Forhenværende undervisningsdirektør tager bladet fra munden og afslører, hvordan islam trænger ind i de franske skoler

Foto: Pierre Obin og bedende muslimer på gaden i Frankrig.

Hvordan islam trænger ind i skolen

Er forholdene i Frankrig et varsel for Danmark?

 

Den tidligere undervisningsdirektør i Frankrig Pierre Obin har udgiver en bog om, hvordan islam ændrer den franske skole.

 

Bogens forfatter er en venstreorienteret intellektuel, der har erkendt de negative konsekvenser som den store muslimske indvandring – og dermed islam – har på det franske samfund.

 

Bogen er et wake-up call til forfatterens tidligere ligesindede og ikke mindst til magthaverne i Frankrig. Deres misforståede eftergivenhed på islamiske særkrav har nemlig fatale konsekvenser for samfundet.

 

Frankrig adskilte stat og kirke i 1905 og dette er grundlaget for landets værdier og verdslighed. Men begge dele angribes hyppigt af islamister. Det sker når islams middelalderlige påbud kolliderer med det franske samfunds grundlag.

 

Det kommer ikke alene til udtryk v/attentater i samfundet, men også negativt i skolesystemet.

 

“Dem og os”

Muslimske piger nægter fx at iføre sig den foreskrevne badedragt i forbindelse med deres deltagelse i obligatorisk undervisning i svømmehallen.

 

Forbavsende mange muslimske piger lider angiveligt af “klorallergi” og stiller derfor med en lægeattest, som fritager dem for svømmeundervisningen.

 

Andre tages ud af skolen for at fortsætte skolegangen med “hjemmeundervisning” eller i en privat muslimsk skole.

 

Et andet område, som forfatteren sætter fokus på, er krav om adgang til særlige omklædningsrum for omskårne (muslimske) drenge, så de undgår de “ikke omskårne”.

 

Fødevarer, der serveres i skolekantiner – er også udsat for et voldsomt muslimsk pres, så de kan komme til at harmonere med islams forskrifter. Det har ført til voldsomme konfrontationer.

 

Lærernes autoritet udfordres kontinuerligt af muslimske elever – ikke mindst i et fag som biologi.

 

Skoleledere, der har håndhævet verdslighedsbegrebet, har erfaret, at det ikke er karrierefremmende, og andre, der har gradbøjet det efterlader forvirrede og frustrerede undervisere, der så har indført “selvcensur” i den franske skole og gymnasiet.

 

Til stor skade for de franske værdier.

 

Facts holdes tilbage

Bedre bliver det ikke af at magthaverne gennem flere år har tilbageholdt analyser, der beskriver omfanget af den negative muslimske indvirkning på det franske samfund. Årsagen har angiveligt været, at “højreekstremister” ikke fik adgang til brugbare facts!

 

Og fremtiden?

Undersøgelser viser, at antallet af “troende muslimer” er i voldsom vækst. Det peger på en stigende konfrontation mellem den franske befolkning i fremtiden.

 

Men hvordan er det kommet så vidt?

Det sætter forfatteren fokus på. Herunder eftergivenhed for religiøse særkrav i skolesystemet som medfører skolesegregering (opdeling i adskilte enheder).

 

Konsekvenserne er bl.a., at ytringsfrihed, oplysning og læreres autoritet udfordres voldsomt. Jødiske børn chikaneres til og fra skole og bliver “tvunget” til at skifte skole.

 

Flere og flere forældre, der har mulighed for det, flytter deres børn til privatskoler, mens mange jødiske forældre tager konsekvensen og forlader landet med deres børn.

 

Hvem henvender bogen sig primært til?

Forfatteren anviser løsningsmuligheder for at komme problemerne til livs. De vil nok virke overraskende for mange.

 

Bogen kan varmt anbefales til lærere, ledere og andre i i skole-/undervisningssystemet, politisk interesserede og ikke mindst til politikere (og dermed magthaverne) bredt taget.

 

Spørgsmålet er nemlig, hvorvidt udviklingen og dermed forholdene i Frankrig er et varsel for Danmark?

Læs bogen og døm selv. Køb den her

 

Originaludgave: “Comment on a laissé I’slamisme pénétrer l’école” (2020)

Forfatter: Jean-Pierre Odin dr. phil

Dansk udgave: 2022

Forlag: ELLEKÆR

Redaktion: Dorte Pugliese og Jens Ellekær

Oversættelse: Kirsten Valeur

Omslag Jens Hage

Grafisk indhold: Jens Ellekær

Format (hxbxt): 230x155x13 mm

Sideantal: 219 (220)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…