Atomkraft kræver færre ressourcer, mindre plads og arbejdskraft end vindmøller og solceller

Moderne kernekraft (Illustration fra Kärnfull Next):
Getting your Trinity Audio player ready...

Verden ville være bæredygtig med 2,5 mia. mennesker og Danmark med 4 mio. mennesker, som i 1950.

 

I dag er der 8 mia. mennesker i verden, 6 mio. i Danmark.

 

Kloden er overbefolket, og jo flere mennesker, jo mere udledning af CO2 og brug af flere ressourcer.

 

Nu vil man importere mere arbejdskraft til Danmark, og det skal være dem, vi kan bruge og ikke tilfældige flygtninge. Ved denne brain drain drænes andre lande for læger, sygeplejersker, sundheds- og rengøringspersonale osv. Danmark er et rigt land, som burde kunne klare sig selv uden at håndplukke arbejdskraft fra fattige lande.

 

Der er mangel på arbejdskraft til industri og samfund, men det må klares ved en prioritering, hvor man ikke sætter store projekter i gang med mindre, der er arbejdskraft til dem.

 

For eksempel kunne man stoppe projektet med Lynetteholmen, hvor man faktisk er startet, selvom man endnu ikke helt har besluttet sig. En nødvendig kystsikring af København kan klares uden en udvidelse i Øresund, som måske kan skade vandstrømmen. Der er brug for kystsikring mange steder i landet, og via vore forsikringer bør der betales til kystsikring, da der kan forventes havstigninger pga. opvarmningen.

 

Ressourcer er ikke uendelige. Det gælder stål (vindmøller), sand (cement), sjældne jordarter o.a. samt arbejdskraft. Sygeplejersker tager til Norge eller arbejder deltids og tager vagter gennem et vikarbureau for at tjene mere. Ved udbud og efterspørgsel skal man se på løn og arbejdsforhold.

 

Det er også et spørgsmål om ressourcer, hvilken energi man vælger, udover at den skal være ren, stabil og billig. Der er ikke ressourcer til at dække verden med vindmøller og solceller, og begge optager store arealer og bruger megen arbejdskraft.

 

Derfor er atomkraft bedre, da den kun kræver en brøkdel af ressourcer, plads og arbejdskraft og kan holde i 60-80 år mod vindmøller og solceller, der skal udskiftes 3-4 gange så tit.

 

Atomkraft vil også blive billig, når Copenhagen Atomics og Seaborg Technologies fra 2028 vil kunne producere minireaktorer på samlebånd med 1-100 pr. dag.

 

Vind og sol kræver backup, der er 68% af vedvarende energi, og årligt brændes ca. 200 mio. tons træ/biomasse af på globalt plan, hvilket er med til at rydde verdens skove.

 

Desuden brændes halm i kraftværker, hvor et værk kan brænde 1200 halmballer pr. dag. Halm kunne anvendes til foder til husdyr og blandet med gylle og kokasser gøde jorden. Halm indeholder calcium, mangan, zink, fosfor, kalium, magnesium o.a. og danner med kviste og blade humus/muldjord, som vedligeholdes af orme, insekter, svampe og bakterier. Fjernes halm, grene og kviste, reduceres jordens indhold af organisk materiale, og hvis jorden er gold, kan den ikke dyrkes uden tilsætning af gødning.

 

Den globale opvarmning rammer alle mennesker på jorden. Rige lande står for den største CO2 udledning, og fattige lande bidrager med overbefolkning.

 

Menneskepligterne, artikel 18: Familie­planlægning er ethvert pars ansvar. Det er forældrenes ansvar kun at få børn, de selv kan tage vare på. Man var forarget over Kinas forsøg med 1 barns reglen, der var med til at afskaffe sult og nød i Kina fra 1980, men hvis det ikke var sket, ville Kina være totalt overbefolket i dag. Der er nedgang i den globale befolkningstilvækst, men vi er stadig for mange til, at jorden er bæredygtig.

 

Ændring af levevis betyder også en ændret kost, og vi har alle godt af mere frugt og grønt. I vort dygtige landbrugsland skyder man en del af skylden for vor store CO2 udledning på køerne, der – udover at levere mælk og kød, gylle til biogas og gødning til jorden – prutter og udleder metan. Ved at ændre foderets indhold kan det dog formindskes med 10% eller mere. Vi mennesker udleder også metan med vore prutter men dog kun 1-1000 i forhold til køer. I Folketingssalen stiger metanen til loftet, mens nogle politikere med et pennestrøg måske fjerner køerne i Danmark ligesom minkene!

 

Et større problem er i arktiske egne, når permafrosten smelter og store mængder metan frigives, så det er nødvendigt at stoppe den globale opvarmning, men uden atomkraft kan det ikke lade sig gøre.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…