Danmark, pas bedre på dine grænser! – 12 EU-lande har et grænsepoliti, som udelukkende udfører grænsekontrol

Colourbox
Getting your Trinity Audio player ready...

Medens grænsekontrol i Danmark udføres som et led i politiets almindelige arbejde, ser det anderledes ud i en række andre EU-Lande.

 

Her har man specielt uddannede grænsevagter, som ikke har andre opgaver, end at kontrollere og beskytte landets grænser.

 

Det fremgår af et svar fra justitsminister Peter Hummelgaard (S) til Danmarksdemokraternes retsordfører, Betina Kastbjerg.

 

Med sit spørgsmål ville Betina Kastbjerg have oplyst, hvor mange lande, der har et reelt grænsepoliti.

 

Og det viser sig at være ikke så få endda.

 

Blandt andre har Kroatien et grænsepoliti på 6.700 betjente.

 

Til sammenligning er den samlede danske politistyrke på omkring 10.500 ansatte.

 

Disse lande tager deres grænser alvorligt

Ud af EU’s i alt 27 medlemslande tager kun under halvdelen, eller i alt 12, bevogtningen af deres grænser alvorligt med specialuddannede grænsestyrker, fremgår det af svaret fra justitsminister Peter Hummelgaard.

 

Det drejer sig om:

 

Finland: Finland har en Grænsevagt, som overvåger de finske grænser og udfører en række andre sikkerheds-, beredskabs- og efterforskningsopgaver. Grænsevagten uddanner selv grænsevagter og kystvagter på Grænse- og Kystakademiet. Finske værnepligtige kan også aftjene deres værnepligt hos Grænsevagten.

 

Letland: Letland har en væbnet grænsekontrolstyrke, Statsgrænsevagten. Statsgrænsevagten har ansvaret for at bevogte landets grænser, herunder overvågning af landområder, farvand og luftrum i grænseområderne samt at forhindre irregulær migration.

 

Litauen: Litauen har et dedikeret grænsepoliti. Grænsepolitiets opgaver er at sikre de litauiske grænser og at forebygge, opdage og efterforske kriminelle aktiviteter og andre lovovertrædelser inden for rammerne af dets kompetence.

 

Holland: Holland har et militærpoliti, som er dedikeret til grænsekontrol og særligt uddannet heri. Militærpolitiet varetager samtidig andre opgaver inden for bl.a. efterforskning, sikkerhed og internationalt politiarbejde.

 

Frankrig: Frankrig har et nationalt grænsepoliti, som “er den specialiserede enhed, der er ansvarlig for grænsekontrol og bekæmpelse af ulovlig indvandring”. Blandt deres hovedopgaver er grænsekontrol, bekæmpelse af ulovlig indvandring samt styring af migrations- og uderejsecentre.

 

Italien: Italien har et grænsepoliti. Grænsepolitiets arbejde koordineres i det centrale direktorat for immigration og grænsepoliti. Koordinationen omfatter de operationelle aktiviteter til bekæmpelse af irregulær immigration samt de operationelle aktiviteter for grænsepolitiet og sikkerheden i havne og lufthavne.

 

Spanien: Spanien har to forskellige politistyrker til varetagelse af overvågning af landets grænser og kontrol med ind- og udrejse af Spanien: Det nationale politi og civilgarden. Det nationale politi har ansvaret for kontrol med spanieres og udlændinges ind- og udrejse af Spanien. Civilgarden har ansvaret for beskyttelse, kontrol og overvågning af kyster, grænser, havne, lufthavne samt havområder.

 

Polen: Polen har et dedikeret grænsepoliti, Straż Graniczna. Det er en bevæbnet og uniformeret styrke, der har til opgave at sikre beskyttelsen af den polske stats grænser til lands og til vands samt organisere og gennemføre grænsetrafikkontrol.

 

Kroatien: Kroatien har et grænsepoliti med 6.700 ansatte, der indgår som en del af den normale politistyrke på lige fod med andre enheder. Det kroatiske grænsepoliti er særligt uddannet og udfører i udgangspunktet ikke opgaver, der ikke relaterer sig til grænsekontrol.

 

Rumænien: Rumænien har et dedikeret grænsepoliti. Det rumænske grænsepoliti er en specialiseret institution, der har til opgave at udføre opgaver vedrørende f.eks. overvågning og kontrol med passage af grænsen, forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig migration og visse tilfælde af grænseoverskridende kriminalitet og så videre.

 

Bulgarien: Bulgarien har et grænsepoliti. Der er tale om et generaldirektorat for grænsepoliti, der hører under Indenrigsministeriet. Grænsepolitiet er ansvarlige for at opretholde grænsekontrollen ved indrejse samt generel sikkerhed ved grænserne (land, hav og flod).

 

Endelig skal Grækenland nævnes, men her fremgår det blot af svaret til Betina Kastbjerg, at ”Grækenlands politi omfatter en enhed for grænsepoliti.”

 

Der var engang …

Inden Danmark den 25. marts 2001 indtrådte i Schengen blev den danske grænse bevogtet af politiet, som nu igen har overtaget en sporadisk og midlertidig stikkontrol ved den danske grænse efter tilladelse fra EU.

 

Det sker sideløbende med, at politibetjentene også passer deres normale politiarbejde.

 

Der var dog engang, hvor den danske grænse blev ordentligt bevogtet.

 

Det skete fra 1938, hvor Grænsegengarmeriet blev oprettet med 480 gendarmer, der i deres blå uniforme patruljerede langs grænsen døgnet rundt på den 48 kilometer lange grænsesti mellem Tyskland og Danmark.

 

Korpset blev nedlagt den 1. april 1969 og grænsebevogtningen blev overtaget af politi og toldvæsen, indtil 2001, hvor bevogtningen blev nedlagt som følge af Danmarks indlemmelse i Schengen.

 

Den midlertidige grænsekontrol, der nu finder sted, blev på grund af terrortrusler indført den 4. januar 2016 og er siden efter tilladelse fra EU blevet forlænget et halvt år ad gangen.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/reu/spm/932/svar/2051646/2872302.pdf

 

https://politi.dk/lov-og-information/graensekontrol

 

https://graenseforeningen.dk/leksikon/graensegendarmeriet

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…