Debatten om konkurrencen på markedet for opladning af el-biler

Colourbox
Getting your Trinity Audio player ready...

Nedslag i den verserende debat om konkurrencen på markedet for opladning af elbiler, og specielt om FDM-alliancen med den største aktør på markedet for opladning af elbiler, Clever, skader konkurrencen på lademarkedet:

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i analysen ”Konkurrencen på markedet for opladning af elbiler” fra december 2023 dokumenteret, at der er flere problemstillinger, der svækker konkurrencen på markedet for opladning af elbiler.

 

Analysen peger samlet set på, at markedet for opladning af elbiler ikke er velfungerende. Markedet er svært at gennemskue for forbrugerne, som kun i begrænset omfang afsøger markedet og relativt sjældent skifter udbyder. Desuden er koncentrationen på markedet høj, også sammenlignet med andre lande, og det er dyrt og besværligt for forbrugerne at skifte mellem forskellige udbydere. Grundlæggende afviger det danske marked for opladning fra forholdene i andre europæiske lande, bl.a. ved en udbredt anvendelse af service- og abonnementsordninger, som bl.a. vurderes at være en konsekvens af regulering på området herunder reglerne for refusion af elafgift.

 

På lademarkedet er gennemsigtigheden markant lavere end på markedet for benzin og diesel. Når man tanker benzin eller diesel, betales der en literpris, der gør det let at sammenligne priserne på forskellige tankstationer.

 

Når man skal oplade en elbil på offentligt tilgængelige ladestandere, er priserne sværere at gennemskue og sammenligne. Desuden er der flere ydelser på markedet, hvor betalingen er kædet sammen i en fælles pris; såkaldt bundling. En sådan bundling af betalingen for flere delydelser gør det vanskeligt at vurdere prisen på hver delydelse.

 

Det er påfaldende, at FDM som den største forbrugerorganisation for (el)bilister ikke er optaget af at fremme gennemsigtigheden og konkurrencen på lademarkedet, men vælger at indgå i et kommercielt samarbejde, der svækker konkurrencen på markedet. Samarbejdspartneren er den største markedsaktør med det mest udbyggede netværk, Clever, der tilbyder den af Konkurrencerådet kritiserede bundlede løsning, hvor der betales en samlet pris, der omfatter opladning ude og hjemme.

 

FDM forsvarer sig med, at man gennem kontakt med medlemmerne har konstateret, at mange er glade for abonnementsløsninger, og at Konkurrencerådet ikke har taget højde for, at mange af dagens elbilister vægter bekvemmelighed og tryghed højere end pris, når de skifter til elbil.

 

Det er bemærkelsesværdigt, at FDM i sit forsvar for aftalen med Clever leverer et æselspark til sektoren med en henvisning til den manglende priskonkurrence på brændstofmarkedet: ”Det er positivt at se, at energileverandørerne, herunder også brændstofselskaber, nu går til lademarkedet med priskonkurrence modsat brændstofmarkedet, hvor benzin og diesel koster præcis det samme på alle tankstationer fra Gedser til Skagen”.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…