Om ny bog af Morten Uhrskov: Nationalkonservativ renæssance – realistisk mulighed eller ønsketænkning? 

Getting your Trinity Audio player ready...

Udviklingen i Danmark er på mange områder kommet på afveje. I en ny bog giver Morten Uhrskov Jensen sit bud på, hvordan vi retter op på miseren. 

 

Morten Uhrskov Jensen: NATIONALKONSERVATIV RENÆSSANCE – at genfinde den rette vej. Hæftet med flapper. Peter La Cours Forlag. 98 sider. Vejl. pris 174,95 kr.  Udkommet d. 1. oktober 2023. 

*** tre stjerner ud af seks   

  

I forordet til sin nye bog ”Nationalkonservativ renæssance” gør historiker Morten Uhrskov Jensen rede for sit ærinde.
Efter 20 års overvejelser over, hvor Danmark som land og folk er på vej hen, konstaterer han, at Danmark og størstedelen af den vestlige kultur arbejder ihærdigt på at opløse sig selv, ikke mindst ved at stå åben over for hele verden. Masseindvandringen af først og fremmest muslimer er et kæmpe problem, fordi mange af disse mennesker ikke har noget ønske om at lade sig assimilere. 

 

Det er forfatteren magtpåliggende at slå fast, at hans bog er et opbyggeligt værk, der inden for centrale områder som familien, undervisning, historien og udlændingepolitik anviser veje til, hvordan Danmark og danskerne kan komme på rette kurs igen. Og ikke kun Danmark. For de problemer, vi står overfor herhjemme, er større end som så. Der er tale om et anliggende, som vi i Danmark har til fælles med de øvrige europæere og vesterlændinge. 

 

Komposition
Bogen består ud over forordet af 10 kapitler, hvis overskrifter angiver temaerne:   

  1. Familien. 
  2. Undervisning
  3. Historien
  4. Kirken
  5. Kultur 
  6. Markedet
  7. Straffepleje 
  8. Eliter og demokrati 
  9. Udlændingepolitik
  10. Danmark i morgen 

 

Citatmosaik
Nationalkonservativ renæssance” kan genrebestemmes som en debatbog. Da jeg på en række punkter er helt enig med forfatteren – ikke underligt, vi er begge medlemmer af Dansk Samling! – er citatmosaikken delt op i to: 1) Hvor jeg er enig, 2) Hvor jeg er uenig, fulgt op af kommentarer. 

 

Del 1.  

”Vi har ladet samfundets vigtigste byggesten, kernefamilien, kuldsejle (…) bildes ind, at kernefamilien højst er på linje med en hel masse andre familietyper.” (s. 7) 

 

”Kernefamilien er alle andre familietyper overlegen (…)” (s. 10) 

 

”Danmarkshistorien er i dag en lukket bog for det store flertal af danske elever (…)”  (s. 8) 

 

”(…) en ret stor erkendelse af, at det ikke er godt for helt små børn af blive passet af fremmede.” (s. 15) 

 

(…) en skilsmisse er aldrig den bedste løsning.” (s. 15) 

 

”Individets krav om selvrealisering har for længst trumfet tanken om trofasthed mellem mand og kvinde.” (s. 17) 

 

”(…) hvorvidt homoseksuelle / transseksuelle skal have lov til at adoptere.
Mit svar er ubetinget nej af tre grunde.” (s. 19) 

 

”Ikke læring, men indlæring, fordi der er en lærer, der er en autoritet i kraft af sin viden, og en elev, der skal have et fagligt stof indlært (…)” (s. 23) 

 

”Det var dog først med folkeskoleloven af 1975, at det gik galt for alvor (…) fokus på kunstig lighed fremfor faglighed (…)” (s. 34) 

 

”Der er noget besynderligt ved, at vi aldrig har været rigere og på samme tid ikke nogensinde tidligere har tilladt opførelsen af øjebæer i et så monstrøst antal, som tilfældet er.” (s. 55) 

 

”(…) frihandel og dermed fri konkurrence er et langt mere egnet middel til at skabe velstand (…)” (s. 62) 

 

”Som med alle de andre politikforslag i denne bog haster det med at komme væk fra en forskruet venstreorienteret tænkning, der helt igennem har misforstået, hvad mennesket er for en størrelse. Mennesket er ikke rent miljø, en blank tavle (…)” (s. 73) 

 

”Groft sagt handler adgang til den dagsordenssættende elite om tre ting, nemlig en høj IQ, meget høj arbejdsomhed og (…) vilje til magt.” (s. 76) 

 

Del 2.

”(…) Churchill. Strålende enkeltindivider, der hævede sig op over mængden samtidig med, at de havde det fælles bedste in mente.” (s. 15 min fremhævelse – LN)

 

Kommentar: Til denne glorificering af en af verdens store krigsforbrydere, er der, hvis alle kilderne holder, kun at sige hm (scroll ned i linket).  

 

”(…) ikke skyggen af tvivl om, at homoseksuelle ikke selv vælger deres alternative seksualitet. (s. 50)  

 

Kommentar i form af et citat fra Weekendavisen 27.09.19 – fra Science, 29. august New York Times:  

”Seksuel stridsmark
Der findes ikke et specifikt gen for homoseksualitet. Det er derimod et kompliceret samspil af genetiske variationer, men især opvækst og miljø, der afgør ens seksuelle præferencer. Sådan lød konklusionen på det hidtil største studie på området, som udkom i tidsskriftet Science for godt en måned siden.”

