Så er det afgjort: Sagen mod Claus Hjort Frederiksen skal køre for lukkede døre, har Københavns Byret i dag besluttet

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (Foto: Forsvarsministeriet)

Offentligheden må intet få at vide om, hvordan eller på hvilken måde tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) skulle have begået landsforræderi.

 

Begrundelsen for de lukkede døre skulle være hensynet til landets sikkerhed.

 

”Hovedforhandlingen skal i sin helhed afvikles for lukkede døre,” oplyste retsformanden, der ikke kunne begrunde kendelsen, fordi den handler om oplysninger, der ikke kan komme frem i et åbent retsmøde.

 

Claus Hjort: Næste runde bliver i landsretten

Siden tiltalen for landsforræderi blev rejst den 21. februar, har Claus Hjort Frederiksen krævet, at skal sagen behandlet for åbne døre.

 

Og han ankede da også omgående byrettens afgørelse i dag, hvor han ikke selv var til stede, og kommenterede i stedet afgørelsen på sin facebookprofil:

 

”Dørene til min retssag skal efter byrettens afgørelse i dag være lukket for offentligheden. Det er jeg bestemt ikke tilfreds med, for det er vigtigt for mig, at offentligheden ved selvsyn kan få indsigt i, hvad det er jeg har gjort, der ifølge justitsministeren er landsskadelig virksomhed,” skriver Hjort Frederiksen indledningsvis og fortsætter:

 

 

”Heldigvis er medierne også på stikkerne for at kunne dække sagen, så byrettens kendelse blev straks i dagens retsmøde appelleret både af dem og af mig,” lyder det fra den tidligere forsvarsminister, som alutter:

 

”Vi er i gang, næste runde bliver i landsretten med tre dommere.”

 

I alt 29 tiltalepunkter

Anklageskriftet mod Hjort Frederiksen indeholder i alt 29 tiltalepunkter, der alle handler om, at han skulle have udtalt sig om statshemmeligheder, som alle var offentligt kendte.

 

Således har Hjort Frederiksen rejst skarp kritik af regeringens håndtering af sagen om den internationale kabeltrafik under København, hvor Danmark har samarbejdet med den amerikanske efterretningstjeneste NSA om aflytning af kablerne,

 

En sag, som vi blandt andet har skrevet om her i avisen, efter at samarbejdet med NSA og med tidligere forsvarsminister Trine Bramsen (S) godkendelse var blevet offentliggjort af Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

 

Claus Hjort Frederiksen har på den baggrund henvist til, at han udelukkende har udtalt sig om en hemmelighed, der var offentlig, og i den forbindelse kritiseret regeringens og især Trine Bramsens tackling af sagen.

 

En politisk sag

Både Claus Hjort Frederiksen og hans forsvarer, René Offersen, har under hele forløbet fastholdt, at der efter deres opfattelse er tale om en politisk sag.

 

Det handler efter deres opfattelse om, at regeringen vil have Hjort Frederiksen straffet for en politisk lovovertrædelse og de vil derfor have sagen behandlet for et nævningeting.

 

Det afviste Københavns Byret i en kendelse den 14. april og har dermed også afvist, at der er tale om en politisk sag.

 

Har jeg solgt dokumenter til russerne eller kineserne?

For sagens hovedperson står der meget på spil, og ikke mindst et politisk eftermæle i både Danmark og ligeledes og måske især i udlandet.

 

”Generelt har det været et mærkeligt halvandet år for mig at gå rundt uden at måtte tale om, hvad jeg er sigtet for,” sagde Claus Hjort Frederiksen 3. maj til DR og fortsatte:

 

”Jeg har været minister i 15 år og har deltaget i mange rådsmøder i Bruxelles og senest som forsvarsminister i Nato-møder, lød det fra Hjort Frederiksen, som fortsatte:

 

”Og dér har min bekymring været, hvad tænker de mennesker om mig? Har jeg solgt dokumenter til russerne eller kineserne? Derfor er det en mærkelig fornemmelse ikke at kunne forsvare sig.”

 

Anklageren: Det handler om borgernes sikkerhed

Ifølge anklager, statsadvokat Jakob Berger Nielsen, vil borgernes sikkerhed i Danmark komme i fare, hvis sagen mod Hjort Frederiksen bliver ført for åbne døre.

 

Et af hovedhensynene sikkerheden for borgerne i Danmark, og så skal fortrolige oplysninger forblive fortrolige,” sagde Jacob Berger Nielsen til DR den 3. maj og fortsatte:

 

 

”Der vil under sagen blive fremlagt fortrolige og klassificerede oplysninger. Ethvert lille ord kan skade sikkerheden for Danmark og danskerne, og derfor er det utroligt vigtigt, at vi får lukket dørene,” understreger statsadvokaten.

 

Der er afsat 12 retsmøder til sagen, hvor anklagemyndigheden vil kræve fængselsstraf for Hjort Frederiksen i henhold til Straffelovens paragraf 109 om videregivelse af statshemmeligheder:

 

  1. Den, som røber eller videregiver meddelelse om statens hemmelige underhandlinger, rådslagninger eller beslutninger i sager, hvorpå statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede stater beror, eller som angår betydelige samfundsøkonomiske interesser over for udlandet, straffes med fængsel indtil 12 år.
  2. 2. 

Foretages de nævnte handlinger uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 3 år.

Første retsmøde forventes at finde sted den 7. november og afsluttes med sidste retsmøde den 12. december.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.dr.dk/nyheder/seneste/anklager-vil-have-lukkede-doere-i-sag-mod-claus-hjort-af-hensyn-til-sikkerheden-i

 

https://www.dr.dk/nyheder/seneste/claus-hjort-vil-have-aabne-doere-det-har-vaeret-maerkeligt-ikke-kunne-forsvare-mig

 

https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/Domstole/article15800894.ece

 

https://avisendanmark.dk/danmark/forsvarer-kalder-sag-mod-hjort-politisk-og-kraever-naevningesag

 

https://www.facebook.com/ClausHjortFrederiksen/?locale=da_DK

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…