Grænsekontrol virker: Store mængder våben og ammunition beslaglægges – alligevel beskærer regeringen kontrollen på den danske grænse

Både våbensmuglere og narkosmuglere går nu lyse tider i møde, efter at regeringen med virkning fra 12. maj har besluttet at svække grænsekontrollen mod Tyskland og helt afskaffe den mod Sverige.

 

”Det er en god dag for Danmark og vores naboer,” lød det i en pressemeddelelse fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmusen, da regeringen den 14. april traf beslutningen.

 

Løkke Rasmussens udtalelse falder i en periode med en eksplosiv stigning i grænsekontrollens beslaglæggelser af både våben og ammunition.

 

Det fremgår af en oversigt over grænsekontrollens beslaglæggelser, som Toldstyrelsen nu har offentliggjort.

 

Næsten 20.000 styk ammunition

Der er tale om en oversigt fra 2021. en viser en alarmerende udvikling i antallet af beslaglæggelser gennem de seneste fire år af især våben og ammunition.

 

Således beslaglagde grænsekontrollen i 2018 i alt 803 styk ammunition og eksplosiver.

 

I 2019 kom antallet op på 1.396 styk, og det steg i 2020 til i alt 16.770 styk beslaglagt ammunition og eksplosiver

 

I 2021 nåede beslaglæggelserne af ammunition og eksplosiver op på i alt hele 18.875 styk.

 

Eller over to tusinde gange så mange som i 2018.

 

Den samme udvikling har fundet sted, når det drejer sig om skydevåben.

 

I 2018 beslaglagde grænsekontrollen 19 skydevåben. Året efter blev der beslaglagt 16 styk.

 

Det antal steg i 2020 til i alt 19, medens der i 2021 blev beslaglagt ikke færre end 28 styk skydevåben.

 

Den voldsomme stigning i 2021 i antallet af beslaglæggelser af våben og ammunition kan kun læses som et udtryk for en intensiv smugleraktivitet.

 

I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at vi her i forvejen taler om en amputeret og ikke en fast grænsekontrol, som måske kun har afsløret toppen af isbjerget.

 

Og det burde være et bekymrende tegn på, at der er behov for mere og ikke mindre grænsekontrol.

 

Samme udvikling med narko

Også de øvrige populære smuglervarer viser samme udvikling med et smuglerpres mod Danmark.

 

På narkotikaområdet afslørede grænsekontrollen i 2018 forsøg på indsmugling af 68.714 kilo narko.

 

I 2021 var den mængde steget til mere end det dobbelte eller i alt 167.146 kilo narko.

 

Her har stigningen primært fundet sted i gruppen nye psykoaktive stoffer, hvor grænsekontrollen i 2018 afslørede indsmugling af 68.714 kilo stigende til intet mindre end 167.146 kilo i 2021.

 

Når det drejer sig om cigaretter, har afgiftsstigninger helt forventeligt medført ikke blot ulovlig cigaretproduktion med salg for øje, men også en kraftig stigning i smugling.

 

Således afslørede grænsekontrollen i 2018 forsøg på indsmugling af 3,3 millioner cigaretter.

 

I 2021 eller blot fire år senere forhindrede grænsekontrollen forsøg på at smugle ikke færre end 12,7 millioner cigaretter ind i Danmark.

 

Den gode dag for Danmark

Alt er som bekendt relativt, og når Løkke Rasmussen taler om en god dag for Danmark, kan der ikke herske megen tvivl om, at det under alle omstændigheder er en god dag for kriminelle indvandrerbander, der har behov for våben og ammunition til deres indbyrdes kampe om narkomarkedet.

 

Det kan ligeledes blive en god dag for et overbelastet retssystem.

 

I 2021 blev der som følge af grænsekontrollens aktiviteter ført ikke færre end 9.923 straffesager ved de danske domstole med alt hvad det indebærer af udgifter til beskikkede advokater med videre.

 

For slet ikke at tale om de sager, der efterfølgende bliver anket til landsretten.

 

Så jo, på nogle områder var den 14. april en god dag. I hvert fald for dem i Danmark, der som følge af beslutningen om at svække grænsekontrollen i langt højere grad nu vil få frit spil.

 

Kilde til denne artikel:

https://www.toldst.dk/om-styrelsen/noegletal/tilbageholdte-varer/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…