Landsretten gav Saad Ali to år ekstra bag tremmer oven i byrettens dom på ti år for våben og forsøg på terror

Skærmprint fra video lagt på YouTube af B.T.

Den 11. december 2019 fandt der en våbenhandel sted i indkøbscentret Fields på Amager.

 

Sammen med en ven på 27 år købte den dengang 26-årige Saad Magedy Saad Ali Shahien Saad Ali Shahien to pistoler, to lyddæmpere og 750 patroner.

 

Hvad Saad Ali og hans makker imidlertid ikke vidste var, at sælger var en PET-agent.

 

De blev af samme grund begge anholdt under en politiaktion i det øjeblik, handelen gik igennem.

 

Fra ti års fængsel til tolv års fængsel

Efterfølgende blev Saad Magedy Saad Ali Shahien ved et nævningeting i Københavns Byret den 24. november idømt ti års fængsel for våbenindkøb med henblik på terror.

 

Da han er dansk statsborger, kom udvisning ikke på tale.

 

Den dom ankede han på stedet, og i dag faldt afgørelsen i Østre Landsret.

 

Her lagde landsretten to år oven i byrettens dom og idømte dermed Saad Magedy Saad Ali Shahien i alt tolv års fængsel.

 

Hans 28-årige makker, som havde lånt Saad Ali i alt 7.000 kroner til våbenindkøbene, blev i byretten idømt to år og ni måneders fængsel, da retten ikke fandt det bevist, at han kendte noget til terrorplaner.

 

Desuden fik han en advarsel om udvisning.

 

Imidlertid fandt Østre Landsret det ikke bevist, at den 28-årige vidste, at de penge, som Shahien havde lånt af ham, skulle gå til pistoler og ammunition.

 

Han blev derfor helt frifundet i landsretten, hvor anklagemyndigheden i øvrigt på forhånd opgivet at få ham dømt for terror.

 

Skød sig selv i foden

Med sin hurtige anke af byrettens dom på ti år, havde Saad Ali i realiteten skudt sig selv i foden, da anklagemyndigheden var tilfreds med byrettens afgørelse.

 

”Med køb af våben og ammunition er det alvorlige planer, der indgår i sagen,” lød det dengang i en pressemeddelelse fra senioranklager ved Københavns Politi, Line Steffensen, som fortsatte:

 

”Grundlæggende er jeg tilfreds med dommene og særligt med politiets efterforskning, som førte til, at de to mænds planer mislykkedes.”

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…