Masseindvandringen til Sverige giver dybt skræmmende udslag: Mafiakultur spreder sig hastigt

Rådhuset i den indvandrertætte kommune Södertälje

I Sverige får indvandrere hvert år udbetalt enorme beløb i sociale ydelser som kontanthjælp, boligsikring og børnepenge. Meget mere end de bidrager med i skat.

 

De lever højt på velfærdssamfundet, fordi myndighederne er så naive. Problemet kendes i høj grad også fra Danmark og andre europæiske lande. Men det svenske samfund er særlig hårdt ramt på grund af den fuldstændig uansvarlige, politisk korrekte masseindvandring til landet.

 

Oveni de tårnhøje lovlige offentlige foregår der i Sverige massive ‘fejludbetalinger’. Det fine ord dækker over, at der bliver snydt med sociale ydelser og dagpenge, så vandet driver. Sverige er et rent slaraffenland for social svindel – med indvandrermiljøer i en særdeles aktiv rolle.

 

I Sverige bliver statskassen malket så eftertrykkeligt, at der nu er nedsat en særlig kontrolenhed, der har det formål at komme socialt snyd til livs.

 

Denne udbetalingsmyndighed skal forebygge og opdage forkerte udbetalinger fra velfærdssystemerne, hedder det.

 

Men det kan kun lade sig gøre, hvis oplysninger fra forskellige myndigheder samkøres – skat, social, bolig, arbejdsmarked.

 

Den ny enhed kan kun være effektiv, hvis den kan hente pålidelige oplysninger hos andre myndigheder som for eksempel Arbejdsformidlingen.

 

Og her kommer så det helt store problem.

 

Det var den tidligere socialdemokratiske regering som oprettede den ny kontrolenhed og besluttede, at den skulle ligge i Södertälje.

 

Indvandrertætte Södertälje

De fleste danskere vil næppe hæfte sig meget ved, at den nye kontrolenhed skal ligge netop i Södertälje. Men for nogenlunde velinformerede svenskere lå der et skræmmende signal i denne placering af kontrolenheden.

 

 

Södertälje ligger udenfor Stockholm, og den er en af de mest indvandrertætte kommuner i Sverige.

 

Södertälje er en by, der er berygtet for magtfulde kriminelle indvandrerbander, som er involveret i omfattende social svindel og har betydelig magt i lokalområdet – herunder i forhold til myndighederne.

 

Den by er et alt andet end betryggende hjemsted for en instans, der skal sikre, at alt går ordentligt til med udbetaling af offentlige ydelser.

 

Det var ikke bare en skandale, det var en farce, at man ville placere den pågældende kontrolenhed netop dér.

 

Og derfor besluttede den borgerlige regering at omgøre den oprindelige beslutning. De flyttede kontrolenheden til en helt anden kommune.

 

Et fuldstændig mærkværdigt sagsforløb. Men i dagens  Sverige foregår der mærkelige ting. Det svenske samfund bliver i stigende grad præget af kræfter, der bruger landets love på deres helt egen måde.

 

Myndighederne i den indvandrertætte kommune er simpelthen pilrådne, må man forstå på svenske iagttagere.

 

Myndigheder som Arbejdsformidlingen i Södertälje er infiltreret af folk, der snyder og svindler med de offentlige ydelser.

 

Denne infiltrering betyder, at de, der er ved at blive afsløret, kan blive advaret af ansatte i kommunen.

 

Dermed bliver en kontrol virkningsløs.

 

Den ny kontrolenhed er netop afhængig af, at den kan få pålidelige informationer fra andre myndigheder.

 

Og det kan man ikke, hvis kontrolenheden ligger i en kommune, der er præget af infiltrering.

 

Sådan bliver en forklaring fra arbejdsmarkeds- og integrationsminister Johan Pehrson forstået.

 

Ifølge kilder, som Dagens Nyheter har talt med, blev der tidligt givet en advarsel om problemerne ved at placere kontrolenheden i Södertälje.

 

– Der er en betydelig risiko for infiltration, og for at kriminelle forsøger at lægge pres på medarbejderne. At placere så følsom en myndighed i en by med netop de problemer er at skyde sig selv i foden, siger en kilde til avisen.

 

I en hemmeligstemplet notat fra politiet oplyses det, at det såkaldte Södertälje-netværk allerede har infiltreret Arbejdsformidlingen og Socialtilsynet i kommunen.

 

Politiet advarede desuden om risikoen for, at ansatte ved myndigheden kunne blive konfronteret med kriminelle, når de var på vej til og fra arbejde.

 

Regeringen siger det også ligeud

– Det er vigtigt, at Arbejdsformidlingen kan videregive rigtige oplysninger, der gør det muligt for kontrolenheden at afslører forkerte udbetalinger. Myndighedernes samarbejde er centralt for at imødegå og finde fejlbetalinger. Snyd og fordelskriminalitet skal væk, siger arbejdsmarkeds- og integrationsminister Johan Pehrson.

 

Finansminister Elisabeth Svantesson fra Moderaterne er endnu mere direkte i sin kritik.

 

– Jeg synes, det var meget tankeløst af den tidligere regering,  at den overhovedet fik den idé at placere så vigtig en myndighed i Södertälje, når vi fra Kommunalbestyrelsen selv ved, at netop den kommune har meget store problemer med forsøg på infiltration, økonomisk kriminalitet og andet, siger hun til DN.

 

Klan-kulturen gør integration næsten umulig

De ikke-vestlige indvandrere kommer som regel fra en muslimsk klan-kultur.

 

I en klan-kultur er der groft sagt ikke noget velfærdssamfund. Den enkelte er helt afhængig af sin familie eller klan.

 

Her får man hjælp og støtte. Til gengæld skal man underkaste sig klanens og islams regler om adfærd. Regler der generelt er ekstremt undertrykkende i forhold til det enkelte individ – ikke mindst kvinderne.

 

Det er kulturen fra disse islam- og klan-styrede samfund, som mange indvandrere har med sig til Sverige og andre vestlige lande.

 

Denne kultur er så stærk, at indvandrerne lever videre i lukkede parallelsamfund efter egne strenge regler for adfærd.

 

Det betyder, at man hjælper sin familie og klan fremfor at tænke på samfundet – for eksempel ved at udlevere oplysninger. Og de, der ikke gør det, kan blive straffet meget hårdt.

 

Det er det man nu oplever i Södertälje og mange andre steder.

 

Ifølge DN’s kilde var der en bekymring for, at folk, der besøger samme bedesteder, tilhører samme foreninger eller er i familie, hjælper hinanden frem for at have samfundets bedste for øje, skriver samnytt.se.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…