efterforskning og strafforfølgning er målrettet de sager, hvor kriminaliteten gør størst skade på samfundet, og hvor indsatsen har den største effekt.

 

De komplekse sager, som NSK har ansvar for, kan være inden for eksempelvis organiseret hvidvask, organiseret skatteunddragelse, svindel, bandekriminalitet samt organiseret narkotikakriminalitet og våbensmugling.

 

NSK understøtter derudover hele dansk politi med specialiseret ekspertise inden for blandt andet kriminalteknik, it-efterforskning samt analyse- og efterretningsarbejde.

 

Der er cirka 1.200 ansatte i NSK. Enheden har hovedsæde i Ejby ved Glostrup og har derudover lokationer i Karlslunde, København, Randers, Aarhus og Fredericia samt en midlertidig lokation i Silkeborg.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…