Danerne må genkristnes

Foto: Ole Sørensen
Getting your Trinity Audio player ready...

Islamiseringen afslører, at politikerne ikke længere ved, hvad religion er. De forveksler det med enhver form for afvigelse fra normerne (’ab normal’), med noget, der skal respekteres som helligt.

 

Kristendomsløs nutidskultur
Indimellem lader kristne kulturpersonligheder sig friste til at gå til tasterne pga. manglende omtale af kristendommens eksistens. Det skete igen efter Påsken. Er kristendommen virkelig blevet så død en sild, at ingen længere savner dens eksistens refereret på DR og TV2? – Og er fraværet i den brede befolkning accepteret ud fra opfattelsen, at dåb er en slags vaccination, der virker fra fødsel til død?

 

Gudstjenestetransmissioner
For 60 år siden hørtes det i Tv og Radio, som nu tit blev saboteret af tressergenerationens aktivister, der trak kablerne ud på transmissionsvognene. Kristelig Lytter- og Fjernseerforening talte for døve øren, og gjordes til grin. Nu er transmissionerne ophørt og erstattet af Sport, Olsen Bande-film, og andet, der er kemisk renset for hentydning til tro og kristen livsførelse. Til Jul sendes de gamle film med dans om juletræ, men i Påsken, den vigtige kristne højtid, ses kun billeder fra Pavens balkon.

 

Folkekirkens afvikling
Landets to Tv-kanaler er finansieret af skatteyderne, hvoraf 3/4 er medlemmer af folkekirken. DR1 overværede på palmesøndag i år en gudstjeneste i en københavnerkirke, med temaet: ”Tvivlen er kommet for at blive.” – En Hr. Thuesen var citatets ophavsmand, og han havde vist også skrevet en ’salme’ herover. Men er tvivlen blevet folkekirkens nye trosbekendelse? Ved kristne gudstjenester plejer menigheden at synge troslivets salmer, da der er forskel på gudstjenestedeltagere og tilskuere.

 

Abstrakt reklame
De der overværede ’temagudstjenesten’ bemærkede, at præsten under seancen stod ved siden af et abstrakt maleri, der som bekendt kan tolkes forskelligt. Men forestillede det mon en død sild i dild, Israels folkedrab i Gaza eller noget helt tredje? Præsten hjalp dog til og forklarede, at det forstillede Jesu opstandelse. Hvilket jo passede som sild i tønde til påskedag.

 

Smertens vej
Nu skal det retfærdigvis siges, at Steffen Kretz, der ikke ligefrem er kendt som nogen tilhænger af kristendom og jødedom, Langfredag kommenterede det katolske påskeoptog på Via Dolorosa. (Jesu smertens vej til Golgata). Her deltog kristne palæstinensere, så han havde lagt partisantørklædet fra dagen før. De to DR-kanaler kunne godt have vist andre stationers indslag om Jesu liv generelt. Der er jo stof nok. Og det sker i mange andre lande, eller ”kulturer”, som man foretrækker at kalde det.

 

Genkristning
DR2 bragte dog ét enkelt originalt indslag om kristendom, der karakteristisk nok lå i slipstrømmen af den endeløse række af tv-udsendelser om mad. Præsten Poul Joachim Stender og kokken Claus Meyer besøgte i påsken ”Guds eget land”, et gammelt venstrefløjsudtryk om USA, i deres serie om ”Guddommelig mad”. Men end ikke biskopperne slår i Alterbordet, og tør spørge, om ikke danerne snart bør genkristnes, så de 75 %, der financierer medierne, igen vil savne lidt mere kristeligt stof.

https://denkorteavis.dk/2024/ramadanfejring-har-udkonkurreret-paasken/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…