Ingen nåde og barmhjertighed: I år er der allerede nu afsagt fire livstidsdomme – sidste år blev i alt tretten bandemedlemmer idømt livstid

To møntsamlere Kiehn Georg Andersen (foto) og Poul Frank Jørgensen blev dræbt i deres hjem i Ruds Vedby og Vemmelev (Faximili fra TV2 ØST)

Knap nok er året 2023 startet, førend de første livstidsdomme er blevet rullet ud i de danske retssale.

 

Den 3. februar blev den 26-årige Kenny Villaneva og 22-årrige Ali Yildirim ved et nævningeting ved Retten i Glostrup idømt livstid for likvidering af en 22-årig mand på åben gade i Brøndby Strand.

 

Straffastsættelsen blev fastlagt med henvisning til straffelovens § 81b om skyderi i det offentlige rum.

 

Den giver i lighed med § 81a om bandekriminalitet mulighed for at hæve maksimumstraffen for drab med en fjerdedel.

 

Begge de dømte har anket dommen.

 

Læs mere om sagen her: https://denkorteavis.dk/2023/to-maend-opsoegte-mand-han-proevede-forgaeves-at-flygte-nu-er-de-doemt-for-drab/?fbclid=IwAR1yo-KNHhH7Cffl6-mxMebFomrrJeXoP0hqZR2Cu8_8tf-0yXzMipuupCc

 

Bestialske rovmord på to møntsamlere

Tirsdag den 7. februar stadfæstede Østre Landsret en byretsdom på livsvarigt fængsel til to mænd.

 

Der er tale om den 37-årige Stefan Lawaets Danielsen og den 46-årige Søren Elo Pedersen, der begge ved et nævningeting ved Retten i Næstved var blevet idømt livstid for rovmord på to møntsamlere i Vestsjælland.

 

Drabene blev begået i 2019 i Ruds Vedby og Vemmelev på Vestsjælland med to måneders mellemrum.

 

I Ruds Vedby mistede 68-årige Kiehn Georg Andersen livet som følge af massiv vold, hvor han blev tæsket ihjel.

 

Liget blev dumpet i en sø i en grusgrav ved Blæsinge.

 

I Vemmelev var offeret Poul Frank Jørgensen, der fik skåret sin halspulsåre over.

 

Desuden blev han stukket ti gange i ryggen med en eller flere knive.

 

De tiltalte blev endvidere dømt for brandstiftelse, usømmelig omgang med lig, tyveri, forsøg på røveri, vold og ulovlig tvang samt overtrædelser af våbenlovgivningen.

 

Landsrettens dom var enstemmig hvad angår strafudmålingen.

 

Atten livstidsdomme med 24 dømte

Alene gennem de sidste fem år er der i de danske retssale blevet afsagt i alt atten livstidsdomme med tilsammen 24 dømte.

 

I sammenligning med de seneste fem år forud for 2018 viser de følende fem års udvikling klart, at bandepakken fra 2017 med forhøjet straf for banderelaterede drab for alvor er slået igen.

 

I årene 2013 – 2017 blev der afsagt blot fire livstidsdomme med fire dømte mænd, som alle havde danske navne.

 

Det billede har siden ændret sig radikalt, efter at bandepakken fra 2017 nu for alvor er begyndt at slå igennem i de danske retssale.

 

Sidste år var samtlige livstidsdømte bandemedlemmer

Året 2022 har indtil videre har sat rekord med tre afsagte livstidsdomme med ikke færre tretten livstidsdømte bandemedlemmer.

 

Rekorden blev sat ved Retten i Glostrup, hvor et nævningeting idømte i alt syv medlemmer af Husum-banden fængsel for livstid for drabsforsøg på to medlemmer af Loyal To Familia (LFT).

 

Drabsforsøget fandt sted under et vildt skyderi, hvor også beboelsesejendomme blev ramt med blandt andet et projektil, der gik gennem ruden til et barneværelse.

 

På andenpladsen ligger et nævningeting ved Retten i Holbæk, hvor fire medlemmer af banden Loyal To Familia sammen med en enkelt medløber blev idømt fængsel for livstid for drab og drabsforsøg.

 

I den tredje sag fik et medlem af banden Brothas i Østre Landsret forhøjet sin straf til fængsel for livstid, efter at han havde anket Københavns Byrets dom på 15 år og ti måneders fængsel for drab.

 

I 2021, hvor der i fem retssager blev afsagt seks livstidsdomme, var tre af de dømte banderelaterede, én var rocker medens to var danske kriminelle.

 

I 2020 blev der i ligeledes i fem retssager afsagt ti livstidsdomme, hvoraf de otte var banderelaterede

 

I 2019 og 2018 blev der afsagt henholdsvis fire og én livstidsdom, hvor ingen af de dømte var hverken bande- eller rockermedlemmer.

 

Afsoner i gennemsnit sytten år

Livstidsdom blev indført i Danmark i 1930 og den strengeste straf, der kan idømmes.

 

I gennemsnit afsoner livstidsdømte i Danmark sytten år af straffen, idet der dog er en række undtagelser.

 

Således havde politimorderen Palle Sørensen siddet i fængsel i 33 år og otte måneder, inden han i en alder af 71 år blev løsladt i 1998.

 

Den rekord er dog allerede blevet slået af dobbeltmorderen  Naum Conevski og rovmorderen Seth Sethsen, som fortsat afsoner deres livstidsdomme med henholdsvis indtil videre 38 og 36 år bag tremmer.

 

Antallet af livstidsfanger – bandepakken har sat spor

Antallet af livstidsfanger er siden 2018 steget fra 25 til i alt 37 afsonende livstidsfanger i 2022.

 

Antallet af årets første fire livstidsdomme har således medført, at i alt 41 personer i skrivende stund nu afsoner en livstidsdom.

 

Bandepakken fra 2017 er for alvor begyndt at virke og sat sine tydelige spor.

 

Spørgsmålet er dog i sidste ende, om bande- og rockermedlemmer er så hjerneblæste, at de ikke forstår et vink med en vognstang.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.domstol.dk/glostrup/aktuelt/2023/2/faengsel-paa-livstid-for-skuddrab-paa-offentligt-sted/

 

https://www.domstol.dk/oestrelandsret/aktuelt/2023/2/landsretten-stadfaester-livstidsdomme/

 

https://www.tv2east.dk/region-sjaelland/to-maend-idoemt-faengsel-paa-livstid-for-brutale-drab

https://www.berlingske.dk/samfund/to-maend-kendes-skyldige-i-rovmord-paa-vestsjaelland

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Livsvarigt_f%C3%A6ngsel#cite_note-32

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…