Indlæg fra læserne 16. maj: Islams succes her skyldes Grundloven

Getting your Trinity Audio player ready...

Islams succes her skyldes Grundloven 

af Jørgen Pontoppidan

 

Når vi taler om, at islam ikke skal have betydelig indflydelse på vores samfund, er der forhold, som vi må tage højtideligt. Islam her i Danmark er lovlig i henhold til Grundlovens bestemmelse om religiondfrihed. Paragraffen lyder: 

 

” § 67. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. ” 

 

Som det ses, er der begrænsninger i religionsudøvelsen, begrænsninger i hvad, der udføres, og begrænsninger i hvad, der læres. Formuleringen er ikke nem, for hvad betyder sædeligheden egentlig? Sædelighed er et gammelt ord, og i vore dage er det nærmeste, man kommer, nok moral og god opførsel. 

 

Når det kommer til Islam, må vi holde os til Koranen. I forkyndelsen indgår utallige opfordringer til drab på jøder og vantro, og det er i hvert fald ikke sædeligt. Grundlaget for Islam er således grundlovstridigt. 

 

Nu er forholdet jo det, at grundlovsbrud ikke kan straffes efter dansk lov. Det forekommer jo mærkeligt, men Straffeloven siger tydeligt, at kun det kan straffes, som loven kræver straffet, og Grundloven er ikke overhovedet nævnt i Straffeloven. 

 

For at begrænse Islams usædeligheder må lovgivningen ændres, såden at grundlovsbrud er strafbart. Hvis vi ikke får klaret det, er al tale om begrænsning af Islam rent mundsvejr.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…