Private virksomheder indfrier målsætning om flere lærepladser

Foto: EVA
Getting your Trinity Audio player ready...

Private virksomheder indgik rekordmange nye lærepladsaftaler i 2022. Tilbagegang i den offentlige sektor betyder dog, at det samlede mål om flere lærepladser ikke er indfriet.

 

Der blev indgået rekordmange nye lærepladsaftaler i 2022. I alt blev der indgået 38.785 aftaler i 2022, hvilket er 4.550 flere end i 2016 – en stigning på 13 pct.

 

I 2016 blev der indgået en trepartsaftale med en målsætning om at øge antallet af lærepladsaftaler. I 2016 blev der indgået 34.235 aftaler, og målet var, at der i 2025 skulle indgås 8.000-10.000 flere hvert år. Målsætningen inkluderer ikke uddannelserne til SOSU-assistent, SOSU-hjælper og pædagogisk assistent (PAU). Frem mod 2025 er der indlagt en række delmål, og i 2022 var målsætningen, at der skulle indgås 5.500 flere aftaler.

 

I 2018 skulle der indgås 2.100 flere aftaler, i 2019 var målet en stigning på 2.900, og i 2020-2022 var målsætningen, at der hvert år skulle indgås hhv. 3.600, 4.500 og 5.500 flere aftaler. Samlet set betyder det, at der i hele perioden 2018-2022 skulle være en stigning på 18.600 aftaler.

 

Mål om 18.600 ekstra lærepladsaftaler i 2022
Målsætning om nye indgåede lærepladsaftaler, akkumuleret, 2018-2022

 

Børne- og Undervisningsministeriet har opgjort, at 83 pct. af alle faglærte arbejder i den private sektor, mens 17 pct. arbejder i den offentlige sektor, når man ser bort fra SOSU/PAU-området. Det betyder, at den private sektor bør bidrage med 83 pct. af målsætningen om 8.000-10.000 flere lærepladser i 2025, mens den offentlige sektor bør bidrage med 17 pct.

 

Det betyder, at den private sektors målsætning er at øge antallet af nye indgåede uddannelsesaftaler med 15.438 i hele perioden 2018-2022. Og det er faktisk lykkedes. Samlet set blev der i perioden indgået 16.166 flere nye aftaler end i 2016, hvilket altså er 728 flere end målsætningen.

 

På den anden side er det langt fra lykkedes den offentlige sektor at leve op til sin del af ansvaret. I 2022 blev der ligefrem indgået færre lærepladsaftaler i den offentlige sektor end i 2016. Og mens sektoren havde et mål om 3.162 flere nye aftaler i perioden, er der samlet set blevet indgået 248 færre aftaler. Det betyder, at den offentlige sektor har indgået 3.410 færre aftaler end sektorens delmål.

 

Den offentlige sektors manglende forbedring betyder, at det samlet set ikke er lykkedes at indfri målsætningen.

 

Den private sektor har indfriet målsætning om nye lærepladsaftaler
Samlet antal nye indgåede lærepladsaftaler sammenlignet med målsætning, akkumuleret, 2018-2022

 

Selvom 17 pct. af de faglærte arbejder i den offentlige sektor, er det kun 8 pct. af uddannelsesaftalerne, der bliver indgået med offentlige arbejdsgivere. Blandt gartnerelever, er antallet af nye indgåede aftaler i den offentlige sektor faldet med 10 pct. fra 2016 til 2022. Antallet af nye lærepladsaftaler for kontorelever er faldet med 15 pct. fra 2016 til 2022. For ernæringsassistentelever er antallet af uddannelsesaftaler faldet med 14 pct.

 

Det er lykkedes den offentlige sektor at øge antallet af aftaler med SOSU-elever, hvor antallet af aftaler er steget med 2.800 fra 2018 til 2022. Den udvikling betyder, at det samlede antal aftaler efter mange års fald er på et niveau, der er 1.400 højere end i 2016. Antallet af aftaler på den pædagogiske assistentuddannelse er omvendt 200 lavere end 2016. Hverken SOSU-uddannelserne eller den pædagogiske assistentuddannelse indgår dog i lærepladsmålsætningen fra trepartsaftalen.

 

DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…