Krænkede muslimer bør feje for egen dør – kristne forfølges på alle måder i muslimske lande

Angreb på kristne i en kirke i Egypten (arkiv)
Getting your Trinity Audio player ready...

Af Flemming Jansen

Lad det være sagt straks: Jeg tager kraftigt afstand fra de stupide og primitive afbrændinger af Koranen. – Jeg er imidlertid lige nu i gang med at læse Klaus Wiwels bog ”Den sidste nadver”, der beskriver, hvordan kristne forfølges på alle mulige måder i muslimske lande. Det er forbudt at være i besiddelse af en Bibel, kristne kirker afbrændes, og kristne borgere betragtes og behandles som vantro andenrangs mennesker uden de samme rettigheder som muslimerne.

 

Det undrer mig således, at den side af sagen overhovedet ikke er inde i billedet i forbindelse med den dialog, Danmarks udenrigsminister har med de krænkede muslimer, der truer med bål og brand, hvis den danske regering ikke forbyder koranafbrændinger.

 

Der er vel at mærke tale om nogle få personer, der har fået den aparte idé at provokere på denne måde og ikke noget, det danske samfund som sådan står bag. Det tåler med andre ord ingen sammenligning med de kristenforfølgelser, der finder sted i den åh så krænkede muslimske verden.

I stedet for at lægge sig faldt ned for de muslimske trusler og lade dem dikterer dansk lovgivning burde regeringen svare igen med at kræve kristne mindretal respekteret i de muslimske lande. Faktisk burde den danske befolkning føle sig krænket over, at det ikke sker – i hvert fald er der grund til at spørge udenrigsministeren og regeringen, hvorfor den ikke agerer mere aktivt, når det gælder protester i forhold til de muslimske regimers konsekvente forfølgerser af kristne.

 

Her er der ikke tale om enkeltstående individers primitive provokationer, men om totalitære regimers undertrykkelse af en bestemt befolkningsgruppe, fordi den betragtes som vantro. Det er på tide at få proportionerne i denne problematik på plads!

 

I stedet for at bøje sig for de muslimske trusler bør den danske regering bede muslimerne feje for egen dør!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…