Højesteret har talt: Sagen mod Claus Hjort Frederiksen er politisk og sagen mod Lars Findsen skal føres for delvist åbne døre

Getting your Trinity Audio player ready...

To pinlige nederlag for statsminister Mette Frederiksen (S) og Anklagemyndigheden.

 

Sagen mod Claus Hjort Frederiksen bunder ikke i, at han har videregivet fortrolige oplysninger af betydning for statens sikkerhed og dermed skulle have gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens paragraf 109 med en straframme på 12 år.

 

Den er rent politisk, har Højesteret i en kendelse fastslået i dag, og den skal føres for åbne døre ved et nævningeting.

 

Ligeledes skal sagen mod den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, der også er tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 109, føres for dog delvis åbne døre.

 

Hjort Frederiksen: Et fremtrædende medlem af oppositionen

Med henvisning til retsplejeloven anfører Højesteret, at anvendelsen af nævninge i politiske sager har til formål at sikre den politiske ytringsfrihed og dermed undgå, at retssystemet bruges politisk.

 

I den forbindelse vurderer Højesteret således, at sagen mod Claus Hjort Frederiksen er politisk og anfører blandt andet, at:

 

”T (Claus Hjort Frederiksen – red.) er tidligere forsvarsminister og var medlem af Folketinget og et frem­trædende medlem af oppositionen, da han i forbindelse med interviews fremkom med de udta­lelser, som sagen angår.”

 

Videre skriver Højesteret i sin kendelse, at:

 

”Udtalelserne blev fremsat offentligt bl.a. som et led i en kritik af den daværende regerings håndtering af Tilsynet med Efterretningstjenesternes undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste,” og videre hedder det:

 

”Hans udtalelser og kritik var til dels baseret på hans virke og erfaringer som forsvarsminister, og tiltalen angår oplysninger, som han har fået indsigt i som forsvarsminister og medlem af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne.”

 

Og herefter konkluderer Højesteret, at:

 

”Højesteret fandt på den baggrund, at overtrædelserne må anses for politiske lovover­trædelser i retsplejelovens forstand. Højesteret tog derfor T’s påstand om, at straffesagen behandles under medvirken af nævninger, til følge.”

 

Højesteret har dermed underkendt Københavns Byrets og Vestre Landsrets afgørelse om, at sagen mod Claus Hjort Frederiksen ikke var politisk.

 

Lars Findsen – ikke nødvendigt med helt lukkede døre

I sagen mod den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) havde Anklagemyndigheden krævet lukkede døre og fået medhold i både Københavns Byret og Vestre Landsret.

 

Kravet var blevet fremsat med henvisning til statens forhold til fremmede magter.

 

Højesteret skulle her tage stilling til, om hensynet til statens forhold til fremmede magter kunne begrunde en dørlukning.

 

Indledningsvis fastslår Højesteret, at straffesagen mod T (Lars Findsen – red.) har betydelig offentlig interesse, og at kravene om lukkede døre, skal ses i det lys.

 

Straffesagen angår videregivelse af oplysninger om et samarbejde mellem Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og den amerikanske efterretningstjeneste NSA om aflytning af datatrafikkabler.

Her lægger Højesteret til grund, at:

 

”… kabelsamarbejdets eksistens på nuværende tidspunkt må anses for offentligt kendt. Højesteret fandt, at de hensyn, som ligger bag ønsket om at undgå at bekræfte kabelsamarbejdets eksistens, ikke gør det nødvendigt, at dørene lukkes under hovedforhandlingen, når de afvejes over for de hensyn, der taler for offentlighed.”

 

Lukkede døre – kun når helt særlige forhold belyses

 

Højesteret fandt dog, at der kunne være oplysninger om kabelsamarbejdet, som ikke er offentligt kendt, og at der af samme grund kunne være grundlag for at lukke dørene under dele af hovedforhandlingen, hvis de hensyn vejer tungere end de hensyn, der taler for offentlighed.

Højesteret afgjorde således, at:

 

”… anklageskriftet mod T kan oplæses for åbne døre under hovedforhandlingen, ligesom visse dele af bevisførelsen kan foregå for åbne døre, men at der vil kunne være grundlag for at lukke dørene under dele af hovedforhandlingen, i det omfang bevisførelsen angår mere detaljerede oplysninger om kabelsamarbejdet eller oplysninger om eventuelle skadevirkninger af T’s udtalelser,” skriver Højesteret og fortsætter:

 

”Højesteret ændrede herefter landsrettens kendelse således, at dørene kun kan lukkes under dele af hovedforhandlingen.”

 

 

Hos anklagemyndigheden river man sig nu i håret

Efter at Højesteret den 12. oktober afgjorde, at Lars Findsen havde krav på at få sit anklageskrift udleveret, fik Anklagemyndigheden kolde fødder.

 

Således meddelte statsadvokaten i Viborg, Jakob Berger Nielsen, den 19. oktober, at anklagemyndigheden ville ansøge om at få sagerne udsat.

 

For Lars Findsens vedkommende til den 28. november i stedet for den 30. oktober, hvor sagen var planlagt til at starte.

 

Sagen mod Claus Hjort Frederiksen skulle have været startet den 7. november. Den anmodede Anklagemyndigheden om at få udsat til den 30. november.

 

I en kommentar til dagens afgørelser i Højesteret skriver statsadvokat Jacob Berger Nielsen til TV 2, at:

 

”Højesteret har både i sagen mod Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen fundet, at dørene kun kan lukkes under dele af hovedforhandlingen. Nu vil anklagemyndigheden på baggrund af dagens afgørelser og Højesterets kendelser fra 12. oktober vurdere, hvilken betydning de får for sagernes videre forløb.”

 

Formentlig frygter man at blive totalt til grin, hvis offentligheden får kendskab til anklagernes indhold og seriøsitet i en sag, der kan give op til 12 års fængsel.

 

Kilder til denne artikel:

https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2023/10/straffesag-skulle-behandles-som-naevningesag/

 

https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2023/10/kun-mulighed-for-delvis-doerlukning/

 

https://denkorteavis.dk/2023/et-slag-i-ansigtet-paa-anklagemyndigheden-hoejesteret-har-afgjort-at-lars-findsen-har-krav-paa-at-faa-sit-anklageskrift-udlevet/

 

https://denkorteavis.dk/2023/361617/

 

https://anklagemyndigheden.dk/da/anklagemyndigheden-anmoder-om-udsaettelse-af-sagerne-mod-lars-findsen-og-claus-hjort-frederiksen

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…