Atomkraft er nødvendig, hvis vi skal undgå, at den grønne omstilling (‘Den grønne svane’) tømmer offentlige pengekasser

Nuclear power station Dukovany, Vysocina region, Czech republic, Europe.
Getting your Trinity Audio player ready...

Grundlovsdagen blev fejret i år, hvor det var 175 år siden, den blev underskrevet 5. juni 1849 af vor sidste enevældige Kong Frederik 7. Grundloven er Danmarks forfatning og afløste Kongeloven af 1665 og indførte folkestyre med et konstitutionelt monarki. Der har kun været få ændringer i den. Folkestyret har fungeret godt siden 1849, og hver generation har udviklet og forbedret forholdene for næste generation. Men desværre efterlader vor generation en verden værre end den, vi overtog.

 

En industriel udvikling med brug af fossilt kul og olie har sendt drivhusgasser ud i atmosfæren, så klimaet er gået amok. I 2023 brændtes 8,5 mia. t kul og udledte 24 mia. t CO2. Siden 1970 har vi udledt 3 gange mere CO2, og 70% af vilde dyr er udryddet. Samtidig har verden fået over 2 gange flere mennesker, som overtager vilde dyrs levesteder. 1 mio. arter trues i dag af udryddelse, og hvis temperaturen stiger mere end 2 gr. C vil endnu flere dyrearter forsvinde og mangle som et led i fødekæden. En stor fare vil være mangel på bier og insekter, som bestøver vore afgrøder.

 

Antallet af mennesker fortsætter med at vokse – dog ikke med samme hastighed, men verden ville være bæredygtig med 2,5 mia. mennesker som i 1950 – i dag er der 8,1 mia. I 1950 var Danmark bæredygtig med 4 mio. mennesker, nu er tallet 5,9 mio. Konflikter skabes ikke kun af menneskelig griskhed og magtbegær, men også af overbefolkning pga. mangel på ressourcer som vand og mad.

 

Klimaændringer er i dag blevet almindelige med rekordtemperaturer. Den 20. marts 2024 var der hedebølge i Brasilien med temperatur i Rio de Janeiro på 62,3 grader C, hvilket var rekord. Den 29. maj 2024 måltes der 52,3 grader C i New Delhi i Indien. Det er uansvarligt fortsat at bruge fossile brændstoffer – også gas, som dog kun er med halv så stor udledning af CO2 som kul. Det er bl.a. gas, der skal bruges i Danmark som backup i stedet for træ-biomasse. Globalt mister vi årligt 10 mia. træer, og dagligt mister vi ca. 137 plante-, dyre- og insektarter ved rydning af regnskove, hvilket svarer til 50.000 arter hvert år. For 50 år siden boede der 10 mio. oprindelige folk i Amazonas-regnskoven – i dag er der mindre end 200.000 af dem tilbage. Folk udryddes også!

 

I TV serien ‘Den sorte svane’ blev det afsløret, hvordan kriminelle og banditter i habitter udnytter systemet. Der skal ikke sammenlignes, men Den grønne svane (omstilling) åbner off. pengekasser i en grad, så der burde måske ske et eftersyn. Fra 2001-2023 er der udbetalt 109,5 mia. kr. i direkte støtte til vedvarende energi. Og Energistyrelsen forventer, at der skal udbetales yderligere 47,4 mia. i direkte støtte frem mod 2035 (Storebæltsbroen kostede 21,4 mia. kr.). Der tjenes mange penge ved handel med energi, og dem, der investerer i sol og vind, ønsker ikke konkurrence fra atomkraft.

 

Atomkraft er nødvendig for at bremse den globale opvarmning. Det anbefales af FN’s klimapanel IPCC og også US præsident Biden går ind for at fremme atomkraft. I Ing. 25.5.24 – beskriver journalist Bjørn Godske, hvorledes store fragtskibe kunne sejle på atomkraft. Et containerskib med en atomreaktor af SMR-typen kunne blive CO2-neutral og sejle i årevis uden optankning.

 

Den østrigske økonom, universitetslektor og politisk kommentator Ralph Schoellhammer (Berlingske Tidende 8.5.24) kalder europæisk grøn ambition for ‘farlig fantasi’, da den er helt urealistisk. Hver dag er vi afhængige af en stabil og rigelig forsyning af elektricitet, og de fossile brændstoffer kan ikke erstattes af sol og vind. Det vil have økonomiske konsekvenser for europæisk økonomi med dyrere energi, hvilket betyder faldende velstand. Atomkraft er nødvendig, hvis vi ønsker at udvikle fremtidens teknologier som kunstig intelligens o.a., der kræver meget energi. Tyskland har fejlet ved at lukke atomkraftværker, mens fx Holland o.a. satser på mere atomkraft.

 

De to danske iværksættere Copenhagen Atomics og Seaborg Technologies har udviklet den nyeste teknologi indenfor atomkraft, som kunne passe til danske forhold og vil fra ca. 2028 kunne levere stabil, billig, ren strøm 24/7, også når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner. De burde støttes!

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…