Koran-sagen afslører generationskløft: Det er især de ældre vælgere, der bakker op bag regeringens forbud

Justitsminister Peter Hummelgaard, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og vicestatsminister Jakob Ellemann-Jensen præsenterer lovforslag om koranafbrændingsforbud (Foto: Martin Sylvest)

Medens regeringens knæfald for en række muslimske taberlande med Iran i spidsen har et slunkent flertal i befolkningen, viser en undersøgelse samtidig, at der i spørgsmålet er en genererationskløft.

 

Det det er især et stort flertal af de ældre vælger, ligger på linje med regeringen.

 

Det fremgår af en Gallupundersøgelse, som Berlingske offentliggør i dag.

 

Kun 36 procent er helt enige i et forbud

Gallup gennemførte undersøgelsen i ugen før regeringen i går fredag fremsatte sit lovforslag og stillede følgende spørgsmål:

 

”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Det skal være forbudt at brænde hellige bøger som koranen, biblen mv. i Danmark.”

 

Svarene viser, at en stor del af befolkningen er i tvivl om, hvordan den skal forholde sig til spørgsmålet.

 

På yderfløjene er 36 procent helt enige med regeringen i et forbud, medens 17 procent er imod.

 

I mellemgruppen er 25 overvejende enige i et forbud, medens andre 14 procent er overvejende uenige.

 

I alt har otte procent af de 1.082 repræsentativt udvalgte vælgere over 18 år ikke taget stilling til spørgsmålet.

 

Kun under halvdelen af de unge ønsker forbud

Ud over, at en meget stor del af befolkningen således ikke har en klart defineret holdning til spørgsmålet om forbud eller ikke forbud, viser undersøgelsen også, at der på området er en stor generationskløft.

 

Således erklærer 47 procent af de 18 – 35 årige, at de er enige i et forbud, medens hele 76 procent af de 60-årige og derover ligeledes ønsker et forbud mod afbrænding af hellige skrifter.

 

Den opdeling kommer bag på valgforsker ved Aarhus Universitet, Rune Stubager.

 

”Det her spørgsmål har en kobling til udlændingepolitik, og der plejer de unge at være nogle af de mindst kritiske,” siger han til Berlingske og fortsætter:

 

”Hos de unge finder man ofte også et ønske om ikke at krænke folks følelser og identitet og så videre. Men her vipper de den anden vej. Det er interessant.”

 

Eller måske har de yngre vælgere forstået sagen

Reaktionen blandt de yngre vælgere kan måske hænge sammen med, at denne gruppe i modsætning til de ældre har forstået, at det ikke handler om Koranen, men om noget helt andet.

 

Rune Stubagers bedømmelse af de unge som de mindst kritiske er uden tvivl korrekt, men de har formentlig også forstået eller fornemmet, at det her først og fremmest handler om islamiske forsøg på at kue den vestlige ytringsfrihed.

 

Altså at protesterne mod afbrændinger af Koranen kun var et påskud til at teste eksempelvis Danmarks standhaftighed og få indflydelse på dansk lovgivning.

 

Og det er lykkedes over al forventning takket være en regering, der som en flok forskræmte kaniner røg ned i hul i det øjeblik, en række muslimske taberlande anført af Iran og suppleret af al-Qaeda sagde bøh.

 

En åben ladeport for islamisk indflydelse

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har betegnet forbuddet mod afbrænding af hellige skrifter som en nålestiksoperation.

 

Men sådan som regeringen har forklaret lovgivningen i sin kommentar til lovforslaget, er der tværtimod åbnet en ladeport for islamisk indflydelse på dansk lovgivning.

 

”Den foreslåede bestemmelse vil således gælde for genstande med væsentlig religiøs betydning,” hedder det blandt andet med følgende uddybning:

 

”Herved forstås fysiske genstande, som inden for den pågældende trostradition anses for hellige eller særligt repræsentative for troens bekendelsesgrundlag og/eller lære, f.eks. centrale religiøse skrifter og lignende, der tillægges høj grad af hellighed i trossamfundet.”

 

Det er således trossamfundet eller islam, om man vil, der her får hånds- og halsret til at afgøre, hvad der er helligt og hvad der ikke er helligt og dermed omfattet af dansk lovgivning.

 

Og så kan vi jo starte fra en ende af med Muhammedtegninger, tørklæder for slet ikke at tale om Koranens ægteskabslovgivning, der vel også er hellig, og meget andet.

 

Det vil være intet mindre end en katastrofe, hvis et flertal i Folketinget vedtager lovforslaget med den tolkning, som regeringen har fremlagt.

 

Læs mere her:

https://www.berlingske.dk/politik/danskerne-stoetter-forbud-et-tal-overrasker-valgforskere-der-er-en

 

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2023/08/Lovforslag.pdf

 

https://denkorteavis.dk/2023/regeringen-boejer-nakken-og-retter-ind-efter-islam-det-skal-koste-to-aars-faengsel-at-saette-ild-til-en-koran/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…