Danmark og Europa er ikke forberedt på de voksende klima-risici. Atomkraft kan afhjælpe nogle af problemerne

Co2 udledning (Colourbox
Getting your Trinity Audio player ready...

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) mener ikke, at Europa er forberedt på de hurtigt voksende klimaproblemer, men katastrofale klimaændringer kræver hurtige og nødvendige tiltag.

 

De menneskeskabte CO2 udledninger fortsætter med at stige, selvom planen er den modsatte. I 2023 satte verden rekord i kulforbruget med 1,4% stigning til 8,5 mia. ton – stik modsat Paris målet i 2015. Kulforbruget steg især i Indien og Kina, mens det faldt i Europa og USA. Verden har kurs mod en temperaturstigning med katastrofale følger, og det er ikke en fremtid, man ønsker for sine børnebørn. Vi har selv skabt den globale opvarmning, og vi bør selv gøre mere for at bremse den.

 

Kulkraft er stadig en af de store syndere, og da Tyskland i 2022 lukkede de sidste atomreaktorer, genåbnede man gamle brunkulsminer aht. forsyningssikkerhed. Vi har selv haft brunkulslejer i Søby nær Herning, og stedet er i dag et frilandsmuseum, hvor man kan få fornemmelsen af et Danmark i tiden 1939-1970. At gå over til mere gas, som mange anbefaler som supplement, er en dårlig fossil løsning, dog lidt mindre skadelig end kul. Vi bør gå over til atomkraft, som er klimavenlig energi.

 

Professor i klimafysik ved Niels Bohrs institut Peter Ditlevsen og hans søster Susanne Ditlevsen, statistiker og professor i matematik ved Københavns Universitet har sammen forsket i klimaets ændringer og følger for bl.a. Danmark. Ved en række data indtastet på computeren kom der overraskende resultater frem, som kan betyde en katastrofe for Danmark og Nordeuropa. Det lune havvand, der kommer fra troperne til vore breddegrader via Atlanterhavet og lidt fejlagtigt kaldes golfstrømmen har i flere tusinde år gjort vort liv behageligt, har nu vist tegn på kollaps, og det kan evt. starte om 1-2 år eller om 50-100 år. Det burde have stået på forsiden af alle aviser!

 

Temperaturstigningen, der får Grønlands indlandsis til at smelte og fører koldt vand mod syd, er med til at forstærke tendensen med ændret havstrøm og koldere klima hos os. Hvis beregningerne holder stik, kan vi i Europa forvente et fald i temperaturen på 5-10 grader, hvilket vil gøre en stor forskel i vore levevilkår. Fra deres beregninger kan det starte mellem 2025 og 2095 og måske midt i dette tidsrum, men det er alligevel et chokerende estimat. Danmark og Europa bør stoppe de store udledninger af drivhusgasser for at bremse udviklingen, før de varme havstrømme forsvinder.

 

Vi ønsker at redde planeten, men fortsætter med at afbrænde skove som biomasse, selvom det hverken er bæredygtigt eller holdbart. Danmark satser på vind og sol, der kræver backup af bl.a. træflis fra skove, der hensynsløst fældes og øger problemet. Danske politikere er naive ved at tro, at denne biomasse af træflis er bæredygtig, men det drejer sig om penge. Skove er med til at begrænse CO2 udledninger ved at absorbere CO2, og ét træ kan faktisk absorbere over 25 kg CO2 om året. Hvert år mister verden et skovareal svarende til ca. 2 gange Danmark. Miljøministeriet arbejder aktivt for at standse den globale skovrydning både på nationalt, europæisk og internationalt niveau.

 

Atomkraft vil løse mange problemer, bruge mindre arbejdskraft, færre ressourcer og dække energi til strøm, varme m.m. Det er interessant at se en liste, hvorledes forskellige energikilder kan levere, fx hvor mange timer en 100W lyspære kan brænde på 1 kg af forskellige energiformer:

træ                                      ca. 1,2 dag    (vind og sol er ustabil og måles på anden måde)

kul                                      ca. 3,8 dage   (vind og sol kan aldrig nå atomkraft-niveau)

olie                                     ca. 4,8 dage

atomkraft      ca. 25.700 år

Vedvarende energi som vind og sol udgør 10-12% af hele vort energiforbrug stærkt suppleret af biomasse og kan ikke dække forsyningssikkerheden. Atomkraft er nødvendig til det stigende energibehov, og denne rene energi kan bremse udledninger af mange drivhusgasser. Det er på tide, at politikerne bliver ansvarlige og går ind for atomkraft, for lige nu går det den forkerte vej, hvor vi bruger flere fossile brændstoffer og træ, bl.a. fordi vi bliver flere mennesker og bruger mere energi.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…