Mette Frederiksen tager bladet fra munden: Den grove bandekriminalitet hænger sammen med udlændingepolitikken

Statsministeriet præsenterer ny bandepakke (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Der var engang.

 

”Vi har været et af de lande i verden med den laveste kriminalitet, og derfor havde vi ikke behov for at straffe ret hårdt. Det har ændret sig, desværre. Det hænger ulykkeligvis sammen med udlændingepolitikken.”

 

Sådan lød det tirsdag fra statsminister Mette Frederiksen (S), da regeringen under et pressemøde på Københavns Politigård præsenterede sin nye bandepakke.

 

Og hun sendte ved fremlæggelsen en klar udmelding til bandemedlemmernes familier: Voldsspiralen skal stoppes, og familierne har et ansvar for at hjælpe til.

 

”I må og skal mere. I skal faktisk gøre alt, hvad I kan, for at stoppe denne voldsspiral,” sagde Mette Frederiksen i en direkte besked til familier med indvandrerbaggrund og fortsatte:

 

”Dette var ikke grunden til, at I i sin tid kom til Danmark. Vi risikerer, at det her ødelægger store dele af vores samfund, og det har familierne et ansvar for at få stoppet.”

 

”Vi skal ikke have svenske tilstande” tilføjede justitsminister Peter Hummelgaard (S).

 

I Sverige er indvandrerbandernes vold ved at komme helt ud af kontrol med bombesprængninger og skuddræbte.

 

Indvandrerbander breder sig

Bander er kodeordet for indvandrerbander, mens rockere traditionelt har været danskere.

 

Men den seneste udvikling for eksempel på Christiania viser, at voldelige indvandrere breder sig.

 

Således er den voldelige indvandrerbande NNV nu ved at blive en del af Hells Angles.

 

Den eksisterende bandekrig er således efter alt at dømme præget af voldelige indvandrere på begge sider.

 

I lighed med tidligere episoder, hvor indbyrdes krige med skyderier mellem indvandrerbander har bragt sagesløse menneskers liv i fare.

 

Nye og gamle initiativer

Den bandepakke, som Mette Frederiksen præsenterede er den fjerde i rækken, efter at den første bandepakke så dagens lys i 2009.

 

Mange af de 39 tiltag er gengangere, men der er dog væsentlige forskelle, som hænger sammen med indvandrerbandernes voksende magt.

 

Bandepakke nummer fire har i langt højere grad end de tidligere fokus på banderne og deres rekruttering af børn og unge.

 

Ligeledes bliver der nu lagt afgørende vægt på bekæmpelse af bandernes og rockernes økonomiske kriminalitet med hvidvask af blandt andet narkopenge.

 

Desuden er de hårde straffe en reaktion på den omsiggribende voldelige indvandrerkriminalitet.

 

Regeringens udspil skal ifølge justitsminister Peter Hummelgaard (S) ses som del af en fremtidig retsreform, hvor der skal sættes hårdere ind mod personfarlig og økonomisk kriminalitet.

 

Vil sætte ind mod bandernes fødekæde

Blandt de 39 tiltag er flere, der er rettet mod bandernes fødekæde. Altså bandernes hvervning af børn og helt unge.

 

Således handler første punkt i den nye bandepakke om unge på kanten af bandekriminalitet. Her skal der sættes ind på seks områder.

 

Blandt andet med en ny bestemmelse i straffeloven, der målrettet kriminaliserer og straffer dem, der lokker børn unge ind i bandemiljøet.

 

Østjyllands Politi siger således, at de har kendskab til, at banderne rekrutterer børn helt ned til 10 år.

 

Ligeledes skal der oprettes kommunale lommepengejobs med det formål at vise børn og unge, at der er en anden måde at tjene penge på end ved at deltage i bandeaktiviteter.

 

Regeringen regner med, at der årligt vil være omkring 800 børn og unge, som på denne måde vil få tilbudt et kommunalt lommepengejob.

 

Tal fra Justitsministeriet viser, at næsten halvdelen eller 46 procent af de registrerede bandemedlemmer i 2022 var under 25 år gamle, medens den tilsvarende aldersgruppe hos rockerne var på 11 procent.

