Nu har selv tyskerne fået nok – fanatiske muslimer får udlændingepolitikken til at eksplodere i centrale dele af Europa

Foto via BILD

Tyskland har i mange år værnet om den politiske korrekthed. Det hænger sammen med landets dystre fortid og frygten for, at nye bølger af politisk fanatisme og politisk vold skal ramme landet.

 

Denne tyske politiske korrekthed har blandt andet givet sig udslag i en eftergivende holdning over for ikke-vestlige indvandrere. Man har været vældig angste for at stille krav og sætte grænser over for disse indvandrere.

 

I et forsøg på at legitimere dette har man i vidt omfang forsøgt at tegne et idylliseret billede af disse indvandrergrupper. Man skulle jo nødig beskyldes for at diskriminere dem.

 

Muslimske indvandrere fører sig aggressivt frem

Men nu er velmenende og politisk korrekte tyskere i stigende grad kommet i problemer. Det viser sig med ætsende skarphed i de rådvilde tyske reaktioner over for den bølge af politiske aggressioner og voldshandlinger, som nu slår igennem i muslimske indvandrermiljøer i de store tyske byer.

 

De muslimske indvandrere bliver hastigt flere og flere. Og de fører sig mere og mere aggressivt frem i de store byer.

 

Dette billede er nu blevet dramatisk forværret af de voldsomme konflikter, der udgår fra de voldsomme opgør omkring Gaza og Vestbredden.

 

Rædselsslagne tyskere

Rædselsslagne tyskere oplever, at arabiske indvandrere sætter sig på centrale dele af deres byer og fremfører en meget aggressiv retorik til støtte for ekstreme islamiske kræfter – frem for alt Hamas.

 

Man føler sig løbet over ende af asylansøgere, herunder asylansøgere med en stærkt islamistisk dagsorden, der i den grad støder og ryster tyske borgere.

 

Nu begynder mange af de ellers ret konfliktsky tyskere at reagere.

 

I en meningsmåling fra slutningen af oktober sagde hele 60 procent af de adspurgte tyskere, at de anti-israelske demonstrationer i de tyske gader og billederne af jublende Hamas-tilhængere i Tyskland gør dem bange. De føler sig ikke længere sikre i deres eget land.

 

Kun knap 33 procent afviser, at de har denne reaktion.

 

Udvisning af indvandrere

Aktuelle meningsmålinger viser, hvad den tyske befolkning kræver af politikerne:

 

60 procent af tyskerne ønsker således større konsekvens med at udvise uønskede indvandrere (BILD).

 

 

Men der er også en række andre folkelige tanker og forslag:

 

Nul penge – man kan få et betalingskort i stedet

Mange ønsker sig, at indvandrerne ikke skal kunne leve af pengebeløb fra staten. I stedet skal de tildeles et betalingskort, som kan dække deres nødvendige udgifter.

 

Fast, stationær grænsekontrol er også et udbredt krav. Det samme er indføring af en øvre grænse for antallet af asylansøgere. Samtidig er der at udtalt ønske om, at man skal definere flere lande som sikre lande, hvorfra man ikke kan gøre krav på asyl.

 

Også tanken om asylcentre i Afrika, der har spillet en rolle i den danske debat, er på dagsordenen i Tyskland.

 

Hårdere linje

En del af den slags forslag bliver ikke til noget. Men de markerer, at der er kommet en klart hårdere linje ind i tysk asylpolitik.

 

Tyskerne har ført kæmpedebatter med masser af horrible eksempler på, at det er alt for let at komme ind i landet, selv om man ikke er reelt forfulgt.

 

Selvbevidste Hamas-typer

Den almindelige usikkerhed, som masseindvandringen har skabt i Tyskland, bliver kraftigt forstærket af de rystende billeder af aggressive og selvbevidste Hamas-demonstranter i storbyer som  Essen og Berlin.

 

En opinionsforsker siger til avisen BILD: “Billederne fra Essen og Berlin har efter al sandsynlighed skærpet tyskernes bekymring for deres sikkerhed.

 

Der er god grund til at tro, at en sådan usikkerhed også kan brede sig i Danmark.

 

Vores sikkerhed kræver støtte til Israel

De voldsomme konflikter med udspring i den islamiske verden mærkes nu mere og mere i Europa, herunder i Danmark.

 

Denne fare kan ikke imødegås bare ved at forholde sig passivt og ryste i bukserne. Det er blevet en afgørende del af vores sikkerhedssituation, at vi kan støtte os på stærke alliancer, som også har gennemslagskraft i Mellemøsten.

 

Den aktuelle situation belærer os om, at verden hænger sammen. Den belærer os om, at vores sikkerhedsbehov kræver en klar og konsekvent støtte til det Israel, som påtager sig et stort ansvar og en stor byrde med at fungere som en garant for frihed og demokrati i Mellemøsten.

 

Den islamiske underkastelse

Danmark skal selvfølgelig kunne indgå i samarbejde med forskellige lande i verden, herunder i den muslimske verden. Men vi skal være allieret med frihedens kræfter, ikke med den islamiske underkastelses kræfter.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…