Over to hundrede udviste kriminelle er forsvundet og efterlyst – og regeringen aner ikke, hvor de er

Mmigranter på vej gennem Europa (Arkiv/skærmprint fra YouTube)

I øjeblikket er formentlig lidt over to hundrede udviste kriminelle på fri fod i Danmark.

 

De nåede aldrig at blive sendt ud af Danmark, inden de forsvandt efter at være blevet lukket ud af fængslet.

 

Ingen aner, hvor de opholder sig og ingen aner, hvad de lever af.

 

Det eneste sikre er, at Hjemsendelsesstyrelsen den 31. december sidste år via politiet havde efterlyst 205 udviste kriminelle, der var sporløst forsvundet.

 

Det er en kraftig forøgelse af antallet i forhold til 2021.

 

Dengang lå antallet af udviste kriminelle, der var forsvundet, lå på 120, skrev B.T. den 20. februar.

 

Peter Skaarup: Det her skal tages alvorligt

Det store antal af forsvundne kriminelle, der skulle have været udsendt, har fået alarmklokkerne til at ringe hos Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Peter Skaarup.

 

”Det her bliver ministeren nødt til at tage alvorligt. Det handler ikke mindst om danskernes sikkerhed og retsfølelse at udenlandske kriminelle blot kan ignorere en udvisningsdom og blive i landet som det passer dem.” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Kriminalitet og sort arbejde er deres eneste mulighed for at overleve.”

 

Peter Skaarup har bedt udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) om en redegørelse, men har blandt andet blot fået det svar, at udviste kriminelle skal forlade landet.

 

”Det er en prioritet for regeringen at sikre en effektiv og hurtig håndhævelse af udvisningsdomme, og jeg vil gerne slå fast, at der selvfølgelig skal føres en streng kontrol med udlændinge i udsendelsesposition,” lyder det fra ministeren.

 

Ingen forpligtelser til at meddele udrejse

Af svaret fra ministeren fremgår det afslutningsvis, at ingen kan vide, om de forsvundne udviste kriminelle selv har forladt landet, eller fortsat er her.

 

Og det er ikke regeringens ansvar, men tværtimod de kriminelles ansvar at meddele til myndighederne, hvis de er udrejst.

 

”Udlændinge uden lovligt ophold i Danmark har pligt til at udrejse. Dette indebærer imidlertid ikke en forpligtelse til, at underrette myndighederne om, at de er udrejst. Det afgørende er derfor ikke, at udlændinge uden lovligt ophold orienterer myndighederne om deres udrejse. Det væsentlige er, at de forlader Danmark,” lyder der fra Kaare Dybvad Bek.

 

Omkring tusinde kriminelle udvises årligt

Domstolene udviser hvert år kriminelle udlændinge i et så stort omfang, at det i 2021 blev til i alt 1.105 udviste.

 

De bliver efter endt fængselsstraf enten anbragt i varetægtsfængsel, eller får bopælspligt i et asylcenter, hvor de skal opholde sig med meldepligt indtil myndighederne enten får dem sendt ud af landet.

 

Der foreligger endnu ikke nogen endelig opgørelse for 2022, men per 31. december sidste år sad i alt 545 udviste kriminelle i såkaldt udsendelsesposition på asylcentre.

 

Og koster dermed de danske skatteborgere omkring 360.000 kroner per årsperson i et asylcenter, medens det koster omkring 500.000 kroner per årsperson som varetægtsfængslet i et arresthus.

 

Og det er vel at mærke udgifter, der skal afholdes, uanset om riget fattes penge eller ej.

 

Kilder til denne artikel er et svar til Folketinget fra Kaare Dybvad Bek og en artikel i B.T.:

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…