Seks unge med indvandrerbaggrund overfaldt 20-årig med spark og kniv i tog – de bliver ikke udvist

Wikimedia

 

Det var mellem seks og otte unge af anden etnisk herkomst end dansk, der i foråret 2021 stod bag det brutale overfald på en 20-årig mand i et lokaltog ved Holbæk.

 

Overfaldet fandt sted den 15. marts, medens Odsherredsbanens lokaltog mellem Nykøbing Sjælland og Holbæk havde et stop ved Stenhus ved Holbæk.

 

Her steg de unge på og overfaldt den 20-årige, som de overdængede med slag og spark samt adskillige knivstik i ansigtet og på armene.

 

Efter halvandet års efterforskning har Midt- og Vestsjællands nu rejst tiltale mod seks af overfaldsmændene, og sagen behandles i øjeblikket ved Retten i Holbæk.

 

Alle seks tiltalte erklærer sig ikke-skyldige

 

Den forventes dom i sagen i oktober.

 

Men der kræves ikke udvisning – kun advarsel

Tre af de tiltalte har fået dansk borgerskab, medens de øvrige tre tiltalte alle er udenlandske statsborgere.

 

Der er tale om to somalier født i henholdsvis 1996 og 2001 samt en etiopier født i 2004, som alle kan udvises.

 

Men det bliver de ikke.

 

Anklagemyndigheden vil plædere for, at de skal slippe med en advarsel i tilfælde af, at de bliver kendt skyldige,

 

Det er faldet Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti for brystet, og han har spurgt ind til sagen hos udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S).

 

Tilknytning til Danmark og straffens længde

Efter at ministeriet har undersøgt sagen, har Midt- og Vestsjællands Politi ifølge svaret til Mikkel Bjørn oplyst, at det drejer sig om vold af særligt, rå brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1 ”begået i forening af seks tiltalte.”

 

Det manglende krav om udvisning af de to somaliere og etiopieren bliver i svaret begrundet med to forhold.

 

Dels deres tilknytning til Danmark og dels, at den forventede straf ikke samlet kan danne grundlag for andet end at kræve de tiltalte idømt en advarsel om udvisning.

 

Den med tilknytningen til Danmark skyldes regler i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som Danmark siden 1992 har forpligtet sig til at efterleve.

 

Til gengæld virker bemærkningen om straffens forventede og åbenbart korte længde noget kryptisk, da straframmen i § 245 er helt oppe på seks år.

 

Har aldrig været til hverken sprogprøve eller indfødsretsprøve

Med hensyn til de tre øvrige tiltalte i den grove voldssag spurgte Mikkel Bjørn også ind til, hvordan de havde erhvervet deres danske statsborgerskab.

 

Som forventet fremgår det af svaret, at de aldrig har været i nærhed af hverken sprogprøver eller indfødsretsprøve.

 

De to af dem, den ene etiopier og irakeren, har begge fået deres danske statsborgerskab som såkaldt bipersoner i henholdsvis 2006 og 2015.

 

Altså i forbindelse med, at den af deres forælder fik tildelt dansk borgerskab.

 

Den tredje, ligeledes en etiopier, fik i 2014 dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring i henhold til udlændingelovens nu afskaffede § 3 a og et tilhørende cirkulære.

 

Statsborgerskab eller ej – er man født i Danmark, er der sat punktum for udvisning uanset kriminalitetens grovhed.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/uui/spm/389/svar/1979937/2753064/index.htm

 

https://www.tv2east.dk/holbaek/politiet-soeger-vidner-til-knivoverfald-mod-passager-paa-odsherredsbanen

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…