DA: Stort potentiale i reduktion af sygefraværet i kommunerne

Hvis landets kommuner kan reducere sygefraværet blandt de kommunalt ansatte til niveauet i de tre bedste kommuner, ville reduktionen svare til, at der var omtrent 3.900 flere fuldtidsansatte på arbejde hver dag.

 

I 2021 havde kommunernes fuldtidsansatte i gennemsnit 14,5 dages fravær som følge af egen sygdom. Til sammenligning var sygefraværet i 2020 på 13,3 dage, mens det i 2019 lød på 13,2 dage.

 

Det viser tal fra Danmarks Statistik. Men der er dog store forskelle mellem kommunerne, viser analyse fra DA.

 

For mens Favrskov, Tønder og Lemvig, som er de kommuner, hvor medarbejderne havde mindst sygefravær i 2021, i gennemsnit havde 12,3 sygedage, så havde Brøndby, Ballerup og Odsherred – som ligger i bunden – i gennemsnit 17,3 dages sygefravær per medarbejder. Det svarer til en forskel på omtrent en hel arbejdsuge blandt de fuldtidsansatte medarbejdere i de tre kommuner.

 

Store kommunale forskelle på sygefraværet i landets kommuner

 

SE INTERAKTIVT KORT HER

 

Det er imidlertid ikke kun i de tre bundkommuner, at potentialet for at nedbringe sygefraværet er stort. Hvis alle kommuner kunne nedbringe sygefraværet til samme niveau som landets tre bedste kommuner, så ville det svare til, at der på tværs af alle landets kommuner sammenlagt var ikke mindre end 3.883 flere kommunalt ansatte på arbejde hver dag.

 

– Der er altså et stort potentiale i at få nedbragt sygefraværet rundt omkring i landets kommuner. Det høje sygefravær i mange af kommunerne medfører et stort tab af arbejdskraft, og den store forskel kommunerne imellem viser, at det bør være muligt at reducere sygefraværet mange steder, hvis kommunerne lader sig inspirere af hinanden, siger Pernille Knudsen, der er viceadministrerende direktør i DA.

 

Det store forbedringspotentiale er ikke isoleret til de seneste år, hvor corona har haft stor betydning for sygefraværet. Ser man på tallene for 2019 – inden corona kom til Danmark – så var potentialet her 3.825 flere fuldtidsansatte, hvis alle kommunerne havde haft et sygefravær som gennemsnittet af de tre kommuner med det laveste sygefravær, viser DA’s analyse.

 

Stort potentiale ved en reduktion i sygefraværet i kommunerne

 

Alene i København vil en reduktion i sygefraværet til niveauet i landets tre bedste kommuner resultere i, hvad der svarer til 318 flere fuldtidsansatte. Dog er det vigtigt at bemærke, at det høje antal medarbejdere i Københavns Kommune ikke skyldes, at kommunen har et exceptionelt højt sygefravær, men i stedet at det blot er den kommune i landet med flest ansatte. Samlet set er forbedringspotentialet her svarende til 0,8 procent af kommunens ansatte.

 

Omvendt er der fx i Ballerup – som er blandt de kommuner med det største potentiale i forhold til kommunens størrelse – tale om 92 flere ansatte svarende til 2,3 procent af den nuværende medarbejderstab.

 

Nedbringelse af sygefravær kan reducere medarbejdermanglen i det offentlige

Går man et spadestik dybere i de kommunale medarbejdergrupper, viser DA’s analyse, at potentialet er størst inden for omsorgsfagene – dvs. inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet – samt undervisningsområdet.

 

Det skyldes i høj grad, at det også er de største medarbejdergrupper blandt de kommunalt ansatte, men ikke desto mindre ville der eksempelvis være 1.842 flere på arbejde hver dag, hvis fraværet blandt alle kommunalt ansatte på det pædagogiske område var på niveau med de tre kommuner, hvor det er lavest.

 

– I dagtilbud er sygefraværet helt naturligt højere, end det fx er blandt de kontoransatte. Derfor giver det ikke mening at sammenligne eller ukritiske stræbe efter et sygefravær, der er lige så lavt som blandt kontoransatte. Men når man sammenligner det pædagogiske personale over for hinanden i kommunerne, er der enormt store forskelle. Her kunne det altså give mening at kigge på de kommuner, som formår at sikre et lavere sygefravær, og se nærmere på hvad det er, de gør anderledes, mener Pernille Knudsen.

 

Der er et stort potentiale ved en reduktion i omsorgspersonales sygefravær

 

DA’s viceadministrerende direktør anerkender dog, at kommunerne har forskellige udfordringer og sammensætning af borgere, der kan gøre det sværere for nogle kommuner end andre at have et lavt sygefravær.

 

Men hvis alle kommuner – uagtet udgangspunkt – blot kunne nedbringe det samlede gennemsnitlige sygefravær med én dag, ville det svare til 1.766 flere fuldtidsansatte, mens en nedbringelse på to dage ville svare til 3.532 flere fuldtidsansatte.

 

– Der er altså meget at vinde for kommunerne. Både økonomisk, hvor man kan spare mange penge ved at nedbringe sygefraværet, men også i forhold til medarbejdermanglen, hvor et lavere sygefravær kan være med til at reducere behovet for flere medarbejdere.

 

DA’s viceadministrerende direktør anerkender dog, at kommunerne har forskellige udfordringer og sammensætning af borgere, der kan gøre det sværere for nogle kommuner end andre at have et lavt sygefravær.

 

Men hvis alle kommuner – uagtet udgangspunkt – blot kunne nedbringe det samlede gennemsnitlige sygefravær med én dag, ville det svare til 1.766 flere fuldtidsansatte, mens en nedbringelse på to dage ville svare til 3.532 flere fuldtidsansatte.

 

– Der er altså meget at vinde for kommunerne. Både økonomisk, hvor man kan spare mange penge ved at nedbringe sygefraværet, men også i forhold til medarbejdermanglen, hvor et lavere sygefravær kan være med til at reducere behovet for flere medarbejdere.

 

En lille reduktion i sygefraværet for de enkelte medarbejdere kan gøre en stor forskel

Antal ekstra fuldtidsmedarbejdere givet reduktion i medarbejderens sygefravær på et givent antal dage, 2021

 

0,5 dage

  0,75 dage

  1 dag

  1,5 dage

Effekt i fuldtidsmedarbejdere     883   1.324   1.766   2.649

 

Derfor glæder det også DA, at den nye regering i sit regeringsgrundlag har valgt at sætte fokus på sygefraværet i det offentlige som et led i at få øget den strukturelle beskæftigelse.

 

– Det er en helt rigtig prioritering af den nye SVM-regering at sætte fokus på sygefraværet i det offentlige, hvor der i den grad er meget at hente – både i forhold til den strukturelle beskæftigelse, men også i forhold til samfundsøkonomien. Foruden det arbejde, der skal sættes gang ude i kommunerne, kan det også overvejes, om der er behov for at se på, om man ved hjælp af økonomiske incitamenter kan styrke kommunernes fokus på sygefravær de steder, hvor problemerne er størst, siger Pernille Knudsen.

 

DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…