 

En tidligere undersøgelse foretaget af Justitsministeriet viser ligeledes, at 26 procent eller hver fjerde af de registrerede bandemedlemmer har en bror der også er eller har været medlem af en bande.

 

Blandt de registrerede rockere drejer det sig om otte procent.

 

En styrket indsats mod bandernes og rockernes hvidvask

Det har ofte vakt forundring, at myndighederne ikke sætter hårdere ind mod bandernes og rockernes hvidvask af kriminelle penge ved i langt højere grad at benytte den såkaldte Al Capone metoden.

 

I øjeblikket eksisterer der et samarbejde mellem politiet og kommunerne samt skattevæsenet om at bekæmpe økonomisk kriminalitet, men det har ikke i tilstrækkelig grad haft den ønskede effekt, erkender Rigspolitiet.

 

Som noget nyt vil dette samarbejde nu dels blive ændret og dels stærkt udvidet til også at omfatte en lang række andre myndigheder.

 

Der skal således etableres et fast, operativt samarbejde under ledelse af den særlige politistyrke i National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, og med deltagelse af blandt andet Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet.

 

Ligeledes skal der oprettes en national, tværfaglig efterforskningsgruppe med deltagelse af politiet, Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen, der målrettet og især med fokus på bandemiljøet skal efterforske sager om organiseret skatte- og momssvig.

 

Og det er ikke småpenge, vi taler om med det muslimske hawala-netværk som en af de store aktører på området hvidvask.

 

I en rapport fra Hvidvaskesekretariatet anslås det, at der i Danmark årligt hvidvaskes for omkring 68 milliarder kroner, og hvoraf hovedparteb stammer fra narkokriminaliet.

 

En væsentlig del af disse mange milliarder går gennem det ulovlige hawala-netværk, fremgik det i april i år af DR-programmet Pengejægerne.

 

Udvidet brug af civilagenter og strengere straffe

De øvrige tiltag i den nye bandepakke omfatter blandt andet en udvidelse af politiets muligheder for at anvende civile agenter i kampen mod banderne.

 

Ligeledes skal det fremover være lettere for politiet at lukke tilholdssteder for bander og rockere, hvilket i øvrigt lige er sket i tre tilfælde i det storkøbenhavnske område.

 

Desuden skal politiets indsats mod grænseoverskridende bandekriminalitet styrkes.

 

Hvorvidt det vil indebære en effektiv grænsekontrol ved Øresundsbroen, meldes der intet om.

 

Straffen for banderelateret økonomisk kriminalitet vil blive fordoblet, ligesom der også vil ske en skærpelse af straffen for ulovlige knive og besiddelse og opbevaring af ulovlige våben.

 

Son en del af bandepakken skal straffen for ydmygelsesvold også skærpes.

 

Arbejdet med at få udviste bandemedlemmer sendt ud af landet så hurtigt som muligt skal styrkes med oprettelse af en myndighedsgruppe, der:

 

”skal sikre den fornødne fremdrift i udsendelsen af udvisningsdømte bandemedlemmer, således at disse i videst muligt omfang kan udsendes direkte efter endt afsoning.”

 

På finanslovsforslaget for 2024 er der afsat en reserve til bandepakken.

 

Den lyder på 100 millioner kroner i 2024 og 150 millioner kroner årligt fra 2025 til 2027.

 

Om det så endnu engang stort set er spildte penge, vil tiden vise.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/ny-bandepakke-regeringen-vil-stramme-grebet-om-banderne-med-39-nye-tiltag/

 

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2023/09/Trygge-nabolag-i-hele-Danmark-Strammere-greb-om-banderne.pdf

 

https://politi.dk/national-enhed-for-saerlig-kriminalitet/nyhedsliste/ny-rapport-kortlaegger-risici-for-hvidvask-i-danmark/2023/01/12

 

https://www.dr.dk/nyheder/penge/afsloeret-ulovligt-pengenetvaerk-er-udbredt-i-danmark

 

https://www.dr.dk/nyheder/penge/afsloeret-ulovligt-pengenetvaerk-er-udbredt-i-danmark

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…