Landbrugsstyrelsen: Et eksempel på forfald i den offentlige sektor

 

“Nemt, enkelt og til tiden” – når agil transformation bliver til Ebberød Bank

Landbrugsavisen kan fredag den 24. september 2023 berette om nye problemer i Landbrugsstyrelsen, under Fødevareministeriet.

 

En it-fejl hos Landbrugsstyrelsen har gjort det umuligt i perioden 14. til 19. september at læse de breve, som Landbrugsstyrelsen har sendt i sit it-system, Tast selv. En række landmænd har dermed været afskåret fra at svare og dermed sikre sig rettidig udbetaling af landbrugsstøtten fra EU.

 

Det er langt fra første gang, at Landbrugsstyrelsen skaber problemer for danske landmænd, der er helt og aldeles afhængige af den EU-støtte de har krav på.

 

Landbrugsministeren og Fødevareministeriets departement er tilsyneladende ligeglade med konsekvenserne for dansk landbrug og lader Landbrugsstyrelsen sejle sin egen sø.

 

Det er ikke længe siden, at offentligheden fik et indblik i de bizarre forhold i Landbrugsstyrelsen. Det skete da styrelsen søgte to nye vicedirektører og i jobannoncen præsenterede en styrelse, der syntes mere optaget af smart-i en-fart-management-strømninger end af solid offentlig administration:

 

”Nemt, enkelt og til tiden – vores strategiske fokus

I Landbrugsstyrelsen arbejder vi for at skabe værdi for landbrugserhvervet gennem bæredygtige løsninger, der understøtter miljø og klima i sammenhæng med erhvervets konkurrenceevne, så hele ressourcegrundlaget for at drive landbrug ikke forsvinder. Det gør vi blandt andet gennem tilskudsordninger, hvor vi hvert år udbetaler omkring 9 milliarder kroner til mere end 40.000 landmænd og virksomheder.

 

Vores daglige arbejde gør således en meget direkte forskel for vores kunder. Derfor skal det være nemt at være kunde i styrelsen. Vores regler skal være enkle og forståelige, og vi skal udbetale, kontrollere og afgøre sagerne til tiden. Vores strategi “Nemt, enkelt og til tiden” er derfor også både ambitiøs og vidtrækkende og har stort fokus på at udvikle yderligere digitale løsninger både til gavn for vores kunder og til gavn for vores sagsbehandling og kontrolopgaver.

 

Vi er således midt i en omfattende digital omstilling og har igangsat en stor agil transformation, som betyder, at styrelsens tilskudsordninger fremover vil blive udviklet i agile team med kompetencer fra både IT- og politikudviklingsenheder samt sagsbehandlings- og kontrolenheder på tværs af hele organisationen. Derudover har vi implementeret LEAN i hele organisationen og arbejder løbende med initiativer, der skal sikre et vedvarende fokus på at forstå vores kunders vilkår, samtidig med at vi udbygger vores kompetencer til at kunne bidrage til innovativ politikudvikling, der møder fremtidens udfordringer og muligheder”.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…