Nu er Putin eftersøgt for krigsforbrydelser – international domstol har i dag udstedt arrestordre mod den russiske præsident

Præsident Putin ankommer til militærparaden på Den Røde plads i Moskva (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Den russiske præsident Vladimir Putin kan ikke længere rejse frit omkring i verden.

 

Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag, har i dag udstedt en arrestordre mod både den russiske præsident og hans højre hånd, Maria Lvova-Belovea.

 

Det skriver ICC i en pressemeddelelse, der indledes således:

 

”I dag har forundersøgelseskammeret udstedt arrestordrer i forhold til følgende to personer:

 

Vladimir Putin, præsident for Den Russiske Føderation

 

Maria Lvova-Belova, kommissær for børns rettigheder i præsidenten for Den Russiske Føderations kontor.”

 

Deportation af ukrainske børn fra de besatte områder

Udstedelsen af arrestordren mod Putin og hans højre hånd bygger på en række beviser om Putins involvering i tyveri af ukrainske, lyder det fra domstolens anklager i sagen, Karim A. A. Khan:

 

”På grundlag af beviser indsamlet og analyseret af mit kontor i henhold til dets uafhængige undersøgelser, har forundersøgelseskammeret bekræftet, at der er rimelig grund til at tro, at præsident Putin og fru Lvova-Belova bærer det strafferetlige ansvar for den ulovlige deportation og overførsel af ukrainere børn fra besatte områder i Ukraine til Den Russiske Føderation.”

 

Kan identificere flere hundrede børn

Han fortæller, at hans kontor kan identificere hundredvis af børn, der er tager fra ukrainske børnehjem og transporteret til Rusland.

 

”Mange af disse børn, hævder vi, er siden blevet adopteret i Den Russiske Føderation,” forklarer Khan og fortsætter:

 

”Loven blev ændret i Den Russiske Føderation gennem præsidentielle dekreter udstedt af præsident Putin for at fremskynde overdragelsen af russisk statsborgerskab, hvilket gjorde det lettere for dem at blive adopteret af russiske familier.”

 

Og anklager Karim Khan er ikke i tvivl om formålet:

 

”Vi hævder, at disse handlinger blandt andet viser en hensigt om permanent at fjerne disse børn fra deres eget land. På tidspunktet for disse deportationer var de ukrainske børn beskyttede personer i henhold til den fjerde Genève-konvention,” understreger Khan.

 

Blev stjålet i forbindelse med militære operationer

Bortførelsen af de ukrainske børn er ifølge anklageren sket i forbindelse med de russiske militære styrkers angreb mod Ukraine

 

”Den menneskelige virkning af disse forbrydelser blev også gjort klart under mit seneste besøg i Ukraine. Mens jeg var der, besøgte jeg et af de plejehjem, som børn angiveligt blev taget fra, tæt på konfliktens nuværende frontlinjer,” fortæller Khan og fortsætter:

 

”Beretningerne om dem, der havde passet disse børn, og deres frygt for, hvad der var blevet af dem, understreger det presserende behov for handling.”

 

Børn er ikke krigsbytte og Ukraine er et gerningssted

I september sidste år talte Karim Khan til FN’s Sikkerhedsråd og han understregede dengang, at efterforskningen af påstået ulovlig bortførelse af børn fra Ukraine var en af prioriteterne for hans arbejde.

 

”Vi skal sikre, at de ansvarlige for påståede forbrydelser holdes ansvarlige, og at børn returneres til deres familier og lokalsamfund. Som jeg sagde dengang, kan vi ikke tillade, at børn behandles, som om de var krigsbytte,” lyder det fra Krigsforbryderdomstolens anklager, som fortsætter:

 

”Siden jeg tiltrådte min stilling som anklager, har jeg understreget, at loven skal give husly til de mest udsatte i frontlinjen, og at vi også skal sætte børns oplevelser i konflikten i centrum for vores arbejde.”

 

Men der er også mange andre store udfordringer, understreger anklager Karim Khan:

 

”Ukraine et gerningssted, der omfatter en kompleks og bred vifte af påståede internationale forbrydelser. Vi vil ikke tøve med at indsende yderligere ansøgninger om arrestordrer, når beviserne kræver, at vi gør det.”

 

Den Internationale Straffedomstol

På grund af manglen på en fast krigsforbryderdomstol blev det internationale samfund i 1997 enige om at oprette Den Internationale Straffedomstol, (International Criminal Court, ICC) som trådte i kraft i 2002.

 

Domstolen er oprettet som en FN-traktat og tiltrådt af 124 lande, blandt dem Danmark, som er forpligtede til blandt andet at arrestere og udlevere efterlyste personer.

 

Rusland er sammen med blandt andre Kina et af de lande, som ikke har ratificeret traktaten.

 

Domstolens formål er at straffe de ansvarlige for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i de tilfælde, hvor det på grund af staternes manglende evne eller vilje er umuligt at føre retssag ved en national domstol.

 

Midlertidige krigsforbryderdomstole

Forud for oprettelsen af ICC havde der været to midlertidige krigsforbryderdomstole.

 

Den første var ”Den Internationale Krigsforbryderdomstol for det Tidligere Jugoslavien (ICTY). Den blev i 1993 oprettet af FN’s Sikkerhedsråd med det formål at behandle krigsforbrydelser begået perioden 1991 – 1995.

 

Den anden var Den Internationale krigsforbryderdomstol for Rwanda (ICTR). Den blev i 1995 oprettet af FN’s Sikkerhedsråd som følge af drabet på omkring 800.000 tutsier i under borgerkrigen i 1994.

 

Begge domstole har færdiggjort deres arbejde og er nu nedlagt.

 

Et nyt og stort arbejde venter forude

Men nu venter der så til gengæld forude et stort arbejde for anklagemyndigheden ved Den Internationale Straffedomstol med at dokumentere uhyrligheder i Ukraine samt efterlyse og dømme de ansvarlige.

 

Og man er startet med Putin, men chancerne for at få ham lagt i håndjern er desværre nok små.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.icc-cpi.int/

 

https://folkedrab.dk/hvad-er-folkedrab/folkedrab-internationale-domstole

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…