Tre mænd dømt for organiseret handel med våben og narko i Struer – lange fængselsstraffe og udvisning af Danmark 

Getting your Trinity Audio player ready...

Tre mænd skal i fængsel for deres rolle i en større sag om handel med våben og store mængder narkotika.

 

Tre mænd fra Struer på henholdsvis 32, 33 og 62 år er ved Retten i Holstebro den 21. november 2023 idømt ubetingede fængselsstraffe for salg af våben og narko. De to mænd på 32 og 33 år blev desuden udvist af landet for bestandig.

“Jeg er overordnet tilfreds med rettens skyldkendelse. Jeg er særligt tilfreds med, at retten lagde til grund, at Sky ECC-profilen blev benyttet af den 33-årige og at retten fandt, at politiagenternes ageren i sagen var i overensstemmelse med retsplejelovens regler”, siger anklager Jakob Kjær Ratz fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.”

Den 33-årige, som efter anklagemyndighedens opfattelse er hovedmanden i sagen, fik en dom på 12 års fængsel.

 

Den 33-årige er navnlig dømt for

  • at have solgt 10 pistoler, hvoraf en del af pistolerne er solgt med tilhørende ammunition og lyddæmper.
  • at have været i besiddelse af yderligere fire pistoler med tilhørende ammunition, hvoraf to af disse blev brugt til at skyde med skarpt forskellige steder i Struer Kommune.
  • at have købt, besiddet og overdraget 5 kg kokain og forsøgt at købe 750 g kokain med henblik på videreoverdragelse.
  • at have forsøgt at sætte sig i besiddelse af 150 kg hash og forsøge at sælge 150 kg hash af to omgange.

 

Den 32-årige blev idømt 7 års fængsel for at have solgt i alt 3 pistoler med ammunition og en lyddæmper, at have besiddet yderligere 3 pistoler og at have været i besiddelse af ca. 200 gram kokain.

Den 62-årige blev idømt 2 år og 3 måneders fængsel for at have forsøgt at medvirke til en våbenhandel ved at have sat et møde op på sin bopæl mellem den 33-årige og to politiagenter, hvor den 33-årige og de to politiagenter drøftede en handel vedrørende to pistoler. Den 32-årige blev ligeledes dømt i dette forhold.

“For så vidt angår de udmålte straffe, så jeg er meget tilfreds med, at retten har udmålt fængselsstraf i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand på 7 år og 12 års fængsel til den 32-årige og 33-årige og at retten var enig med anklagemyndigheden i, at der var grundlag for at udvise dem for bestandig. ”

Efter retsplejelovens § 754 b, stk. 1, må agent-virksomhed ikke medføre en forøgelse af lovovertrædelsens omfang eller grovhed og de tiltalte havde gjort gældende, at politiagenterne havde overtrådt “provokationsforbuddet” og derved forøget lovovertrædelsens omfang eller grovhed. Retten fandt ikke, at politiagenternes ageren havde bevirket en forøgelse af lovovertrædelsens grovhed eller omfang.

Der skete desuden frifindelse i en række forhold.

Den 32-årige ankede til frifindelse. Den 33-årige og 62-årige tog betænkningstid.

 

Efterforskning med brudt kryptering og politiagenter

Dommen er den foreløbigt sidste i et større sagskompleks, der udspringer fra den samme efterforskning. En efterforskning, der har udgangspunkt i handel med stoffer og våben via den krypterede beskedtjeneste Sky ECC.

Midt- og Vestjyllands Politi har fulgt flere forskellige efterforskningsspor. Dels har politiet over en periode fra begyndelsen af 2022 til august 2022 efterforsket mod hovedmanden og de to andre mænd fra Struer, som fik domme i byretten i Holstebro tirsdag.

I udløber-sagerne har anklagemyndigheden rejst tiltale, og det har også ført til domme og fængselsstraffe i sager om køb, salg og besiddelse af våben.

“Der er tale om virkelig organiseret kriminalitet. Det drejer sig om håndtering af ulovlige våben, der blev solgt i det kriminelle miljø. Det er mange våben og store mængder narkotika,” siger politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi Hans Roost.

Med brug af politiagenter har politiets efterforskning været i stand til at komme helt tæt på bagmændene.

“Det er bagmænd, der gør sig store anstrengelser for at undgå, at vi får fat på dem. Det er tung efterforskning at have med krypteret kommunikation at gøre”, siger lederen af Central Efterforskning.

“Det samme kan man sige om brugen af politiagenter i efterforskningen. Det er tung og kompliceret efterforskning, så det er klart, at vi kan være tilfredse med, at vores arbejde resulterer i de domme, vi nu har set, siger Hans Roost.

“Hver gang vi bruger specielle værktøjer i vores efterforskning, så giver det noget vigtig erfaring og nogle nye kompetencer. Det er den her efterforskning et rigtig godt eksempel på”, slutter Hans Roost.

 

Overblik over domme

I en række sager, der udløber af samme efterforskning, er der idømt fængselsstraffe for handel med våben eller besiddelse af våben.

30. september 2022
40-årig idømt 2,5 års fængsel i en straksdom for navnlig besiddelse af pistol og forsøg på at købe en pistol.

5. januar 2023
To mænd begge på 27 år idømt fængsel i 2 år og 3 måneder hver for at have hentet en pistol i København og overdraget til hovedmanden fra Struer. (dommen er anket)

25. januar 2023 og 29. juni 2023
Tre mænd på 19, 19 og 20 år idømt fængsel i 6 måneder for overtrædelse af våbenloven ved kortvarig besiddelse af en pistol.

26. april 2023
33-årig mand idømt en behandlingsdom for at have hentet en pistol i Struer og afleveret til personer i Østjylland.

13. september 2023
En 26-årig mand idømt fængsel i 2 år og 9 måneders fængsel for at have besiddet og skudt med en pistol.

 

https://politi.dk/midt-og-vestjyllands-politi/nyhedsliste/dom-i-sag-vedroerende-organiseret-handel-med-vaaben-og-narko/2023/11/21

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…