”(…) og en stribe ting, der skal sikre, at de europæiske lande og i sidste ende NATO rent faktisk kan forsvare sig selv.” (66) 

Kommentar: Det er muligt, at NATO engang var en forsvarspagt. I dag er den det modsatte. Jf. fx her og  her og her

”(…) må vi medgive, at det danske demokrati er et af de absolut mere vellykkede, selv i vor tid med EU og masseindvandringen fra især Mellemøsten og Afrika som de alt overskyggende problemer.” (s. 74). 

 

Kommentar: Lever vi reelt i et demokrati eller snarere i en illusion om et demokrati? Jf. fx her og her og her

 

Naturligvis sker der med mellemrum begivenheder, der er uden for eliternes kontrol, f.eks. 11. september (…)” (s. 78) 

 

Kommentar: Enhver, der følger med uden for de statsstøttede hovedstrømsmedier, ved i dag, at 9/11 var et insider-job, der involverede diverse efterretningstjenester.  Og som i allerhøjeste grad var et elite-projekt. Jf. fx her og her og her

 

Vurdering
Min vurdering af Nationalkonservativ renæssance” er dels fremgået af antal stjerner, dels af (kommentarerne i) citatmosaikken og skal uddybes en kende.  

 

Jeg vil til min dødsdag være taknemmelig for, at Morten Uhrskov har bidraget med de to bøger ”Et delt folk” (2008) og ”Indvandringens pris – på vej mod et fattigere Danmark” (2012). Endvidere har det været en udsøgt fornøjelse at læse de mange velformulerede blogindlæg, han berigede Jyllands-Postens læsere med, før han som alle andre fritænkere på avisen blev afskediget.  

 

I sin seneste bog når forfatteren imidlertid ikke langt nok. De seneste 3½ års Great Reset – der har været i gang i årtier, men for alvor kom til en bredere offentligheds kendskab via de alternative medier i forlængelse af corona-lockdown i marts 2020 – er slet ikke inde på skiven. Han bevæger sig på overfladen i en tilsyneladende overbevisning om, at demokratiet og vores institutioner stadig virker så nogen lunde, og underviser sine elever i magtens tredeling. 

 

Det til trods for, at der kan dynges eksempel på eksempel, der viser, at ledende  politikere og magthavere generelt har problemer med sandheden – ingen nævnt, ingen glemt – at magtens tredeling er en illusion, at retsstaten eroderer  (jf. de mange domme til islamkritikere), og at den såkaldt frie presse er en fiktion (jf. her og her og her) befolket med presstitutes og nyttige idioter.
Den frie vestlige presse har vist sig at være et gennemført propagandaprojekt i forhold til dækningen af store temaer som klima, indvandring, islam(isering), corona, ’vaccinationer’ (de nødgodkendte, eksperimentelle injektioner), stedfortræderkrigen i Ukraine – og nu venter vi spændt på, hvordan Hamas-angrebet vil blive turneret. 

 

I parentes bemærket vil det her ikke lykkes for magthaverne at fastholde ét sort-hvidt narrativ, fordi det store flertal af journalister er venstreorienterede og derfor sympatiserer – ikke med terrororganisationen Hamas, men med den palæstinensiske befolkning, som Israel pt praktiserer etnisk udrensning på. 

 

Morten Uhrskov Jensen runder sit skrift af med følgende ord: 

”Kun ringe informerede personer eller dem med ondt i sinde vil påstå, at det danske folk ikke er herre over sin egen skæbne.” (s. 97) 

 

Jeg vil nødigt høre til i de to nævnte kategorier, men jeg sidder tilbage med et stort spørgsmålstegn i forhold til, hvad jeg som en del af det danske folk efterhånden egentligt er herre over? 

 

Indvandringen fortsætter lystigt – uafhængigt af vælgerløfter. 

 

Danmark er heller ikke mere et frit samfund i forlængelse af de drakoniske corona-restriktioner, påtvungne upålidelige pcr-tests og nødgodkendte, eksperimentelle injektioner for ikke at tale om P-bøder og fartbøder, fordi man har parkeret ½ meter for tæt på et hjørne, kørt 55 km, hvor man må køre 50, og overtrådt en P-tid med 5 minutter. 

 

Danmark er gennemreguleret fra kælder til loft. Vi bliver presset til digitale løsninger, senest MitId, som det er tæt på umuligt at komme udenom. I dag har vi en overvågningsstat, en barnepigestat, der ikke lader os i fred fra vugge til krukke. 

 

Morten Uhrskov er helt på det rene med, at hr. og fru Hansen har meget lidt at bestemme. At det er eliterne, der har magten og tager de store beslutninger. 
Problemet med hans sympatiske ønske(tænkning) om at give nationalkonservatismen en renæssance og genfinde den rette vej er, at så længe han ikke for alvor får adresseret de reelle magthavere / dukkeførere og institutioner / organisationer i den globalistiske elite (jf. fx her og her og her og  her) – så efterlades både forfatter og læsere i illusionen om, at vi via vores politikere kan rette op på den aktuelle misere.  

 

Frem for at gribe dagen og handle selv. 

Køb her

Faktaboks 

Morten Uhrskov Jensen (født 1964), cand.mag. i historie & samfundsfag, lektor ved Herlufsholm Kostskole. 

Forfatter til to kritiske debatbøger om indvandringen til henholdsvis Danmark og Vesten: ”Et delt folk” (2008) og ”Indvandringens pris – på vej mod et fattigere Danmark” (2012). 

Blogger på Jyllands-Posten 2009-2022 og forfatter til en lang række kronikker og artikler til dagspressen.  

Formand for Dansk Samling. 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…