Jeg er enig med Birthe Rønn Hornbech: Regeringen er kristne analfabeter

Birthe Rønn Hornbech har meldt sig ud af Venstre i protest (Foto: birtheroennhornbech.dk)

Det er lige mine ord, når Birthe Rønn Hornbech i forbindelse med sin udmeldelse af Venstre udtaler, at afskaffelsen af store bededag ikke alene er udtryk for noget uliberalt, men et udtryk for, at regeringen – og politikerne generelt, må man forstå – er kirkeligt uvidende og teologiske og kristne analfabeter.

 

Sen reaktion
Både som præst og politiker har jeg tidligere haft ”opklarende” korrespondance med Birthe Rønn og Bertel Haarder omkring afkristningen i Danmark. Disse to har nemlig – for mig at se – været de sidste ”grundtvigske kristne” på Tinge, af hvem man kunne forvente en god, gammel kristelig dømmekraft. Nu er Haarder så blevet influenser og ude af Folketinget, og Birthe Rønn afskar for længst forbindelsen til mig, fordi hun mente, jeg var for tidligt ude med min påstand om Danmarks afkristning.

 

Tider skifter
Men ”tider skifter, og sæder mildnes”, som det hedder i en vel snart glemt dansk sang. Men det gælder i både positiv og negativ retning. Blandt sekulariserede politikere på Christiansborg fokuserer man i anledning af store bededags afskaffelse selvsagt mest på, at Regeringen nu også vil bestemme over den såkaldt ”Danske model” og arbejdsmarkedets parter. Men problemet stikker dybere. Helt ned i vort samfunds hævdvundne, grundlæggende værdier, og rokker ved forholdet mellem stat og kirke, der før var et fornuftsægteskab, hvor lovgiverne på Tinge lagde de rammer, hvori kirken kunne passe sig selv.

 

Tomme kirker
Antallet af kirkegængere til ordinære gudstjenester har i efterkrigstiden intet sted oversteget 2 %.  Det ville man i slutningen af forrige århundrede gøre noget ved. Man fandt på reklamer; kirkegang skulle afmystificeres. Som et skilt i en ny sportshal på Holbækegnen forkyndte: ”Kirkegang kan også blive en sport!” Dog uden den store succes. Det var fortsat suspekt at gå i kirke alene for at dyrke Gud ved de ordinære gudstjenester. Samtidig er medlemstallet i Folkekirken faldet støt til de nuværende 73,2 % af befolkningen, så det er altså ikke kun politikere og andre toneangivende personer, der er ”synderne”.

 

Popularitetsforsøg

Præster har gjort, hvad de kunne for at få andre folk i kirke end dem, der kun kom for at dyrke Gud. En ’rapper’ nu sin prædiken, andre fotograferes til lokalpressen på rockermotorcykel, eller rider rundt i kirken på æselkæphest Palmesøndag. De ældre præster sættes af og til ud på sidespor, hvis ikke de er med på rock-gudstjenester, klimaforandringsgudstjenester, koncert med popsangere, børnegudstjenester med dåb af dukker osv. De nye tiltag fik godt nok folk flere i kirke, men det var éngangskirkegængere. Saftevand og småkager ved altergang var også lidt ved siden af, da børn på forhånd tilhører Guds Rige, og ikke behøver ’Tilgivelsens måltid’. Men kendispræst kunne man blive, men de gammeldags troende, der kom for at dyrke Gud og blive styrket i troens hellige lærdomme, må nøjes med kaloriefattig kost, uden ordentlige, åndelige vitaminer.

https://www.altinget.dk/artikel/birthe-roenn-hornbech-melder-sig-ud-af-v-i-protest?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=altinget-dk-16-01-2023-07-56-43&utm_campaign=Altinget.dk&utm_content=Altinget.dk%2016-01-2023%2007%3A56%3A43&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev https://www.altinget.dk/artikel/tidligere-kirkeminister-en-ny-minister-skal-holde-kirken-og-folketinget-adskilt-i-hver-sin-strakte-arm?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=altinget-dk-16-11-2022-07-39-04&utm_campaign=Altinget.dk&utm_content=Altinget.dk%2016-11-2022%2007%3A39%3A04&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…